måndag 18 november 2013

Ekonomisk ställning 31 oktober 2013

Räntesparande:  300 235  kr.
Hedgefonder: 93 139 kr.
Aktiefonder: 95 028 kr.
Aktier: 404 137 kr.

Summa tillgångar: 892 539 kr.

Andel räntesparande 33,6%
Andel hedgefonder 10,4%
Andel aktiesparande 55,9%
Andel aktier Sverige 69,7%

Utveckling per månad
januari: 32 399 kr
februari: 23 102 kr
mars: 16 740 kr
april: 24 623 kr
maj: 16 391 kr
juni: 484 kr
juli: 25 513 kr
augusti: 472 kr
september: 27 850 kr
oktober: 28 234 kr

Under oktober har sparkapitalet ökat i värde med 28 234 kr (3,3 procent).  Aktieinnehavet i Svolder avvecklades och pengarna omplacerades i Fortum, Lundbergs, Investor, Industrivärden och likvider. Innehavet i Kinnevik minskades till förmån för Investor och en ökad andel likvida medel. 

Privatekonomiskt har månaden kännetecknats av ovanligt höga kostnader, vilket är anledningen till att markeringen för 900 000 kr inte kunde passeras.