söndag 31 januari 2010

Kapitalförsäkringen lönsam så här långt

Avkastningsskatten (0,84 procent) har nu dragits från den kapitalförsäkring jag tecknade i början av 2009. Kapitalförsäkringen har varit lönsam det första året, och det är ju bra. Försäkringsinstituten började dock hårdlansera sparformen redan 2007 och av de kunder som tecknade 2007 och 2008 ligger förmodligen många fortfarande på minus (i jämförelse med en vanlig depå), trots stora börsuppgångar 2009. Det lär krävas ytterligare någon tids börsuppgång för att kompensera för två års avkastningsskatt på tillgångar som minskar i värde samt förlustavdrag som ej kunnat användas, i relation till vanlig depå vill säga. Notera frånvaron av kalkyler som stöder detta inlägg.

lördag 30 januari 2010

Kvinnor och män: opinionsundersökning förklarar löneskillnader

Enligt Synovates senaste opinionsmätning vill Sveriges kvinnor att socialistkartellen skall styra Sverige efter höstens val. Om männen däremot får bestämma blir det fortsatt borgerligt styre. Jag är ingen stark anhängare av någotdera block men skulle inte ens under pistolhot få för mig att välja en socialistregering framför en alliansregering. Så länge Sveriges kvinnor inte inser vad som är bra vare sig för landet eller deras eget bästa kan vi nog inte förvänta oss att löneskillnaderna mellan könen försvinner.

onsdag 27 januari 2010

"Förståsigpåarna" hade fel, igen (Saab)

Internets bloggande "Förståsigpåare" har återigen visat sig få fel. Saab fick en köpare till slut. Människor med pengar ansåg verksamheten vara en god investering. Även Saabaffären visade sig alltså ge "Förståsigpåarna" fel.

Internet gör tyckandet (för) lätt. Folk har väl i och för sig alltid ägnat sig åt grundlöst och illa underbyggt tyckande men teknikutvecklingen har gjort att "Förståsigpåarna" numera kan sprida sitt lösa tyckande till många männniskor på kort tid. Av någon anledning är det negativt tyckande som dominerar. Allt skall läggas ner eller gå under. Jag efterlyser lite mer positivt tyckande. Positiva tyckare har nog inte fel lika ofta. Förmodligen är de lyckligare också.

söndag 24 januari 2010

Flirt med kidsen: Wz up with da dough?

Så där ja. Nu har kidsen (nyspråk för ungjävlar) fått en alldeles egen rubrik. Låt oss därmed lämna dem därhän och fokusera på viktigare saker, exempelvis vad som har hänt med undertecknads privatekonomi på sistone.

Jag har ökat risken i sparportföljens lågriskavdelning genom att köpa in hedgefondifonden Brummer Multi Strategy. Eftersom jag samtidigt har utökat storleken på mitt buffertsparande (som aldrig rörs och som alltid skall finnas på bankkonto) är det andra pengar som har använts, pengar som helt enkelt har ackumulerats på flera olika konton och som slutligen slussades in i Brummer snarare än att kvarstå på bankkonto eller användas till aktie- elle aktiefondsköp.

Min sparportfölj består grovt räknat av två delar; högrisk- respektive lågriskplaceringar. Högriskplaceringarna utgörs för det mesta av aktier och aktiefonder. Lågriskplaceringarna utgörs till större delen av räntesparande på bankkonto och ibland även av korta räntefonder. Jag har länge letat efter en lågriskhedgefond som faktiskt lever upp till syftet att leverera en stabil avkastning, utan korrelation med aktiemarknaden och till en risk som understiger aktiemarknadens, och min bedömning är att Brummer Multi Strategy, åtminstone historiskt, har lyckats med det. Avkastningskurvan är jämn och fin och har på årsbasis aldrig varit negativ.

Av nysparandet lägger jag varje månad undan 1 000-1 500 kr specifikt för lågriskplaceringar (när OMX-index överstiger 1200-1300 är det högst troligt att lågrisksparandet ökar). Storleken på buffertsparandet är nu så stort att jag inte känner det nödvändigt att utöka det ytterligare. Det är därför troligt att jag med jämna mellanrum istället kommer att låta lågrisksparandet utgöras av andelar i Brummer Multi Strategy.

Brummer Multi Strategy finns även i en belånad variant som ger ungefär dubbla avkastningen både uppåt och nedåt. Det är inte omöjligt att jag i en framtid när det känns rätt att vikta ner aktieandelen något också köper in mig i denna fond.

fredag 22 januari 2010

Google = FRA XXL

Det här är ingen ny information men eftersom upprepning är all kunskaps moder tar även jag upp Googles möjligheter att övervaka vad som sker på Internet och gör samtidigt en koppling till FRA-motståndet.

Debattens vågor gick höga kring den lagstiftning som formaliserade och i viss mån även utökade FRA:s befogenheter rörande signalspaning till gagn för rikets säkerhet. Kritikerna hävdade att den personliga integriteten hotades på ett oacceptabelt sätt om FRA fick möjlighet att efter domstolsprövning läsa vissa personers E-post, avlyssna dess telefonsamtal samt analysera personens trafikmönster.

Väldigt många högljudda FRA-kritiker skriver med hjälp av Blogger, skickar epost med Gmail, är anslutna till Adsense och använder Googles sökmotor. Den information om användaren som Google därmed får tillgång till kan FRA knappast ens drömma om. Google-användarna ger frivilligt Google möjlighet att övervaka allt dom gör. Hur kan en människa med vettet i behåll rikta kritik mot att en parlamentariskt övervakad svensk myndighet får tillgång till viss trafikinformation samtidigt som vederbörande skänker bort all information till Google, och därmed även till den amerikanska signalspaningsmyndigheten NSA?

Affärsvärlden ger i senaste numret en rad exempel på den information Google samlar in:

"Googles mål är att samla in ALL information"

"Företaget har i princip raderat ordet delete. Även det som användaren själv slänger kan sparas, till exempel kopior av alla html-sidor som företaget indexerar. [...] Detsamma gäller alla mejl i Gmail." "Man bör utgå från att även raderade mejl sparas"

"I Sverige rasar debatten om FRA:s informationsinsamling och Ipred-lagarna. Men där styrs användandet av informationen av domstolar som godkänner utlämnandet av information. I fallet Google regleras hantering av information i praktiken av Google (och NSA, egen anmärkning)".

"Professor Hermann Maurer vid det tekniska universitetet i Graz i Österrike hävdar i en rapport att Google grovt bryter mot privaltlivets helgd och att företaget idag vet mer om personer, företag och organisationer än någon annan institution i historien och att Google inte styrs av den befintliga datalagstiftningen. -Google har blivit den största och kraftfullaste underrättelsetjänst som världen någonsin har skådat."

"För Googles avancerade program är det inga problem att lägga pussel över enskilda användare och dra långtgående slutsatser. [...] När en dator väl hittat ett mönster för en individ är det lätt att följa individen vidare även om denne byter dator, IP-nummer eller till och med operatör. Den digitala signaturen är lika unik som fingeravtryck. Om Google bestämmer sig för att kartlägga en person så är möjligheterna inte begränsade till utnyttjandet av Googles egna tjänster. Varje gång en besökare går in på en sida som har en Google-annons, skickas trafik till Google med bland annat IP-numret. Det gör att Google kan följa en persons surfande på en stor del av nätet"

"Gmail ger bolaget access till alla användarens mejl [...] Google kan katalogisera de större och viktigare relationerna mellan världens internetanvändare i ett gigantiskt register för vem känner vem? Detta är möjligt enbart genom att göra relationssökningar på alla mejl som skickas via Gmail och katalogisera alla som ingår i adressfälten."

"Med Google Voice kan alla telefonnummer man har samordnas. Om någon ringer till den fasta telefonen i sommarstugan så kan den programmeras så att alla ens telefoner ringer samtidigt. Och det är inget som hindrar Google att spara alla telefonsamtal som går över Google Vocie. "

Googles vd Eric Schmidt får sista ordet:

"Om du har något att dölja, är det kanske något som du inte borde ha gjort från första början. Det är bara smutsiga människor som har något att dölja."

söndag 17 januari 2010

Lars Ohly är en hycklare av stora mått - snart i en regering nära dig

Det blivande statsrådet, kommunisten Lars Ohly, är en hycklare av stora mått. Han vill förbjuda friskolor men har sin dotter i en friskola. Han vill reglera bostadsmarknaden och öka antalet hyresrätter men bor själv i bostadsrätt och har tjänat miljonbelopp på bostadsförsäljning. Han vill förbjuda privatsjukvård men lät sig nyligen opereras på det privata Sofiahemmet.

Den gamle kommunisten och antidemokraten Lars Ohly som länge beundrade de östeuropeiska kommunistdiktaturerna och som ljög om att han spelat fotboll tillsammans med "Nacka" Skoglund kan om det vill sig illa vara en del av Sveriges regering nästa höst. Israelhataren Lars Ohly beundrar även den antisemitiska bloggaren Jinge. Mannen som onanerar offentligt och som visar fingret åt en obekväm debattmotståndare i tv kan snart sitta i en regering nära dig. Du förtjänar inte bättre, eller?

lördag 9 januari 2010

Skattesänkning och skattehöjning

Den borgerliga alliansregeringen sänkte skatten för landets löntagare vid årsskiftet. Det utökade jobbskatteavdraget ger de flesta arbetare ytterligare ett par hundralappar mer i plånboken varje månad 2010.

Den socialistiska vänsterkartellen i Göteborg höjde däremot skatten vid årsskiftet.

Den borgerliga alliansregeringen sänker min skatt och den socialistiska vänsterkartellen i Göteborg höjer min skatt. Lyckligtvis sänker alliansregeringen min skatt snabbare än vänsterkartellen hinner höja den men efter nästa val är det fullt möjligt att vi möts av trippelhöjningar eftersom såväl riksdag som kommuner och landsting då riskerar att domineras av skattehöjare.

Skattetabeller

Beräkna ditt jobbskatteavdrag här.

fredag 8 januari 2010

Att lära av historien...(ej för känsliga bloggläsare)


Stormuftin av Jerusalem Haj Amin al-Husseini i möte med rikskansler Adolf Hitler 1941.

Känsliga bloggläsare klickar inte här för en historisk parallell.

onsdag 6 januari 2010

20 kr mer i fickan varje månad

Jag upptäckte nyligen att stygga internetoperatören har ett nytt abonnemang som tekniskt tämligen exakt motsvarar mitt nuvarande men som är 20 kronor billigare per månad. Är det inte lite styggt att låta gamla kunder betala överpriser för sina abonnemang samtidigt som nya, något billigare införs? Lyckligtvis hade jag ingen bindningstid på mitt gamla abonnemang så det var snabbt ordnat att byta till ett nytt, något billigare abonnemang.

Konstexpert granskar kommunala konstinköp

Göteborgs kommun köper varje år in ett antal konstverk som skall pryda kommunala lokaler av skilda slag, alltifrån daghem till lunchrum på ålderdomshem. Höstens inköp visas just nu upp på Stadsbiblioteket. Låt mig först poängtera att jag alls inte har något emot att kommunen för skattepengar köper in konst. Det jag har något emot är som bekant slöseri med skattemedel. Innebär då konstinköpen 2009 slöseri med skattemedel? Ja, mycket tyder åtminstone på det.

Jag tittade in på utställningen på väg hem från jobbet. Det blev ett kort men ändå tillräckligt långt besök för att som konstexpert kunna ge ett omdöme.

Jag hade inte tid att ingående studera varje enskilt "verk" utan ägnade mesta tiden åt det som vid en första anblick verkade vara riktigt meningslösa inköp.

Nedan visas en "väggskulptur" utan namn av Leo Pettersson. Leo Pettersson har köpt ett antal aluminiumprofiler, kanske på Bauhaus, sågat aluminiumprofilerna i viss längd, sprutbemålat aluminiumprofilernas ena sida och sedan med lim sammanfogat aluminiumprofilerna till den "väggskulptur" som fotografiet visar. Det är naturligtvis inte ett konstverk Göteborgs kommun för 9 000 kr köpt från Göteborgs konstförening utan mer ett dekorativt föremål. Föremålet saknar all form av originalitet och någon hantverksskicklighet är det heller inte frågan om. Betraktar man föremålet lite närmare ser man tvärtom att utförandet är något av ett hafsverk. Liknande dekorativa föremål kan köpas på Designtorget för 1 499 kr eller på IKEA för 499 kr. Göteborgs kommun valde istället att köpa in det namlösa dekorativa föremålet för 9 000 kr av Göteborgs konstförening. Det handlar om ren förskingring av skattemedel.Nedan visas skulpturen "Blendheim" och fotot "Ägare till moderiktiga slott, Blendheim" av Martin Hansson, inköpta av Göteborgs kommun från Galleri Konstepidemin för 6 300 respektive 3 700 kr.

Vem är Martin Hansson tänkte jag när jag läste detaljerna om inköpet i häftet jag försett mig med? På väggen står det ju Martin Larsson. Jag bestämmer mig för att fråga den person som har köpt in all konst (totalt endast 25 verk). Hon är lätt att känna igen men jag har ingen lust att namnge enskilda kommunala tjänstemän som inte vet bättre och låter henne därför vara anonym. Det visar sig att hon inte vet om konstnären heter Martin Hansson eller Martin Larsson. Hon har lagt 10 000 kronor av skattebetalarnas pengar på att köpa in två föremål av Martin Hansson eller Larsson men hon vet inte vad han heter: "Det finns ju en Magnus Larsson också, men jag har hans CV i en pärm så låt mig se efter". Efter mycket bläddrande visar det sig att han heter Martin Larsson.

Även Martin Larssons skapelser skulle jag hellre beteckna som dekorativa föremål än konstverk. Jag ser ingen originalitet i varken skulpturen eller fotografiet. Återigen undrar jag varför Göteborgs kommun inte inhandlar sina dekorativa föremål på Cervera eller IKEA snarare än att göda gallerister och okända och uppenbarligen inte särskilt begåvad konstnärer.

Den kommunala tjänsteman som köper in konst till kommunen är mycket lätt att känna igen. Alla gallerister i stan vet vem hon är. Jag kan tänka mig att de reagerar ungefär så här när hon frågar vad något kostar: Den där aluminiumprofilen har ju skräpat på min vägg i flera år, helt omöjlig att sälja, om någon ger mig ett bud på 3 000 kr skall den bort. Men är inte det där, jo det är det, det är ju kommunala skattepengar som kommit in i galleriet, prisad vare Gud! Om jag har fått in några fina konstverk av hög klass? Det har jag, det har jag verkligen. Jag har en mycket intressant väggskulptur av den kände konstnären Leo Pettersson. Ett flertal spekulanter har redan hört av sig men jag har inte velat sälja till vem som helst. Ett sådant exklusivt stycke konst hör hemma hos en ägare som förstår sig på det. Vad konstverket heter? Nej, nej, det är inte namngivet. Riktigt exklusiv konst saknar ofta namn, förstår du. Nej du har helt rätt i att sådan icke namngiven konst inte är billig men för mig som konstälskare är det viktiga att konsten hamnar hos rätt ägare och Göteborgs kommun är definitivt rätt ägare. Jag skall därför ge dig ett mycket bra pris. 9 000 kr. Låter det bra? Bra. Bra. Hon gick på det igen. Jag fattar inte att jag har sån här tur...

måndag 4 januari 2010

Antal vargar i Sverige och andra europeiska länder

Antal vargar i Sverige: 220 st. Konsekvenser: oerhörda lidanden enligt vargmotståndarna. I princip omöjligt att hålla tamboskap, barnen får inte gå utomhus, hundarna måste vara kopplade, allt enligt vargmotståndarna.

Sverige är ett av Europas till ytan absolut största länder och härbärgerar 220 vargar, vilket alltså enligt somliga är för mycket.

Hur många vargar finns det i andra europeiska länder?

Estland: 500 st.
Lettland: 750 st.
Litauen: 600 st.

Hmm, lilleputtländerna i Baltikum har alltså nästan 10 gånger fler vargar än Sverige. Bor alla i städer där eller? Så måste vara fallet, för med 2000 vargar kan väl ingen vistas utomhus på landsbygden?

Polen: 700st.
Slovakien: 400st.
Serbien: 500 st.
Italien: 500 st.
Bulgarien: 1000 st.
Ukraina: 2000 st.
Spanien: 2500 st.

Tolka siffrorna som ni vill. Sveriges politiker bör fortsättningsvis dock låta bli att kommentera hur utvecklingsländer behandlar sina stora däggdjur. Om Svenskarna inte klarar av 200 vargar (fredliga djur som i princip är helt ofarliga för människan) kan vi inte begära att afrikanerna skall klara av lejon, tigrar, noshörningar och elefanter som ju faktiskt dödar människor ganska ofta.

Källa

lördag 2 januari 2010

Ekonomisk ställning 31 december 2009

Summa tillgångar och skulder 31 december 2009

Räntesparande*: 103 143 kr.
Aktiefonder: 120 578 kr.
Aktier: 101 024 kr.
*inklusive skulder

Summa tillgångar och skulder: 324 745 kr.

Andel aktiesparande: 68 procent.
Andel räntesparande: 32 procent.

Under december ökade sparkapitalet i värde med 11 184 kr(3,6 procent).

Under månaden har 2 000 kr placerats i Skagen Global och 500 kr i Avanza Zero.

Summering av 2009
Under 2009 har sparkapitalet ökat i värde med 141 490 kr (77,2 procent) eller 11 791 kr per månad. Därmed kan man säga att hela tappet från 2008 är återhämtat.

Hur aktierna har utvecklats kan ni läsa här.

Hur fonderna har utvecklats kan ni läsa här.

fredag 1 januari 2010

Sammanfattning av mitt fondår 2009

Av de fonder jag ägde vid årets början fanns endast tre kvar vid årets slut:

HSBC Indian Equity, +109 procent.

Robur Kinafond, +49,7 procent.

Robur Ryssland, +139 procent.

Att döma av den procentuella utvecklingen för dessa fonder var det ett korrekt beslut att behålla dem i portföljen.

De fonder jag sålde av under årets inledningsskifte har utvecklats så här under 2009:

Blackrock New Energy Fund, +9,23 procent. Fonden såldes ungefär till årsskifteskursen och jag har därmed "gått miste" om cirka 10 procent i avkastning.

Robur Balkanfond, +60,5 procent. Fonden såldes ungefär till årsskifteskursen och jag har därmed gått miste om cirka 60 procent i avkastning.

Robur Brict, +86,9 procent. Fonden såldes sent under året och jag har endast gått miste om några enstaka procent i avkastning.

Robur Småbolag Europa, +36,4 procent. Fonden såldes unegfär till årsskifteskursen och jag har därmed gått miste om cirka 36 procent i avkastning.

Carnegie Worldwide, +14,1 procent. Fonden såldes under andra halvåret och jag har gått miste om kanske 5 procentenheter av avkastningen på 14 procent.

De likvider som erhållits vid försäljningarna ovan har omplacerats i andra fonder. Huruvida försäljningarna har varit lyckade eller inte beror därför på hur de andra fonderna har utvecklats. Helt klart är dock att det var ett korrekt beslut att sälja Carnegie Worldwide (som var den pengamässigt största fonden av de sålda, övriga fondinnehav var relativt blygsamma) och Blackrock New Energy Fund. Småbolagsfonden har haft en hyfsad utveckling medan Brict och Balkanfonden gått riktigt bra (helt utan några jämförelser med aktuella index). Brictfonden såldes dock sent och jag drog därmed nytta av den fina utvecklingen. Med tanke på att fondförsäljningslikviderna har omplacerats i andra fonder (som gett fin avkastning) är det bara försäljningen av Robur Balkan som ur ett avkastningsperspektiv kan ifrågasättas.

De fonder som är nya för året är följande (i storleksordning):

Avanza Zero

Skagen Global

Skagen Kon-Tiki

JPM Global Natural Resources

Köpen i ovanstående fonder har skett i omgångar och utspritt över året. Köpen i Avanza Zero har till exempel skett till kurser mellan 64 och 107 (dvs avkastningen varierar mellan några procent minus till över 60 procent plus). Även köpen i Global och Kon-Tiki är utspridda över året. Skagen Kon-Tiki har klarat sig ungefär som genomsnittet av mina övriga tillväxtmarknadsfonder. Skagen Global har utklassat Carnegies globalfond, som jag sålde. JPM GNR köptes i slutet av året och har gett en avkastning på cirka 5 procent (den steg som kraftigast under första halvåret).

Jag kan väl sammanfatta fondåret med att jag inte har gjort några jättestora misstag men att det hade funnits utrymme för ytterligare värdeökning med ett än mer aggressivt förhållningssätt till både risk och fondbyten.