måndag 28 mars 2016

Avanzas hantering av noteringar - kundernas anmälningar hamnar i soptunnan

Det stora intresset för IPOs det senaste året har givit många chansen att skapa någon extra procent i årsavkastning genom att anmäla sitt intresse i de noteringar som haussas mest. Det har varit regel snarare än undantag att erbjudandena övertecknas många gånger om. Aktierna fördelas i sådana fall i första hand ut till kompisar och kunder till de aktörer som håller i noteringen medan endast en mindre del reserveras för allmänheten.

När kompisar och kunder till de personer som håller i erbjudandet fått sitt återstår endast ett begränsat antal aktier som skall fördelas på ett stort antal privatpersoner. Av någon outgrundlig anledning brukar aktierna då fördelas ut i poster om ca 3000 kr istället för hela minimiposter enligt prospektet, vilket ju låg till grund för anmälningarna. Om inte ens minimiposterna räcker till alla lottas dessa ut bland de anmälda kontona.

Mot bakgrund av det stora intresset för IPOs och därmed följande överteckning utvecklas strategier för att försäkra sig om egen tilldelning. Sådana strategier kan, beroende på hur aktierna förväntas fördelas, till exempel vara massiv överteckning, teckning på multipla konton eller teckning via multipla banker.

Vid några av de senaste noteringarna observerade jag märkligheter i de rapporterade tilldelningarna. Kunder meddelade till exempel att de fått tilldelning på 10 konton av 10 anmälda hos Nordnet men bara på 1 av ett flertal anmälda hos Avanza. Antalet utsagor om stor tilldelning hos Nordnet men snål tilldelning hos Avanza blev fler och fler och borde heller inte kunna vara statistiskt möjliga om tilldelningen sker genom lottning.

Det visar sig nu att Avanza helt sonika kastar flertalet av sina kunders anmälningar i soptunnan om banken uppfattar det som att endast en anmälan per person är möjlig enligt prospektet. Bankens anmälningsprocedur för teckning gör det möjligt att svara JA på 100 olika konton om man så önskar men bankens Corp-avdelning sätter sig sedan ner med utskrivna listor över anmälningar och personnummer och stryker för hand med rödpenna de dubbletter de kan upptäcka!

Den lista som Avanza skickar över till aktörer som sedan fördelar ut aktierna är i normalfallet anonymiserad, dvs motparten kan inte veta om det finns personer som anmält sig för flera poster på olika konton. Avanza gör alltså sig det stora besväret med att rensa bort dubbletter endast för att sabotera för sina egna kunder!

När man i framtiden funderar på att teckna sig för aktier i något nytt litet skitbolag gäller det således att ta hänsyn till att Avanza kommer att rensa bland dina anmälningar på ett helt godtyckligt vis och utan att underrätta dig. För att maximera chansen till tilldelning bör man således i första hand teckna via alla andra aktörer på marknaden.

onsdag 23 mars 2016

Tecknat/sålt i Humana

Jag tilldelades 200 aktier i Humana för 62 kr styck. Dessa såldes tämligen omgående för 69,95 kr, vilket gav en vinst på 1 590 kr eller 13 procent. Pengar det också.

tisdag 22 mars 2016

Ingen tilldelning i Plejd

Jag fick ingen tilldelning i det lilla skitbolaget Plejd, förmodligen mycket beroende på Avanza, men eventuellt mer om det senare.

torsdag 17 mars 2016

Tecknat/sålt i Leo Vegas

Tilldelningen i Leo Vegas blev extremt skral, endast 100 aktier á 32 kr st. Aktien sköt i höjden direkt vid öppning och när jag i mobiltelefonen såg kursen 46 kr försökte jag genast sälja men kursen sjönk sen snabbare än jag kunde fiffla med telefonen innan jag lyckades få dumpat mina aktier för 41 kr. Nåja, en vinst på 900 kr (28 procent) är pengar det också.

onsdag 16 mars 2016

Aktier i Garo (teckna/sälj)

Jag tilldelades 2x50 st aktier i Garo och betalade 73 kr styck för dessa, alltså totalt 7 300 kr. Aktien öppnade starkare än jag hade kunnat drömma om så jag sålde tämligen omgående för 92,25 kr vilket gav en vinst på 1 925 kr eller 26 procent. Det skulle senare under dagen visa sig att kursen exploderade än mer och försvann en bra bit över 100-strecket. Men jag grämer mig inte över uteblivna vinster och tyckte aktien var dyr redan vid 90 kr.

torsdag 10 mars 2016

Aktier i Rhovac sålda (teckna/sälj)

Jag tilldelades för en tid sedan som bekant 300 + 300 units i Rhovac, som sedan omvandlades till totalt 1200 aktier och 600 teckningsoptioner. För aktierna betalade jag 8,30 st medan teckningsoptionerna formellt var vederlagsfria. Totalt betalade jag således 9 960 kr för mina 1200 aktier och 600 teckningsoptioner.

Handeln med dessa värdepapper startade igår och jag har sålt samtliga aktier för sammanlagt 15 836 kr eller i snitt 13,20 kr per aktie. Detta motsvarar en värdeökning på 5 876 kr eller 59 procent.

Teckningsoptionerna ligger fortfarande kvar i depåerna och är i skrivande stund värda 2 796 kr. Medräknas dessa i kalkylen uppgår vinsten istället till 8 672 kr eller 87 procent.