tisdag 31 augusti 2010

Internationell kritik mot bristande svensk demokrati

De danska regeringspartierna Venstre och De Konservative samt stödpartiet Dansk Folkeparti kritiserar skarpt svensk yttrandefrihet, censur samt brist på demokrati: ”Det nationalistiske svenske parti Sverigedemokraterne er udsat for grov censur i den svenske valgkamp". Den danska regeringen anser att läget är så allvarligt att Europarådet bör sända valobservatörer till Sverige.

I danska medier får kritiken mot bristfällig svensk demokrati och diskriminering av uppstickarpartiet Sverigedemokraterna stort utrymme. I Sverige avfärdar regeringen, oppositionen och medierna i en gemensam kampanj all kritik.

Danskarna har naturligtvis helt rätt. Det svenska valsystemet är långt ifrån ett demokratiskt föredöme:

1. Systemet med valsedlar riskerar valhemligheten och underlättar valfusk. I nästan alla andra länder förser myndigheterna de röstande med en valsedel där samtliga partier som är kvalificerade att delta i valet finns upptagna. Väljaren behöver med detta system inte stå framför ett bord och välja vilken/vilka valsedlar han skall ta samtidigt som andra i vallokalen ser vad som händer. Alla partier behandlas lika med ett sådant system. Det är upp till myndigheterna att utrusta vallokalerna med tillräckligt många valsedlar och det finns ingen möjlighet för antidemokrater att stjäla ett visst partis valsedlar. Det svenska valsystemet underlättar även valfusk på så sätt att samhället flödar över av valsedlar, det går säkert 20 valsedlar per väljare. I de länder där alla partier finns representerade på en valsedel har myndigheterna kontroll på antalet valsedlar och det är svårare att smussla ner extra sedlar i rösturnorna.

2. I Sverige finns ingen lagstiftning om likabehandling av partier. Moderna val avgörs i medierna. Det krävs exponering i tv-nyheter, debattprogram och tidningar för att nå ut till väljarna med sin information. Det svenska systemet ger medierna rätt att diskriminera partier och kandidater men även att bedriva kampanj för andra partier och kandidater. Det finns inga lagar som garanterar lika medieutrymme för de partier som tillåts ställa upp i valet. I t ex USA mäter man på sekunden den tv-tid republikanernas kandidat har fått och ser till att demokraternas kandidat får lika mycket tid. Bjuds en kandidat in till ett program skall även den andra kandidaten få möjlighet att medverka i samma program vid ett senare tillfälle.

3. Partier och kandidater behöver inte redovisa varifrån de får sina pengar. Sverige är snart det enda landet i världen där partier och kandidater inte behöver redovisa hur de finansierar sin verksamhet. Särintressen kan skänka mångmiljonbelopp till ett parti i utbyte mot vad som helst utan att väljarna har minsta möjlighet till insyn.

4. En politisk nämnd hanterar valklagomål. I Sverige är det Valprövningsnämnden som avgör de valfrågor som har överklagats och t ex hanterar frågor om valfusk. Valprövningsnämnden består av 7 ledamöter varav ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Ordföranden får inte samtidigt sitta i riksdagen. Övriga sex ledamöter utses av riksdagen och brukar vara riksdagsledamöter. Nämndens sammansättning speglar riksdagens partisammansättning. En socialistiskt dominerad Valprövningsnämnd kan alltså ha att pröva den borgerliga oppositionens klagomål rörande valfusk i riksdagsvalet som har gynnat de socialistiska partierna (eller tvärtom). Ja, så funkar det i Sverige! Politikerna avgör själva om valet har gått rätt till eller inte! I andra länder hanteras dessa frågor i självständiga domstolar, se t ex fallet Bush/Gore i USA.

5. Sverige går till val en gång vart fjärde år vilket är extremt sällan jämfört med andra länder (Europaparlamentsvalet undantaget eftersom detta val förekommer i alla EU-länder och därmed inte påverkar jämförelsen). Det faktum att svenskarna så ytterst sällan får rösta påverkar möjligheten att utkräva politiskt ansvar via val. Antalet val kan ökas på främst två sätt, båda är mycket vanliga runt om i världen. Det ena sättet är att ha skilja på lokala och nationella val. Det andra sättet är att inte välja samtliga ledamöter till parlamentet vid ett och samma tillfälle. En kombination av de båda alternativen är också möjlig. Allt är bättre än det svenska systemet med val endast vart fjärde år.

Det svenska politiska systemet har utvecklats till en sluten klubb för en politisk adel. Någon debatt om det demokratiska systemets uppbyggnad förekommer knappast. Det behövs nytt blod i riksdagen. Problemet är att det svenska valsystemets uppbyggnad verkar konserverande. De etablerade partierna har stora konkurrensfördelar gentemot uppstickarpartier. Vi skall därför inte förvänta oss att de etablerade riksdagspartierna på egen hand kommer att genomföra några förändringar i Sveriges demokratiska system.

lördag 28 augusti 2010

Hej då HQ Bank!

Det kan alltid bli värre. En aktieägare riskerar alltid att förlora hela det satsade kapitalet. En aktie är inte billig bara därför att den rasat i pris. Ja, lärdomarna efter tradingskandalerna i HQ var många och nu ser vi att den viktigaste var "det kan alltid bli värre". Finansinspektionen visar nämligen lite stake och drar in tillståndet för HQ Bank att bedriva bank- och värdepappersrörelse. HQ Bank skall försättas i likvidation! Öresund förstod snabbt vartåt det barkade och roffade åt sig det enda av värde - HQ Fonder. HQ fonder är dock en liten tröst för aktieägarna i Öresund som ju ligger tungt investerade i den före detta banken HQ.

fredag 27 augusti 2010

Fredrik Malm hetsar mot muslimska kvinnor - uttalandet strider troligen mot lagen om hets mot folkgrupp

Folkpartiets riksdagsledamot Fredrik Malm hetsade på fredagen å det grövsta mot muslimska kvinnor i Sveriges Radios Studio Ett. Så här uttryckte sig Fredrik Malm, folkpartistisk ledamot av Sveriges Riksdag:

"Här tar man en liten grupp väldigt extrema muslimer, som det är hela det demokratiska samhällets uppgift att bekämpa för övrigt, och sen försöker man på något vis koppla det till hela gruppen invandrare i Sverige."

Den grupp "väldigt extrema muslimer" som "hela det demokratiska samhället" enligt Fredrik Malm skall "bekämpa" är en liten grupp muslimska kvinnor som väljer att klä sig i burka eller burkaliknande klädsel.

Fredrik Malm var inbjuden till Studio Ett för att diskutera Sverigedemokraternas reklamfilm som bland annat innehåller en grupp kvinnor i burka. Åsynen av dessa kvinnor blev dock för mycket för Fredrik Malm som tog till det grova hetsartilleriet - dom skall bekämpas.

Jag har aldrig varit någon vän av islam men det är min bestämda uppfattning att kvinnor naturligtvis inte skall "bekämpas" av det "demokratiska samhället" bara därför att de väljer att bära religiös klädedräkt. Fredrik Malms rasistiska och hatiska utspel mot en liten och utsatt kvinnogrupp i Sverige gör mig nästan illamående. Låt oss hoppas att Justitiekanslern genast tar upp ärendet till granskning. Detsamma bör folkpartiledningen göra, för inte kan väl ett liberalt parti låta sig företrädas av en man som hetsar mot religiösa minoriteter?

Fredrik Malms hatinlägg mot muslimska burkabärande kvinnor kan ni lyssna på här. Spola fram till 1:20:40.

söndag 22 augusti 2010

Kommunisterna först till min brevlåda

Kommunistiska Partiet, tidigare känt under namnet KPML(r) - Kommunistiska partiet marxist leninisterna (revolutionärerna), lyckades i helgen som första parti placera valreklam i min brevlåda. Jag gratulerar till väl utfört arbete! Övriga partier betalar förmodligen något postutdelningsföretag att bära ut sitt valmaterial men fattiga Kommunistpartiet låter medlemmarna göra jobbet och då vill det till att börja i tid om hela Göteborg skall hinna täckas före valdagen.

Kommunistiska Partiet har sitt starkaste fäste i Göteborg så läsare ute i landet skall inte känna sig ledsna om ni går miste om det kommunistiska valmaterialet. Jag hittar inte Sven Wollters namn på valsedlarna, kanske har han blivit utsparkad nu när han är rik borgare. Ett intressant namn på fullmäktigelistan i Göteborg är annars barnläkaren Henry Ascher som förekommer i Tv och tidningar regelbundet i samband med diverse asylantavvisningar. Henry Ascher är alltså inte bara barnläkare utan även antidemokrat och diktaturivrare. Kommunistiska Partiet (KPML(r)) förespråkar proletariatets diktatur och har som mål att genom revolution omdana samhället. Medlemmar i KPML(r) är alltså mycket obehagliga personer som, om dom får makten, förmodligen kommer hänga människor som undertecknad i närmaste lyktstolpe. Sven Wollter och Henry Ascher är alltså inga mysfarbröder, som man lätt kan få för sig när man ser medias okritiska behandling av dem.

Den gamle idrottsledaren Bengt Frejd från Proletärens FF kandiderar även i årets val. Utöver idrottandet är han väl annars mest känd för sitt Israelhat. Hur Marit Kallesson (förskollärare), Marie Lundberg (slöjdlärare), och Ingrid Nilsson (förskollärare) med sina antidemokratiska böjelser ändå kan anförtros uppgiften att fostra våra barn är lite märkligt. På landstingslistan hittar vi även läraren Britt-Marie Kjellgren, läraren Eva Ludvigsson och läraren Hannu Lintunen. Sammanlagt 6 lärare på listorna för Kommunistiska Partiet till Kommunfullmäktige i Göteborg och Landstingsfullmäktige i Västra Götaland således. Som en liten jämförelse kan nämnas att Sverigedemokraten Richard Jomshof har blivit avskedad från två gymnasielärarlärarjobb enbart på grund av sitt politiska engagemang, och han är inte ens antidemokrat. Men kommunistiska diktaturivrare är det tydligen helt okej att ha i skolorna. Och nej, jag vill inte att kommunister automatiskt skall sparkas från lärarjobb, men är det okej att vara kommunist och lärare bör det rimligen också vara okej att vara Sverigedemokrat och lärare.

Fotnot: Sven Wollter är inte utsparkad. Han uppträder i en valrevy i Göteborg den 5 september. Skönt. Jag tror jag skall gå dit och titta.

torsdag 19 augusti 2010

Parkeringsgarage och vita gräsänder

När jag i morse, i annat ärende, letade runt i ett parkeringshus i centrala Göteborg lade jag märke till hur tomt det var. Knappt en parkeringsplats var ockuperad av miljö- och fridstörande motorfordon. Konstigt, tänkte jag. Man hör ju hela tiden talas om hur svårt folk har att hitta parkeringsplatser i stan, vare sig det nu rör boendeparkering eller parkering av annan orsak, och här har vi ett helt tomt parkeringshus med en beläggningsgrad på kanske 10 procent!

Med denna parkeringshuserfarenhet i ryggen blir jag en än kraftfullare förespråkare av olika slags antibilicentrum-åtgärder. Ta bort parkeringsplatser längs gatorna och bygg cykelbana där istället. Omvandla fler körfält till bussfiler. Höj parkeringsavgifterna och anställ extra lapplisor för pengarna. Det är inte synd om bilisterna i Göteborg. Det är synd om oss ansvarsfulla kollektivtrafikresenärer och cyklister som tvingas stå ut med bilister. Det är dags för bilisterna att maka på sig. Får de inte plats vet jag ett stort och fint parkeringshus mitt i stan där de kan ställa sig.

På väg till parkeringshuset på väg till arbetet passerade jag som vanligt några gräsänder som betade längs Mölndalsån. Den vita gräsanden är förmodligen ingen albino eftersom albinism är mycket ovanligt, inte bara bland gräsänder utan bland fåglar överhuvudtaget. Det rör sig istället troligen om något slags muterad färgvariant. Det förefaller vara vanligare med vita gräsänder i parkmiljöer, varför vet jag inte. Jag tycker hur som helst att det är kul att kunna se en vit gräsand på morgonen när jag cyklar till jobbet.


onsdag 18 augusti 2010

Fastighetsskatt är en utmärkt skatt

Fastighetsskatten debatteras flitigt så här i valtider. Utgångspunkten är dock ofta helt felaktig och baseras på huruvida enskilda betalar för mycket eller för lite i fastighetsskatt och det samhällsekonomiska perspektivet saknas helt.

Skatt på fastigheter är faktiskt en utmärkt skatt. Det är en av de bästa skatter man överhuvudtaget kan fundera ut. En fastighetsskatt är nämligen inte särskilt skadlig för ekonomin, åtminstone inte jämfört med nästan alla andra skatter, och urholkar därmed inte skattebasen genom sin blotta existens.

Skatt på arbete (skatt på lön) minskar incitamentet att arbeta och är därmed klart skadlig för samhällsekonomin (även om den förmodligen är nödvändig eftersom det offentliga trots allt behöver skatteintäkter).

Skatt på varor och tjänster (moms) gör dessa varor och tjänster dyrare för konsumenter vilket i sin tur minskar konsumtionen och därmed minskar även samhällsekonomin i stort. Allt annat lika förstås.

Löneskatter, bolagsskatter och kapitalskatter måste även betraktas ur en internationell synvinkel. Länder konkurrerar med varandra och för höga skatter på bolag riskerar att tvinga bolagen ur landet, för höga skatter på löner gör det förmånligare att ta arbete i ett annat land, med lägre skatter, osv.

Fastighetsskatten är en mycket stabil skattebas eftersom fastigheterna aldrig kan lämna landet.

Fastighetsskatten är en utmärkt skatt också eftersom den inte är särskilt skadlig för ekonomin. Den gör det inte mindre viktigt att arbeta, den minskar varken produktion eller transaktioner.

Ur ett skattebetalarperspektiv är en fastighetsskatt utmärkt eftersom den är frivillig. Ingen är ju tvingad att bo i ett dyrt och högbeskattat hus. Vill man inte betala så mycket i fastighetsskatt går det bra att byta boende. Men hur gör jag om jag inte vill betala så mycket i skatt på min lön?

Jag föreslår en skatteväxling. Sänk skatten på arbete, kapital och bolag. Höj skatten på fastigheter. Resultatet blir en vitalare och internationellt mer konkurrenskraftig ekonomi. Det fåtal låginkomsttagare som bor i mycket fina och högbeskattade hus kan eventuellt kompenseras med en maxtaxa för fastighetsskatt.

tisdag 17 augusti 2010

Framtvingat fondbyte

Det var inte så länge sedan jag plockade in Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap A i både min vanliga fondportfölj och i PPM. Danske Invest har nu beslutat att avregistrera fonden från premiepensionssystemet. Jag antar att detta innebär inte bara att fonden inte längre är valbar utan även att de som redan har valt den tvingas byta fond. Jag gör det lätt för mig genom att istället välja Aberdeens fond - Global Emerging Markets Smaller Companies Fund - som ersättning. I det privata fondsparandet skulle jag dock aldrig komma på tanken att köpa den fonden på grund av den hiskeliga köpavgiften på 4,25 procent!

söndag 8 augusti 2010

Hajar och drakar

1. Shark Tank (USA)
2. Draknästet (Sverige)
3. Dragon´s Den (Storbritannien)

Ovan syns den officiella rangordningen av Drak- och Hajprogrammen i TV8 och SVT. Shark Tank är bäst eftersom man fokuserar på lite färre affärsidéer samtidigt som dessa idéer är riktigt starka. Bra förhandlingar. Intressanta och ganska rika Hajar. Sämst är brittiska Dragon´s Den med värdelösa affärsidéer (inte konstigt att det går dåligt för ö-gruppen) och mestadels ointressanta drakar. Svenska Draknästet är helt okej, flera av drakarna är jätteduktiga och programmet visar tydligt att innovationskraften i Sverige är oerhört stark. Plus också för het programledarinna.

fredag 6 augusti 2010

Sverige toppar våldtäktsstatistiken

Norska NRK rapporterar att Sverige ligger tvåa i den internationella våldtäktsstatistiken, endast slagna av Lesotho, enligt en FN-rapport. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik anmäls det ungefär 6 000 våldtäkter varje år i Sverige. Givet att det föds cirka 50 000 flickebarn i detta land varje år ligger det nära till hands att dra slutsatsen att ungefär 12 procent av alla kvinnor kommer att våldtas någon gång i sitt liv.

Med tanke på hur lite uppmärksamhet våra kära regerings- eller vänsterkartellpolitiker ger våldtäktsepidemin får man väl tro att de inte tycker det är så noga om några tusen kvinnor hit eller dit blir våldtagna varje år.

Norge intar en inte särskilt smickrande tiondeplats i samma våldtäktstabell. Norska medier uppmärksammar ändå FN-rapporten vilket är mer än man kan säga om svenska medier, som kanske inte anser att väljarna skall uppröras så här nära inpå ett val. Vill man läsa om våldtäktsepidemins orsaker är det för övrigt en god idé att vända sig just till norska medier. Där kan man hitta en del intressant statistik som förmodligen kommer få en och annan politiskt korrekt läsare som ännu inte har blivit ivägskrämd från bloggen att sätta kaffet i vrångstrupen.

Tabellen visar antalet anmälningar om våldtäkt per 100 000 invånare för de 30 stater som toppar statistiken. Källa: NRK.

torsdag 5 augusti 2010

Folkpartiet bluffar igen

Valet närmar sig och Folkpartiet försöker återigen lura i väljarna att man minsann inte är ett islamkramande och mångkulturvurmande parti. Ni minns väl fortfarande Folkpartiets förslag om att införa språkkrav för medborgarskap i valrörelsen 2002? Folkpartiet gick kraftigt framåt på det förslaget men valde sedan att inte driva frågan vidare. Inte ens när Folkpartiet fick chansen att ingå i regeringen 2006 ville man driva frågan. Folkpartiet lurade helt enkelt väljarna att tro att man stod för en sak när man i själva verket inte gjorde det.

Nu är det dags att lura väljarna igen.

Den här gången försöker Folkpartiet och Jan Björklund lura i väljarna att man är motsåndare till att burka och niqab bärs i klassrummet. Det handlar om ett mycket populistiskt förslag. Enligt Mångfaldsbarometern tycker 90 procent av svenskarna att det är fel att bära slöja som täcker ansiktet i skolan eller på jobbet. Om Folkpartiet och Jan Björklund verkligen ville förbjuda heltäckande slöja i klassrummet hade det ju varit ganska enkelt för skolminister Jan Björklund att lägga ett sådant förslag under de snart fyra år han faktiskt har varit minister.

Slöjan har självklart ingen plats i skolan vare sig den nu är heltäckande eller inte. Mångfaldsbarometern visar att denna åsikt har brett stöd hos folket. Jag tror ändå inte att Folkpartiet kommer att lyckas attrahera fler väljare genom att komma med sådana här utspel. Potentiella folkpartiväljare minns hur grundlurade de blev med språktestet och låter sig inte luras igen.

Kapitalförstöring i mångmiljardklassen

Valet närmar sig. De politiska partierna positionerar sig för att försöka maximera väljartillflödet och som ett resultat av det går det numera inte en dag utan diverse politiska utspel av skiftande kvalitet.

Centerpartiet vill sälja ut Vattenfalls tillgångar i Tyskland och Polen. Det har jag inget emot. Vad som oroar mig är istället hur utförsäljningen motiveras samt vad pengarna skall användas till. Enligt Centerpartiet skall Vattenfall inte ägna sig åt energiproduktion baserad på kol. Det spelar däremot mindre roll för Centerpartiet att denna miljöskadliga verksamhet kommer att fortsätta oavsett om det är Vattenfall och Sverige som är ägare eller inte. Jag vill gå så långt som att säga att Centerpartiets inställning är kontraproduktiv. Med en ansvarsfull ägare som Vattenfall vet vi ju att allt görs för att minimera de negativa konsekvenserna av att elda kol för att framställa el.

Centerpartiet vill sälja Vattenfalls tillgångar på kontinenten och använda pengarna för att satsa på förnybar energiproduktion i Sverige. Det handlar naturligtvis om kapitalförstöring av gigantisk omfattning. Sälj vinstdrivande verksamheter och satsa pengarna på vindkraft som går med mycket stora förluster så länge den inte subventioneras. Kapitalförstöring i mångmiljardklassen. Med dina och mina pengar.