tisdag 31 mars 2009

Ekonomisk ställning 31 mars 2009

Tillgångar och skulder 31 mars 2009

Pengar: 89 736 kr.
Aktiefonder: 52 872 kr.
Aktier: 58 880 kr.

Kortkredit: 1 567 kr.

Summa tillgångar och skulder: 199 921 kr.

Andel aktiesparande: 56 procent.
Andel räntesparande: 44 procent.
Andel sparande i kapitalförsäkring: 7 procent.

Jämfört med föregående månad har nettotillgångarna ökat i värde med 8 128 kr (4, 2 procent). Inget anmärkningsvärt har inträffat. Nysparandet har huvudsakligen skett i Avanza Zero (samt med 200 kr i Robur Ryssland).

Så här kan alla svenskar bli miljonärer

Spiltan erbjöd för någon tid sedan alla missnöjda SEB-kunder att gratis få boken "Så här kan alla svenskar bli miljonärer". Jag är varken missnöjd eller SEB-kund men bad ändå om att få en bok och idag damp den ner i brevlådan. Gratis är alltid trevligt, även om Spiltan naturligtvis ser bokutskicket som en marknadsföringsploj och även lägger till mig i sin adresslista för framtida reklammeddelanden.

Jag har bara småbläddrat lite i boken men den verkar kunna bli utmärkt toalettläsningslitteratur. Det är på toaletten jag läser allt med ekonomianknytning. Jag brukar läsa Affärsvärlden och årsredovisningar där och snart alltså även "Så här kan alla svenskar bli miljonärer". Tack Spiltan!

måndag 30 mars 2009

Alltid retar det någon jävel

Alltid retar det någon jävel är lite av denna bloggs devis. I helgen retade jag upp en ung direktörsdotter (utan humor) så till den milda grad att hon tog bort min länk. Mission Accomplished. (Någon annan får gärna på lämpligt sätt kommentera ett annat inlägg, att det bara är lokalvårdarna som är ärliga mot henne när hon jobbar på pappas företag.) Än finns det hopp för flickan, men hon behöver lite tough love för att nå sin potential.

***

Robert tvivlade för en tid sedan på att tillämpad islam är samma sak som institutionaliserad pedofili. Lättare då att klaga på katolicismen. Sådan kritik medför sällan fara för liv och hälsa. En länk bara för dig Robert.

***

Vill du också ha lite uppmärksamhet? Skriv något dumt eller tag kontakt! (Men klaga inte efteråt.)

***

Jag blir mer och mer irriterad på att IFK Göteborg helt ogenomtänkt har valt Joel Almes pekoral Snart skiner Poseidon till ny inmarschlåt. Inte nog med att texten är usel bortom varje beskrivning, den kopplar dessutom ihop alkoholkonsumtion och idrott. Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) startar lämpligen en kampanj mot det faktum att barn på Gamla Ullevi förväntas sjunga med i inmarschlåten.

***

Jag har funderat mer på min konsumtionsskuld. Risken är att mitt nettosparande under april till och med juli kommer att uppgå till noll kronor. Dels beroende på ett uppdämt konsumtionsbehov, dels beroende på en allmänt högre utgiftsnivå under våren och sommaren. För månadsrapporternas skull får vi hopps på en stigande börs.

***

Åh nej, hon är tillbaka. Nåväl, det går ju snabbt att radera.

***
President Obamas popularitet har sjunkit som en sten. När han nu storsatsar på kriget i Afghanistan kan han knappast längre ses som en fredsduva ens i Sverige. Det visar sig alltså att Obama inte på något avgörande sätt skiljer sig från George W Bush när det gäller att tillvarata amerikanska intressen utomlands och säkra världsfreden, precis som jag förutsåg.

***
Statsradions program Kaliber ägnar tre hela program åt att granska Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är ett parti helt utan politiskt inflytande. Varför buggar inte Statsradion Sveavägen 68 istället, särskilt nu när det samarbetas intimt med kommunister? Jag är för övrigt inte så säker på att granskningen av Sverigedemokraterna får önskat resultat. Betydligt värre saker än det jag har hört från bandinspelningarna sägs varje dag på arbetsplatser och vid köksbord runtom i landet. Dessutom minns väl alla fortfarande valstugereportaget inför valet 2002 (då var det borgerlighetens valrörelse som saboterades av statsmedia).

Med Måna och Wanja som rörelsens ledare behövs kanske ingen extra mediegranskning, dom är ju regeringens främsta valarbetare. Ni har väl förresten inte missat Youtube-klassikern Mona Sahlin fifflar, som gång på gång plockas bort från Youtube efter socialdemokratiska påtryckningar men som gång på gång laddas upp igen.

***
Mina odlingsförsök går för övrigt utmärkt och det växer i alla tre krukor.

"Spend, spend, spend"

Jag hörde igår kväll ekonomiprofessor Paul Krugman tala med darrig stämma om att det görs för lite för att motverka den ekonomiska krisen och att det enda som gäller är att "spend, spend, spend". Staterna måste pumpa in pengar i aldrig tidigare skådad omfattning var budskapet. Risken är annars att jorden går under, menade Krugman underförstått. Tur i oturen är att det är en ekonomiprofessor som kommer med budskapet.

Vi skulle komma betydligt fortare ur krisen om även privatpersoner började spendera. Problemet är att det som är en logisk åtgärd för ekonomin i stort inte nödvändigtvis behöver vara detsamma för hushållen. Hushållen noterar en högre risk för arbetslöshet och svarar med att minska sin konsumtion och förbereda sig för dystrare tider. När allt fler hushåll agerar på samma sätt blir åtgärderna kontraproduktiva och risken för arbetslöshet ökar istället än mer. Hushållen är inte kapabla att fatta sådana beslut som krävs för att gynna ekonomin som helhet och därmed är det bara staten som kan vidta nödvändiga åtgärder.

Hur har jag agerat? Tyvärr måste jag väl medge att jag på grund av bristande konsumtionslust förmodligen har gjort den ekonomiska krisen något litet djupare. Jag har en konsumtionsskuld på cirka 20 000 kr (konsumtionsskuld = nödvändig konsumtion som har skjutits på framtiden) och förr eller senare måste jag börja betala av på denna skuld till mig själv.

söndag 29 mars 2009

Ekologiskt jordbruk, som skapar skapar svält, och andra miljöfenomen

Något slags kampanj för miljön engagerade tydligen delar av populasen igår kväll. Själv var jag strängt upptagen med att somna framför tvn till Robinson och kunde därmed inte delta i meningslösheterna (mer om det längre ner i inlägget).

När vi nu ändå har kommit in på ämnet miljö vill jag ta upp det ekologiska jordbruket och dess effekter. Det är ingen nyhet att ekologiska jordbruksmetoder ger sämre avkastning jämfört med traditionella metoder. I takt med att det ekologiska jordbruket växer blir det alltså nödvändigt att odla upp ny jordbruksmark för att nå samma produktionsnivå som tidigare, vilket i sin tur gör att själva idén med ekologiskt jordbruk faller eftersom miljöbelastningen av att ta ny, improduktiv jordbruksmark i drift ofta är större än den minskade belastning det ekologiska jordbruket svarar för. Redan idag är det så att nästan all produktiv jordbruksmark på planeten används för jordbruk. Nya jordbruksmarker kräver ofta nedhuggning av skog med allt vad det innebär för den biologiska mångfalden, ökenspridning osv.

Om man är en anhängare av ekologiskt jordbruk, köper ekologiska produkter etc, bör man även vara anhängare av en kraftigt minskad befolkning på jordklotet. Den svenska befolkningen kan födas flera gånger om med hjälp av våra bördiga marker, även om uteslutande ekologiska jordbruksmetoder skulle användas. I mer tättbefolkade områden blir det lite svårare. Faktum är att ekologiska jordbruksmetoder kräver en befolkningsminskning, samtidigt som en befolkningsminskning i sig själv minskar behovet av ekologiskt jordbruk eftersom miljöbelastningen minskar med en mindre befolkning.

Är det moraliskt försvarbart att vi i Sverige ställer om vårt jordbruk till ekologisk odling istället för att maximera produktionen med traditionella metoder och exportera spannmålsöverskottet till bättre behövande? Jag svarar ja på den frågan. I fattiga och överbefolkade områden som inte har råd att köpa mat på världsmarknaden och där jorden inte klarar av att föda hela befolkningen måste befolkningen minska. Jag tror dock inte att alla anhängare av ekologiskt jordbruk delar denna ståndpunkt. Ändå fortsätter dom att äta sin ekologiska havregrynsgröt samtidigt som folk svälter på andra håll.

Det ekologiska jordbruket är bara ett exempel på det problematiska i många miljöfundamentalisters resonemang. Användningen av etanol och andra jordbruksbaserade drivmedel i våra bilar är ett annat exempel. Är det verkligen rimligt att använda produktiv jordbruksmark för drivmedelsproduktion samtidigt som folk svälter? Ja, det är rimligt, förutsatt att befolkningen på jorden kraftigt minskas.

Mot bakgrund av det stora intresset för ekologiskt jordbruk och biobränslen kan man tycka att anhängarna av dessa fenomen även borde vara anhängare av familjeplanering a la Kinas framgångsrika ettbarnspolitik, i Indien, Mellanöstern m fl regioner, men nej då, sånt är ju inte humant heter det.

Åter till Earth Hour. Risken med sådana spektakel är att populasen tror att de faktiskt har gjort något för miljön när så inte är fallet. Svensk el kommer från kärnkraft och vattenkraft och har en mycket liten miljöbelastning. Du har inte gjort ett dugg för miljön för att du släckte lamporna en timme igår kväll.

Vill du göra nåt för miljön som faktiskt spelar roll? Bra, här kommer lite tips.

Sälj dina bilar. Börja cykla, gå eller åka kollektivt istället. Detta är den enskilt största miljöförbättrande åtgärd en svensk kan vidta. Åker du fortfarande omkring i en bensinslukande bil är det rent hyckleri att delta i Earth Hour.

Sluta flyga, inga fler semesterresor till Thailand i fortsättningen.

Minska köttkonsumtionen.

Se där. Tre enkla tips som kraftigt minskar din miljöbelastning. Inte lika enkelt som att släcka lamporna en timme eller köpa ekologiskt odlade havregryn, men vem har sagt att miljön kan räddas utan uppoffringar?

lördag 28 mars 2009

Insamling till Kurt Lundgrens minne

Frihetskämpen Kurt Lundgren gick nyligen bort, vilket jag skrev om här. För att hedra Kurt Lundgrens minne pågår just nu en insamling för trädplantering i Israel, genom organisationen KKL. Om du vill stödja Kurt Lundgrens minne och samtidigt bidra till ett blomstrande Israel kan du skänka pengar via PG 15 03 76-2 . Märk insättningen "Kurt Lundgren". När insamlingen är avslutad kommer ett certifikat att ges till Kurt Lundgrens anhöriga och träd planteras i Israel.

Kurt Lundgren var en sann vän av Israel. Israelerna har steg för steg under de senaste 100 åren förvandlat obrukbar öken till skogsområden, jordbruksmark och savann. Ett bidrag till trädplantering i Israel får området att blomstra både bokstavligt och bildligt och är ett utmärkt sätt att hedra Kurt Lundgren.

torsdag 26 mars 2009

Bötfäll de föräldrar som håller barnen hemma från skolan

På Sjumilaskolan i Göteborg har föräldrar under den gångna veckan hållit sina barn hemma för att protestera mot beslutade neddragningar.

Att föräldrar på detta sätt saboterar sina barns skolgång är helt oacceptabelt. Till saken hör också att eleverna på Sjumilaskolan i Biskopsgården i mycket stor utsträckning har invandrarbakgrund och därmed ofta är i extra stort behov av lärarledd* undervisning.

Det råder skolplikt i Sverige. Alla vårdnadshavare är skyldiga att tillse att barnen fullgör sin skolgång. Vite kan utdömas om vårdnadshavare inte ser till att barnen går i skolan:

Skollagen 3 kap 16 § Om en skolpliktig elev i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad på dem ankommer för att så skall ske, får styrelsen för utbildningen vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter.

Politikerna i Biskopsgårdens stadsdelsnämnd bör visa att skolplikten inte är förhandlingsbar och genast besluta om ett kännbart vite för de föräldrar som håller sina barn hemma från undervisningen på Sjumilaskolan.

*Detta anser jag trots vad som i dagarna framkommit om vissa lärare, t ex här och här. Det är ännu för tidigt att införa ett omfattande beteendeförändringsprogram riktat mot hela den svenska lärarkåren men jag utesluter inte att jag kan komma att förespråka ett sådant program inom en nära framtid.

Pinsamt dålig låt

Ett litet gäng bestående av fjortisar samt obildat och till största delen arbetslöst folk har skapat en falsk opinion och på så sätt drivit igenom ett byte av inmarschlåt för Blåvitt.

Den nya inmarschlåten, av nån källarmusiker vid namn Joel Alme, heter "Snart skiner Poseidon".

Texten går så här:

När vi går genom staden över broar och torg
med doft av salt ifrån havet minns vi glädje och sorg
och vi minns första gången när änglarna sjöng
hur vårsolen värmde och vintern var glömd

ooooh när vi kastar våra tomma glas
finns det alltid nån med hjärtat kvar
född ur hav och himmel står vi kvar
för vi glömmer aldrig denna stad

vi såg hur du halta'
vi såg hur du sprang
med tårar på kinden och hjärtat i brand
med längtan i bröstet du stod där och sa
snart skiner Poseidon och Blåvitt står kvar

ooooh när vi kastar våra tomma glas
finns det alltid nån med hjärtat kvar
född ur hav och himmel står vi kvar
för vi glömmer aldrig äääänglarnaaa

Jag skäms både som Göteborgare och som Blåvittsupporter när jag läser texten och hör Almes fyllebrölande. Håkan Mild & Co på kamratgården har uppenbarligen mycket dålig smak, och det gör inget, fotbollen är det viktiga, så länge de inte fattar beslut som får alla Sveriges Blåvittsupportrar att framstå som brölande töntar.

Snart skiner Poseidon, heter det. Poseidon är en bronsskulptur. Den skiner överhuvudtaget inte. Joel Alme kan knappast ens ha sett Poseidon innan han bestämde sig för att skriva en låt som heter Snart skiner Poseidon.

ooooh när vi kastar våra tomma glas Det finns ingen anledning att betona alkoholkonsumtionens betydelse för fotbollsupplevelsen. Ytterst få av Ullevis besökare dricker alkohol före match, ett litet antal, främst fjortissupprortrar och arbetslösa Joel Alme-anhängare undantagna.

född ur hav och himmel står vi kvar Hur kan man vara född både ur hav och himmel?

för vi glömmer aldrig denna stad Vi bor i denna stad. Vi är på väg till Ullevi. Varför i helvete skulle vi glömma staden?

Jag vill inte ens gå in på nästa vers. Alla minnen och all glömska/avsaknad av glömska, gör mig alldeles matt. Det är nästan så att jag får en tår på kinden, vilket är sorgligt då det är med stor längtan i bröstet jag inväntar den allsvenska premiären.

Först pariserhjulet och sen det här. Smaklösheten är inte en del av Göteborgsandan. Inte.

tisdag 24 mars 2009

Ipred, Piratbukten och Jag

Jag tycker det är trevligt att gratis kunna ladda ner upphovsrättsskyddat material med hjälp av piratbukten. Ipred-lagen träder i kraft den 1 april och eventuellt ökar då risken med fildelning något.

Jag vet ännu inte hur jag skall agera efter den 1 april.

Ett alternativ är att fortsätta precis som vanligt och hoppas att jag, om upphovsrättsinnehavarnas organisationer skulle spåra upp just mig, endast får en varning och en anmodan om att upphöra med min kriminella verksamhet. Därefter kan jag sluta fildela eller ansluta mig till något slags anonymitetstjänst. Men jag är osäker på om det verkligen kommer att gå till så som det sägs, och att man kanske istället får ett skadeståndskrav eller en stämning direkt snarare än en varning.

Ett annat alternativ är att testa någon anonymiseringsteknik. Nackdelen med detta är att det kostar pengar. The Pirate Bay utvecklar nu en sådan tjänst och den kommer att kosta cirka 50 kronor i månaden. 50 kronor är en i sammanhanget mycket liten summa som jag gärna betalar om jag därmed kan ägna mig åt att riskfritt ladda ner upphovsrättsskyddat material.

Är det förresten någon som vet om polisen kan göra husrannsakan hos företaget som driver anonymiseringstjänsten och på så sätt komma åt användarnas ip-nummer och internethistorik? Jag kan inte tänka mig att så är fallet. All känslig information måste oskadliggöras omedelbart om det skall vara någon idé för piratbukten att skapa en anonymiseringstjänst. Hur funkar det egentligen?

Ett tredje alternativ är att sluta fildela helt och att avvakta Ipred-lagens tillämpning innan jag eventuellt sätter igång igen när riskläget har klarnat.

söndag 22 mars 2009

Vad skall jag göra med pengarna?

Jag vet inte hur mycket pengar jag får tillbaka som en följd av Roburs avgiftsmiss. Jag kan tänka mig att det handlar om ett par hundralappar. Om jag får pengarna innan påsk kanske jag köper marsipanägg för rubbet. Lotto kan också bli aktuellt. Spännande.

lördag 21 mars 2009

Min favoritbloggare Kurt Lundgren är död

Journalisten och bloggaren Kurt Lundgren är död. Kurt Lundgren drev en av mina absoluta favoritbloggar, Östra Ölands fria horisont. Jag höll definitivt inte med honom i allt han skrev, men han var en frisk fläkt i det av politisk korrekthet förgiftade svenska debattklimatet.

EU var ett av Kurt Lundgrens favorithatobjekt. Så här skrev han i sitt sista blogginlägg:

Det som här kommer att följa är så fullkomligt idiotiskt att det bara kan ha en enda källa och ett enda ursprung: EU.

I ett memorandum kallat Gender Neutral Language (Könsneutralt språk) förbjuds EU:s parlamentsledamöter att använda orden Fröken/Fru, Mr/Mrs, Madame/Mademoiselle, Frau-Fräulein, Senora/Senorita; alla ord på "man" anses sexistiska.

Ord som sportsmen får inte användas, istället skall en korrekt EU-ledamot säga atlet.

Statesmen får det inte heta, man skall säga politisk ledare. Ordet man-made är förstås också förbjudet. Likaså förbjuds orden fireman, hostess, headmaster, policeman etc - allt på man stoppas av EU:s språkpolis.

Som engelsmännen säger, You can´t make it up.

Nu ska ju Marit Paulsen till Bryssel för folkpartiet - får man kalla henne kärring?

Lite längre ner i samma blogginlägg skriver Lundgren: Dixi. Jag har talat betyder det om nu någon undrar. Märkligt.

Trots att jag fortfarande ändå måste betraktas som ganska ung har jag alltså kommit dithän att jag tvingas uppleva hur mina favoriter börjar dö bort. Författaren Peter Nilson, död 1998, var såvitt jag kan minnas den förste jag tänkte "fan, jag kommer ju att sakna honom" om. Clint Eastwood kommer inte att dö än på 20-30 år men jag måste se till att i fortsättningen framförallt börja uppskatta yngre kulturpersonligheter. Personer med god hälsa som kan förväntas överleva mig.

torsdag 19 mars 2009

Ändamålsenlig Försvarsmakt/inrikestrupper

För första gången på mycket länge innebär regeringens försvarsproposition att arméstridskrafterna inte minskas. Ett trendbrott.

Visst låter det bra att 50 000 man skall kunna vara stridsberedda inom en vecka, men det kan dröja 10 år innan vi är där och då kanske minnet av Rysslands anfall mot Georgien har bleknat så pass att nya försvarsneddragningar återigen föreslås och genomförs.

Armén kommer huvudsakligen att bestå av så kallade lätta förband. Detta svarar väl mot framtida säkerhetsbehov eftersom vi snarare har att se fram emot en motståndare i gerillamannens skepnad, stridande bland civilbefolkningen i våra storstäder, snarare än en välutrustad och välorganiserad konventionell fiende som Ryssland.

Av demokratiska skäl hade jag gärna sett ett fortsatt värnpliktsförsvar. Ett yrkesförsvar skyddar makten från folket. Ett värnpliktsförsvar skyddar folket mot makten. Men eftersom försvarsmaktens huvuduppgift inom några decennier kommer att vara att understödja polisen i dess nedkämpning av förortsjihadister inser jag att ett yrkesförsvar i detta avseende är att föredra. Om Ryssland fortsätter att utvecklas i riktning mot en auktoritär gangsterstat med stormaktsambitioner kan det bli nödvändigt att skapa ett slags inrikestrupper för att möta hotet från förorterna, vilket ger utrymme för Försvarsmakten att inrikta sig på de yttre militära hoten. Kanske kan Hemvärnet få rollen som den svenska motsvarigheten till andra staters inrikestrupper?

onsdag 18 mars 2009

Målare - ett stort samhällsproblem

Jag avskyr målare. Dessa dumma varelser tycker att det är en god idé att ta på sig sina med målarfärg fullständigt nedkladdade arbetsbyxor redan hemma, och sedan smutsa ned både säten och medresenärer när de tar sig till jobbet med kollektivtrafiken. Numera känner jag mig tvingad att med en blick skrämma iväg de målare som funderar på att sätta sig bredvid mig, men det är ingen hundraprocentig metod eftersom jag gillar att titta ut genom spårvagnsfönstret och därmed inte alltid har full koll på vad som händer inne i vagnen. När de dumma målarna skall åka hem igen efter en inte särskilt ansträngande arbetsdag har färgen på deras byxor inte alltid hunnit torka, vilket naturligtvis ger en än större nedsmutsningseffekt på medpassagerarna. Hur jävla dum i huvudet skall man egentligen få vara och samtidigt tillåtas vistas ute i samhället som en fri man?

måndag 16 mars 2009

Fortsatt upprensning i fondportföljen

Nu har jag även sålt av hela mitt lilla innehav i Robur småbolagsfond Europa. Försäljningslikviden överförs till Kapitalförsäkringen där den troligen hamnar i Avanza Zero. Jag avhåller mig från köp i utlandsfonder på nuvarande kronkurser.

söndag 15 mars 2009

Pensionerna skall höjas, inte sänkas

Nu skall Sveriges pensionärer få det ännu sämre. Nästa år får en genomsnittlig pensionär 500 kr mindre i pension om inga åtgärder vidtas.

Visst kan jag hålla med om att det är viktigt att pensionssystemet balanseras och att det är nödvändigt att de framtida pensionsåtagandena motsvaras av lika stora tillgångar i pensionssystemet. Men riktigt så enkel är inte frågan. Högavlönade ungdomar som Stockmannen och Cornbotten kan nog inte föreställa sig hur det är att leva på så knappa marginaler som stora delar av pensionärskollektivet faktiskt gör.

Jag vägrar vara den som låter hundratusentals svenska pensionärer få kraftigt sänkt standard under sina sista levnadsår. Det finns resurser i Sverige. Det gäller bara att omfördela dessa.

Jag har tidigare skrivit om svenskt bistånd till framstående rymdnationer. Sverige skänker även 700 miljoner kronor till det judehatande rövarnästet Palestina. Ytterligare många miljarder av svenska skattemedel slussas utan någon som helst kontroll in i korrupta FN-organ. Sådana pengar är det enkelt att omfördela. Det behöver inte ens diskuteras. Jag har heller inga svårigheter att ta t ex halva barnbidraget från Sveriges övergödda barnfamiljer och istället ge dessa pengar till behövande pensionärer. Den totala lyckan skulle öka kraftigt vid en sådan transaktion även om vissa gnälliga föräldrar då istället skulle tvingas köpa lite mindre märkeskläder till Liam och kanske börja laga riktig mat istället för att utfodra sin redan övergödda Tindra med hamburgare. Gör er av med en av hundarna om ni inte klarar er på halva barnbidraget! Pappa Kenny kanske kan sluta snusa och mamma Hanna gör bäst i att inse att hon inte går på högstadiet längre och därmed knappast behöver lägga familjens pengar på smink och lådvin.

Svårare än så var det inte att skrapa ihop ett stort antal miljarder som lindrar nöden för Sveriges pensionärer under deras sista levnadsår. Men det är klart, dom skall ju ändå dö inom några år så det kanske inte spelar någon roll att de får leva med ångest över om de skall klara nästa månads hyresinbetalning?

lördag 14 mars 2009

Malmöpolitiker skämmer ut Sverige

Internationella medier fortsätter att uppmärksamma de judefientliga politikerna i Malmö samtidigt som de försöker beskriva läget i Sveriges tredje största stad.

I amerikanska the Weekly Standard skriver Paulina Neuding en artikel med titeln "Welcome to Ramallmö"

Så här inleds artikeln: "This is how it was last time too," said a Holocaust survivor, when she was escorted from Malmö's main square by the police. "We had to leave the square, while they got to stay."

CBN News har skickat ett reportageteam till Malmö och det skrämmande resultatet ser ni i Youtubeklippet nedan.

Malmöpolitikernas skamliga beslut fortsätter att dra ett löjets skimmer över Sverige.

torsdag 12 mars 2009

Ändrade tv-vanor samt påminnelse om bloggens läsarpolicy

Jag tittar allt mindre på tv. Det händer allt mera sällan att jag fastnar för en tv-serie. Den enda serie jag följer intensivt är The Office (US), men den laddar jag ner illegalt via piratbukten. Är det tv-utbudet som har blivit sämre eller genomgår jag något slags personlig kris? Jag var ju en storkonsument av tv för bara några år sedan!

Jag känner inte att jag missar särskilt mycket genom att dra ner tv-tittandet med ett par timmar per dygn. Jag får mer tid över åt läsning och att surfa på dumma bloggar. Sparsamt leverne är på grund av sina läsarkrav inte någon dum blogg. Jag har dock märkt en något ökad trafik från diskutabla trafikkällor och vill därför passa på att återigen be alla besökare att läsa igenom bloggens läsarpolicy. Punkt 3 förtydligas här.

onsdag 11 mars 2009

Hibbsans grundkurs i privatekonomi

Jag har precis som många andra gått och väntat på fröken Hibbs (Hibbsan, the Hibbs, Lyxfällan-Anna) utannonserade privatekonomiska grundkurs. Nu har den kommit.

Anna Hibbs lär oss följande (tydligen går det inte att länka till inlägg och jag är därför tvungen att stjäla texten i sin helhet, men bloggen finns här):

Använd kontanter! Jag har aldrig haft kontanter överhuvudtaget och levt rövare med mitt kort. Det är då man hamnar i trubbel, för man har ju ingen aning om hur mycket man spenderat. Numera har jag nästan alltid kontanter och vet därmed exakt vad jag har att röra mig med. Jag tar till exempel aldrig med mig mitt kort ut på krogen… Cash is king.

Tänk efter! Om jag vill köpa något tvingar jag mig själv att gå hem och tänka på det under natten. Känner jag fortfarande samma sug i magen dagen efter så köper jag det, men helt ärligt… Det är inte särskilt ofta jag gör det. Man måste lära sig att motstå den där adrenalinkicken som det ger att spontanköpa. Man kan få det på annat håll! Sex är till exempel gratis (för de flesta, annars finns ju alltid Amsterdam rätt nära).

Ät inte kakan och behåll den! Om du ska köpa den där dyra klänningen så får du skippa frisören och två utgångar den här veckan. Prioritera och håll fast vid det.

Se igenom! Vad har du längst in i garderoben? Jag hittar ofta skrämmande lika plagg som jag hade tänkt att köpa. Rensa! Sälj allt som du inte använder. Tänk efter! Behöver du verkligen den där dyra krämen? Får den dig att faktiskt må bättre? Är inte Max Factors mascara lika bra som YSLs egentligen? Många bäckar små…

Tack Anna!

Låt mig sammanfatta. Använd inte kontanter, använd kort eftersom det ger dig bättre överblick. Ha sex istället för att konsumera (om du är attraktiv nog att få det gratis, du skall alltså inte resa till Amsterdam!) Är kakan och behåll den (det är betydligt dyrare att äta kakan och sedan köpa en ny). Anna Hibbs råder oss slutligen något kryptiskt att se igenom. Jag försöker men det är inte så lätt med tanke på bildkvaliteten.

måndag 9 mars 2009

Swedbankkarusellen snurrar vidare

Idag blev det alltså klart att staten genom Svensk Exportkredit blir storägare i Swedbank. Samtidigt meddelades också att utdelningen, som väntat, ställs in. Det kan knappast tolkas som negativt att sparbanksstifelsernas inflytande i banken minskar. Nu väntar vi bara på nyheten att ordförande Carl Eric Stålberg, som måste anses vara den med störst ansvar för bankens vidlyftiga investeringar i Baltikum och Ukraina, får sparken. Och låt oss för Guds skull slippa få politruken Anders Sundström som Stålbergs efterträdare!

Svenskar: Hur har ni det med era värderingar?

Malmöpolitikerna skämmer ut Sverige och svenskarna. Men svenskarna förtjänar inte bättre än att pekas ut som antisemiter med nazisttendenser, för det är ju faktiskt vad ni är (eventuellt med något undantag) - alla ni som tigande mottog nyheten om Malmöpolitikernas beslut.

Abraham Cooper och Harold Brackman från Simon Wiesenthal Center i en debattartikel i Jerusalem Post (valda citat, min fetmarkering):


"[...]it is brutally clear in 2009 that Jews and especially those uppity
ones from Israel are of little concern to Swedish authorities, as their policies
become more reminiscent of apartheid South Africa or Berlin in the 1930s than a
21st-century Scandinavian democracy
. "

"INTERNATIONAL SPORTS strive to be free of politics and prejudice. But here they provide real-time proof of the poisoning of Swedish public life by biases that have echoes in Nazi Europe's anti-Semitism."

"FOR DECADES, Sweden has allowed demagogues like Ahmed Rami , whose Radio Islam is a 22-language flagship of Holocaust denial, Jew-hatred and demonization of the State of Israel, to poison the well among the nation's Muslim minority. "

"A 2006 poll showed 30 percent of all Swedes harbored moderate to strong anti-Semitic attitudes."

lördag 7 mars 2009

Anna Hibbs från Lyxfällan - snart även ekonomibloggare

Eftersom det är internationella kvinnodagen imorgon tycker jag det är på sin plats att lyfta fram en framstående kvinna här i bloggen. Tvn står på i bakgrunden och visar reprisen av Lyxfällan, avsnittet där fulsnygga bloggprinsessan Anna Hibbs blir arg på sin pappa, som av någon anledning envisas med att prata engelska trots att han uppenbarligen kan svenska (vad är det egentligen med alla dessa engelsmän i Sverige som vägrar prata svenska!?)

Jag googlar först på Higgs men får då mest fysikrelaterade träffar. Kanske har jag hört fel i programmet. Anna Biggs ger bättre resultat. Flickan har en egen blogg här.

"Jag tänkte skriva en liten guide (jag vet, det låter töntigt men lyssna nu) snart på hur man kan förbättra sin syn på pengar, och få bättre koll på sin ekonomi. Jag vet nämligen att det är fler än vad man tror som är i samma situation som jag var. Jag tycker fortfarande det är pisstråkigt att hålla budget och koll på sin ekonomi, men jag inser att det är essentiellt. Små saker kan ha stor betydelse."

När Anna Hibbs publicerar denna lilla ekonomiguide på sin blogg blir hon ekonomibloggare. Finanskvinnan, Ung kvinna, Direktörsdotter, Köpstopp, DNFI m fl får därmed stenhård konkurrens.

Bra blogginlägg om FRA

Olah Örtengren skriver i blogginlägget "Guide - Bli fri från FRA på fem minuter!" nyanserat om FRA och ställer frågor FRA-motståndarna helst inte vill kännas vid. Läs inlägget här.

fredag 6 mars 2009

Malmöpogromen 2009

I Malmö har socialister, nazister och muslimer förenats i sitt hat mot judarna och de tänker göra allt för att stoppa Davis Cup-matchen mellan Sverige och Israel.

Judeförföljelserna i Malmö är snart så omfattande att det blir aktuellt att använda beteckningen pogrom för att beskriva händelserna. Synagogor attackeras, demonstrationer omöjliggörs, enskilda judar misshandlas eller får ta emot glåpord på gator och torg. Allt fler judiska Malmöbor överväger att fly, men kanske finns ingen annan tillflyktsort än Israel nu när den röd-gröna kartellen verkar kunna ta över regeringsmakten 2010. Såväl Lars Ohly som Per Gahrton tänker tala inför uppskattningsvis 10 000 antisemitiska anhängare i Malmö nu på lördag. Aldrig tidigare har det i svensk historia inträffat att höga företrädare för riksdagspartier lierat sig med islamister, kommunister och nazister på samma gång!

Historieprofessorn Kristian Gerner skriver på Newsmill att det som nu sker är den värsta krisen för judar i Sverige sedan andra världskriget. Min tolkning av tystnaden är att det latenta judehatet är mycket omfattande i Sverige: "Dom kan gott ha det, dom snåla jävlarna", tänker ni inte så? Alla som inte har mod att reagera mot det som nu sker borde skämmas.

tisdag 3 mars 2009

Fondernas utdelning

Avanza Zero genomförde sin utdelning igår. Utdelningar är inte till någon nytta för fondspararna eftersom andelskursen minskar med det utdelade beloppet samtidigt som utdelningen beskattas med 30 procent. Fondspararna blir därför fattigare efter utdelningen än de var före.

Om fonden ingår i en kapitalförsäkring behöver man dock inte betala skatt på utdelningen. Skattefria utdelningar i aktier och fonder är kapitalförsäkringens kanske främsta fördel.

Jag mottog 332, 65 kr i utdelning från Avanza Zero och slapp därmed betala nästan precis 100 kr i skatt. 100 kr är för övrigt ungefär lika med avkastningsskatten för ett kapital på 10 000 kr i en kapitalförsäkring. Man kan säga att den skattefria utdelningen betalar kapitalförsäkringens avkastningsskatt.

Mer om fonder och utdelningar kan man läsa i artikeln Fondernas utdelningar är inte gratispengar.

måndag 2 mars 2009

Oetisk hantering av biståndsmedel - pengaregn över Gaza

När 75 länder och organisationer idag samlades till givarmöte för rövarnästet Gaza kände generositeten inga gränser. 8 miljarder från USA, 5 miljarder från EU och 15 miljarder från arabländerna, totalt 40,5 miljarder kronor samlades in. Det svenska biståndet till området uppgår till 700 miljoner kronor i år.

Gaza har en befolkning på cirka 1,5 miljoner. Per capita uppgår alltså det beslutade biståndet till 27 000 kr!

Inget annat folk på denna jord får ett lika stort bistånd per capita som Gazaborna.

Vad skulle man inte kunna göra för ett föräldralöst afrikanskt barn för 27 000 kr per år? Forskningen kring malaria eller aids skulle naturligtvis också ha stor nytta av 40,5 miljarder kronor. Hur många skolor får man för 40,5 miljarder kronor?

Om du fick fördela 40,5 miljarder kronor till valfria biståndsprojekt, skulle du då välja att lägga allt på Gaza?

Trots att det fortfarande finns undernärda och föräldralösa barn som aldrig får lära sig att räkna eller skriva i både Afrika och Asien väljer världens regeringar att belöna den befolkning som röstade fram Hamas med 40,5 miljarder kronor.

Com hem-avhoppare bekräftar mina misstankar

"Jobbat för comhems kundtjänst och visst det handlar mycket eller ja i 1:hand att man ska få kunderna att ta fler tjänster...Jag fokuserade på att hjälpa kunderna i 1:hand och valde att inte lägga ner alla energi på att tjatta på kunderna att ta fler tjänster....Hm fick jag vara kvar..Nix fick inte fortsätta..fast saknar inte jobbet om man säger så...."

-Fd kundtjänstmedarbetare i en bloggkommentar.

söndag 1 mars 2009

Ekonomisk ställning 28 februari 2009

Tillgångar och skulder 28 februari 2009

Pengar: 87 233 kr.
Aktiefonder: 48 729 kr.
Aktier: 57 151 kr.

Kortkredit: 1 320 kr.

Summa tillgångar och skulder: 191 793 kr.

Det blev aldrig någon sammanställning vid månadsskiftet januari/februari. Utan att ha tillgång till några exakta siffror är det dock troligt att sparkapitalet minskade från årsskiftet fram till och med januari månads slut. Nettotillgångarna ökade dock igen i februari och jämfört med årsskiftet är ökningen 8 538 kr (4,7 procent).

Under februari har två fonder, New Energy och Balkanfonden, sålts av. Nya köp har endast gjorts i fonden Avanza Zero. Pengar har flyttats från Swedbank till Avanza, värdet av kapitalförsäkringen uppgår till cirka 7 500 kr.

Periodens bloggintäkter har i vanlig ordning slussats vidare och efter avdrag för skatt har en get och två kakaoträd köpts via Action Aid. En läsare tjatade till sig gåvokortet för geten men kakaoträden finns fortfarande kvar om någon är intresserad.

Periodens surdeg är naturligtvis Swedbank. Kursen befinner sig nu på så låga nivåer att jag kan snitta ner mig rejält med endast blygsamma insatser. Vi får väl se vad som händer. Antingen är ett Swedbankköp nu lika bra som att ha köpt SEB för några kronor under 90-talets bankkris, eller så kommer innehavet att spädas ut mycket kraftigt efter ytterligare nyemissioner, och eller statliga kapitalinjektioner.