måndag 31 december 2018

Ekonomisk ställning 31 december 2018

Aktier: 1 183 767 kr
Preferensaktier: 11 732 kr
Fonder: 101 252 kr
Övriga finansiella tillgångar: 392 069 kr

Summa tillgångar: 1 688 820 kr


Under 2018 ökade sparportföljen i värde med 111 221 kr (7,1 procent). Uppgången berodde i huvudsak på nysparande eftersom avkastningen i sparportföljen stannade på 0,4 procent. Att jag överhuvudtaget lyckades nå en positiv avkastning på aktieplaceringarna samtidigt som SIX Return Index stannade på -4,4 procent är jag mycket nöjd med.
Årets mottagna utdelningar uppgick till 33 048 kr vilket är en uppgång med 17,1 procent. Fördelningen mellan Aktie- och Räntesparande är 76/24. 

Aktuell aktie- och fondportfölj hittar ni nedan. Gott Nytt År!
Procentandelen beräknad på aktie- och fondportföljen, ej totala tillgångar