torsdag 1 januari 2015

Ekonomisk ställning 31 december 2014

Räntesparande: 344 688 kr.
Hedgefonder: 99 167 kr.
Aktiefonder: 106 353 kr.
Aktier: 501 938 kr.

Summa tillgångar: 1 052 146 kr.

Under 2014 har mina tillgångar ökat i värde med 124 435 kr (13,4 procent).