söndag 31 december 2017

Ekonomisk ställning 31 december 2017

Aktier: 1 116 988 kr
Fonder: 140 723 kr
Övriga tillgångar: 319 888 kr

Summa tillgångar: 1 577 599 kr

2017 har varit ett bra sparår. Aktieportföljen ökade i värde med 18 procent och det totala värdet av mina tillgångar ökade med 215 219 kr. Tillgångsvärdet belastades med en resekostnad på 96 000 kr.

Stor engångskostnad 2017

Jag sitter och sammanställer ekonomin på årets sista dag och blev lite halvt förskräckt när jag jämförde min senaste sammanfattning med dagens. Fattas det inte 100 000 kr någonstans? Jo, nästan. Det fattas 96 000 kr. Jag har betalat min del av en liten expedition till vildmarken som kommer att ske nästa år. Svider i plånboken. Jag hade ju kunnat åka på en dubbelt så bra utflykt för de pengarna om 10 år.

Uppföljning kärninnehav 2017

Min aktieportfölj består av såväl stora som små innehav samt en del fonder men av avgörande betydelse för utvecklingen är ändå hur det går för de stora kärninnehaven, som för närvarande är 7 till antalet.


AndelKursutv.
Investor B18%9,87
Hansa Medical14%114,16
Industrivärden C14%19,26
Swedbank A12%−10,17
Kinnevik B10%27,03
Lundbergföretagen B7%9,76
Sampo6%7,54

Hansa Medical är som synes den stora värdedrivaren i portföljen. Nästa år blir ett mycket spännande år för Hansa, som då skall redovisa resultat i sina avgörande njurtransplantationsstudier samt, eventuellt, hinna med att skicka in en ansökan om godkännande för Ides till FDA.

Mitt största innehav Investor har tuffat på bra och investmentbolagskollegan Industrivärden riktigt bra. Men så har ju börsens industribolag haft en generellt god utveckling.

Swedbank är portföljens sorgebarn med en kursförlust på 10 procent, men här är utdelningen på 6 procent ändå en god tröst.

Kinnevik har efter några svaga år återhämtat sig och levererar en mycket god avkastning. Zalando är numera ett så stort innehav för Kinnevik att man nästan kan säga att bolaget står och faller med Zalando.

Lundbergföretagen avkastar goda 10 procent och nu när värderingspremien nästan är borta kanske det snart är dags att börja köpa nya aktier.

Sampo, slutligen, är ett för året helt nytt innehav. Stabilitet och hög direktavkastning är vad jag förväntar mig av denna finanskoncern.

lördag 30 december 2017

Min avkastning 2017

När börsen äntligen stängt för sista gången 2017 har folk på bloggar, twitter och andra medier börjat kasta avkastningssiffror på varandra för att visa hur exceptionellt duktiga placerare de är med sina ibland 3-siffriga procentavkastningstal.

Jag har aldrig utgett mig för att vara något börsproffs och är mycket nöjd med min totalavkastning på 17,93 procent. En sådan avkastningssiffra visar åtminstone en sak, nämligen att det i år var klokt att prioritera egna aktieval framför indexplaceringar.

torsdag 7 december 2017

Devport - nytt långsiktigt innehav i aktieportföljen

Jag tecknar mig relativt ofta i börsintroduktioner men säljer snabbt av den regelmässigt blygsamma tilldelningen redan i öppningscallen och skriver sällan om det på bloggen.

När det gäller det lilla teknikkonsultbolaget Devport, med huvudkontor hemma hos mig i Göteborg, blev jag dock så imponerad av det jag läste i prospektet och hörde VD säger under presentationen att jag bestämde mig för att stoppa in eventuell tilldelning i den långsiktiga portföljen. När aktien idag steg från introduktionskursen 35 kr och stängde på 39 kr dumpade jag således inte av mina 300 aktier utan beklagade istället den dåliga affär Avanzas många kunder gör när de säljer för att ta hem en snabb vinst.

En anledning till att jag vill vara aktieägare i Devport är att jag vill kunna säga till en bekant att hon jobbar för mig, men detta är inte huvudorsaken. Jag tycker helt enkelt inte att kursen reflekterar värdet. Devport taktar redan idag en årsomsättning på 300 miljoner med en marginal på runt 8 procent och när böckerna stänger för 2018 lär försäljningen inte understiga 350 miljoner. Jag kan inte se att denna utveckling diskonterats i nuvarande aktiekurs.