fredag 24 april 2015

Ingen tilldelning av aktier i Tobii

Nej, det blev ingen tilldelning av aktier i Tobii. Jag hade tagit till rejält och tecknat mig för mångdubbelt fler aktier än jag egentligen ville ha, i förhoppningen att åtminstone få några. Dessvärre visade sig detta vara helt fel strategi. Tilldelningen skedde genom lottning och rätt strategi hade varit att teckna sig för minimiantalet aktier på ett stort antal depåer för att maximera antalet lotter. Jag var dåligt informerad om detta när teckningen skedde. Avanza-depån får nu kompletteras med ett halvt dussin konton i Nordnet för att vara beredd nästa gång vi ställs inför en superhaussad notering som den i Tobii.