torsdag 2 augusti 2012

Rapport från Göteborg

Allt är som vanligt i Göteborg. Under Anneli Hulthéns genu(s)korrekta styrning är det korrupta idioter som leder de kommunala bolagen och förvaltningarna. Två exempel från kollektivtrafiken är värda att ges nationell uppmärksamhet eftersom de visar på en sådan makalös inkompetens som vi annars nog mest ser i tredje världen.

1. Under ett rejält skyfall i lördags översvämmades många vägar. Det är inte helt ovanligt att folk kör fast och drunknar i flera meter djupt vatten under broar här i stan. Under Radiomotet var vattennivån bara någon meter, vilket chauffören och trafikledningen inte tyckte var värre än att det skulle gå med "full fart". Passagerarna satt snällt kvar trots att de hade en halvmeter vatten i bussen. Låt mig gissa att chauffören var från Mogadishu och att trafikledningen sade åt honom att inte köra genom vattnet utan runt samt att chauffören svarat Ja på frågan om han förstått att han inte skulle köra genom vattnet utan runt.2. Åtskilliga miljarder har under nästan tio år satsats på dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhätan. Dubbelspåren möjliggör även pendeltågstrafik mellan Göteborg och Älvängen, den så kallade Alependeln, som invigs nu i december. Varje kvart skulle ett pendeltåg gå från Göteborgs centralstation och expressbusstrafiken norrut genom älvdalen skulle därför kunna läggas ner.

Nu visar det sig att Göteborgs centralstation är fullbelagd och Trafikverket vägrar därför att ge tillstånd för alla de tåg som skulle trafikera Alependeln. Istället för ett tåg varje kvart är det nu ett tåg varje halvtimme som gäller. Istället för bättre kollektivtrafik efter mångmiljardinvesteringen får vi sämre kollektivtrafik. Dessutom verkar det inte finnas någon plats att ställa upp alla nyinköpta tåg när de inte körs, några nya uppställningsspår har nämligen inte byggts.

Bara i Göteborg är det möjligt att satsa flera miljarder på ett helt nytt spårbundet kollektivtrafiksystem utan att först kontrollera att det finns plats för tågen på stationer och spår. Västtrafik är verkligen ett dårarnas paradis. Först lade de ner miljardbelopp på ett biljettsystem ingen förstår. Sen köpte de spårvagnar från Italien som är av så makalöst dålig kvalitet att de knappt går att köra. Nu har de dessutom lyckats förstöra en hel pendeltågssträcka pga dålig planering. Ingen får sparken. Inte i Anneli Hultén(s) genomkorrupta styre där det är allt annat än kompetens som betyder något.