måndag 1 april 2013

Ekonomisk ställning 31 mars 2013

Räntesparande:  253 375  kr.
Hedgefonder: 88 613 kr.
Aktiefonder: 91 732 kr.
Aktier: 335 162 kr.

Summa tillgångar: 768 882 kr.

Andel räntesparande 33%
Andel hedgefonder 11,5%
Andel aktiesparande 55,5%
Andel aktier Sverige 70,7%

Under årets första kvartal har sparkapitalet ökat i värde med 72 241 kr (10,4 procent).

Utveckling per månad
januari: 32 399 kr
februari: 23 102 kr
mars: 16 740 kr.

Årets första utdelning, från Swedbank, har landat på kontot och pengarna återplacerades i Swedbankaktier. Under kvartalet har fondportföljen rensats på innehaven i Robur Ryssland och JPM Global Natural Resources och pengarna har istället satsats i kvarvarande fonder från Danske och Skagen.

Aktieandelen sjönk några tiondelar i mars men ligger fortfarande på, för en börs som har stigit en period, relativt höga 55,5 procent. Av portföljallokeringsmotiv är det därför tveksamt med ytterligare aktieköp i närtid. Alla utdelningar kommer dock, i stort sett, återplaceras i utdelande bolag.

Börsen har redan under årets första tre månader gett en ganska bra årsavkastning och jag blir inte alls missnöjd om den står och stampar på nuvarande nivåer året ut. Om så skulle bli fallet kommer nysparandet ändå se till att 2013 blir ett riktigt roligt sparandeår.