måndag 31 december 2018

Ekonomisk ställning 31 december 2018

Aktier: 1 183 767 kr
Preferensaktier: 11 732 kr
Fonder: 101 252 kr
Övriga finansiella tillgångar: 392 069 kr

Summa tillgångar: 1 688 820 kr


Under 2018 ökade sparportföljen i värde med 111 221 kr (7,1 procent). Uppgången berodde i huvudsak på nysparande eftersom avkastningen i sparportföljen stannade på 0,4 procent. Att jag överhuvudtaget lyckades nå en positiv avkastning på aktieplaceringarna samtidigt som SIX Return Index stannade på -4,4 procent är jag mycket nöjd med.
Årets mottagna utdelningar uppgick till 33 048 kr vilket är en uppgång med 17,1 procent. Fördelningen mellan Aktie- och Räntesparande är 76/24. 

Aktuell aktie- och fondportfölj hittar ni nedan. Gott Nytt År!
Procentandelen beräknad på aktie- och fondportföljen, ej totala tillgångar

torsdag 8 november 2018

Sålde Scandion Oncology - köpte Latour för vinsten

Efter lite stiltje på Teckna/Sälj avdelningen bestämde jag mig för att tecka i Scandion Oncology och jag tilldelades en minimipost på 860 aktier á 5,85 kronor. Dessa sålde jag imorse direkt i öppningscallen för 8,50 kr. Vinsten blev alltså 2279 kr eller 45 procent. Vinsten använde jag till att köpa 20 nya aktier i Latour, som för tillfället handlas ungefär runt substansen.

Jag har även blivit tilldelad 1000 aktier i Comintelli, som börjar handlas lite senare denna månad. Återkommer till resultatet av den chansningen.

tisdag 30 oktober 2018

Pegroco Invest

Jag har som bekant en viss fallenhet för att äga aktier i investmentbolag. GP skrev häromdagen en artikel om det Göteborgsbaserade, men onoterade, investmentbolaget Pegroco Invest, vars preferensaktie är noterad på First North (och sedan en tid tillbaka även utgör det enda innehavet i min preferensaktieportfölj).

Enligt GP har bolaget "extrem kändisfaktor" men nämner sedan endast politruken Göran Persson som exempel på det. Ja, Göran Persson är styrelseordförande i Pegroco och skall alltså fortfarande tituleras "Ordförande Persson" - ni minns väl SVT-dokumentären med samma titel?

Pegroco Invest skiljer sig från flertalet andra investmentbolag i det att man nästan uteslutande väljer att äga aktier i konstiga (!) bolag; Stockholms Spårvägar, RC Hisservice och Nordisk bergteknik är 3 exempel.

I våras genomförde bolaget en ganska stor nyemission och det, tillsammans med en stor PR-offensiv både på nätet och genom informationsmöten, ger mig intrycket att man förbereder sig för att notera även stamaktien på börsen. Om Göteborg snart får ytterligare ett börsnoterat investmentbolag är det inte helt otänkbart att några av dess aktier då även hamnar i Sparsamt leverne-portföljen.
torsdag 11 oktober 2018

Köpte Bahnhof och Öresund

I och med att jag på senare tid har skalat av lite vinst i Hansa Medical finns det pengar över i den del av portföljen som är tänkt för aktieplaceringar. En del av de pengarna använde jag till att köpa aktier i Bahnhof och Öresund under dagens kraftiga nedgång.

Bahnhof är ett bolag jag tittat på länge med aldrig har köpt eftersom jag har tyckt att aktien är för dyr. Den ser inte billig ut idag heller men till min köpkurs 28,70 kr har aktien i alla fall backat cirka 20 procent på kort tid.

Jag ökade även i investmentbolaget Öresund, ett litet innehav på endast cirka 1,5 procent av portföljen. Jag kan tänka mig att öka den andelen till runt 5 procent på sikt men då aktien ofta handlas till kraftig substanspremie har det tagit emot att trycka på köp-knappen. Nu är premien nere på endast cirka 2 procent och det tycker jag är okej. Öresund köper man om man tror att Mats Qvibergs aktienäsa på lång sikt kommer slå index klart. Gör han det spelar det ingen roll att man betalar en premie. Tror man inte på Qvibergs förmåga att slå index skall man överhuvudtaget inte äga Öresund eftersom aktien då borde handlas till stor rabatt, precis som de flesta andra investmentbolagen.

torsdag 4 oktober 2018

Twitter

Twitter verkar ju vara populärt bland sparpersoner så jag startade ett konto där för att se om jag kan lära mig något.

Jag heter Sparsamt leverne även på Twitter: @Sparsamtleverne

Aktuell aktie- och aktiefondportfölj


Investor B630413,40 kr260 442,00 kr17,8%
Hansa Medical655346,60 kr227 023,00 kr15,5%
Swedbank A803203,00 kr163 009,00 kr11,1%
Industrivärden C791201,20 kr159 149,20 kr10,9%
Kinnevik B422268,90 kr113 475,80 kr7,8%
Lundbergföretagen B313303,20 kr94 901,60 kr6,5%
Sampo187€43,0083 749,05 kr5,7%
Latour B595112,50 kr66 937,50 kr4,6%
Devport40588,635 883,00 kr2,5%
Svolder329104,38 kr34 341,02 kr2,3%
Oncopeptides141159,40 kr22 475,40 kr1,5%
Öresund139137,80 kr19 154,20 kr1,3%
MTG21332,60 kr6 984,60 kr0,5%
Immunicum57012,20 kr6 954,00 kr0,5%
Balder22242,00 kr5 324,00 kr0,4%
Sedana Medical4092,43 696,00 kr0,3%
Xspray Pharma3590,23 157,00 kr0,2%
Kambi10204,52 045,00 kr0,1%
Fastator4040,41 616,00 kr0,1%
Didner&Gerge Small&Microcap65,5347192,2812 601,01 kr0,9%
Didner&Gerge Småbolag15,3037814,9912 472,36 kr0,9%
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad indexnära450,0005142,5764 156,57 kr4,4%
Länsförsäkringar Global indexnära103,2012221,8622 896,22 kr1,6%
Spiltan Globalfond Investmentbolag192,0624130,3625 037,25 kr1,7%
MS INVF Global Opportunity A21,558680,4214 668,49 kr1,0%

söndag 30 september 2018

Ekonomisk ställning 30 september 2018

Aktier: 1 313 454 kr.
Aktiefonder: 150 875 kr.
Övriga tillgångar: 375 921 kr.

Summa tillgångar: 1 840 250 kr.

Under 2018 har sparportföljen ökat i värde med 262 651 kr och även i september kunde ett nytt ATH noteras, denna gång i mycket beroende på en kraftfull aktieuppgång i Hansa Medical efter att positiva pivotala resultat presenterats i veckan. Efter den kraftiga uppgången i bolaget på senare tid bestämde jag mig för att hyvla ner innehavet något, inte för att jag ändrat inställning till bolaget utan helt enkelt för att jag inte kände mig bekväm med dess stora vikt i portföljen.Hansa Medical utgör i nuläget drygt 15 procent av mina aktierelaterade innehav.

lördag 1 september 2018

Ekonomisk ställning 31 augusti 2018

Aktier: 1 259 061 kr
Fonder: 153 851 kr
Övriga tillgångar: 355 289 kr
Summa tillgångar: 1 768 202 kr

Under 2018 har sparportföljen ökat i värde med 155 856 kr och jag kunde således vid denna månadsavstämning notera ett nytt ATH. 

söndag 22 juli 2018

Importera fondkurser från Avanza till Google kalkylark

Dalgren Invest på Twitter har knåpat ihop följande kod för att importera fondkurser från Avanza till Googles kalkylark. Stort tack till honom!

=IMPORTXML("URLAVANZA"; "// div [='SText bold']")

lördag 21 juli 2018

Importera aktiekurser till Google kalkylark

Jag har ett tag använt googlefinance-funktionen för att importera aktiekurser till mitt kalkylark över mina tillgångar. Tyvärr funkar inte just den funktionen för aktier noterade utanför huvudlistan, t ex på First North.

Jag har känt till att det går att importera kurser direkt från en hemsida men eftersom jag är datorokunnig har jag inte kunnat fixa det på egen hand. När jag surfade runt lite planlöst bland ekonomibloggarna hittade jag till kommentarerna på Krösus Sorks blogg där en anonym person gav ett exempel på hur man importerar kurser från Avanzas hemsida. Stort tack till denna anonyma person!

Jag postar koden här, då jag förmodligen inte är ensam om att vilja importera aktiekurser till ett kalkylark, men inte veta hur man gör. Vill man t ex importera kursen för Akelius pref, så går man till https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/482934/akelius-residential-pref och kopierar adressen och klistrar in den istället för "skrivadressenhär".

=MID(importXml("skrivadressenhär"; "(//span[@class='pushBox roundCorners3'])[1]");1;6)