tisdag 29 oktober 2013

Jag drunknar i reklam från finansinstitut

Idag låg fem försändelser och väntade på mig innanför dörren när jag kom hem. Två var av privat karaktär och dessa kan man väl inte säga så mycket om men där låg också 2 adresserade reklambrev från företag som vill låna ut pengar till jättehög ränta och ett brev från ett företag som vill att jag skall betala jättemycket pengar för att använda deras kort. Jag brukar få ett par erbjudanden om att låna pengar till ockerränta varje vecka och jag undrar varför. Det är framför allt det senaste året jag har utsatts för denna ockerräntareklamtsunami. Man får väl anta att skumraskföretagen, idag Marginalen och Freedom Finance, skickar ut dessa brev till alla svenskar och att jag inte på något sätt gått och blivit i stort lånebehov på sistone.

Min rekommendation är att alla som erhåller oönskad reklam från suspekta finansinstitut med trolig maffianknytning alltid skickar tillbaka returkuverten fyllda med den oönskade reklamen (och annat) för att dels ge upphov till lite extra portokostnader hos det suspekta finansinstitutet samt eventuellt även lite annat obehag beroende på vad som stoppas i kuvertet.

lördag 26 oktober 2013

Omviktning i aktieportföljen

Efter Kinneviks fantastiska kursutveckling det senaste året närmade sig innehavet hundratusen i värde. Kursen har på sistone framförallt drivits uppåt genom att onlineinvesteringarna, främst då Zalando, omvärderats av marknaden. För att uppnå en bättre balans mellan innehaven i portföljen har jag sålt lite aktier i Kinnevik och istället ökat i Investor (samt i lite mindre utsträckning även ökat räntesparandet). Jag är inte rädd för stora och snabba kursfall i Kinnevik, i sådant fall hade jag sålt en större andel, men jag strävar alltid efter en risknivå som passar mig och då krävs det ibland sådana små justeringar som skett den senaste månaden. Det är inte aktuellt att i närtid köpa aktier för månadssparandet.

fredag 25 oktober 2013

Var är grupplojaliteten i Kinneviksfären?

Jag ligger i soffan och ser det senaste programmet av Lyxfällan i Viaplay på surfplattan. Dagens objekt tvingas helt riktigt göra sig av med sin ifån och man ser Tele2 tydligt på det nya billiga kontantkortet som skall ersätta hennes dyra abonnemang. Bra reklam där för ett bolag i gruppen. Sen skall hon säga upp sina abonnemang och man ser tydligt hur hon säger upp Viaplay. Hur tänkte Lyxfällan där? Lyxfällan sänds i MTG-kanalen tv3 och MTG äger även Viaplay. På Jan Stenbecks tid hade någon fått sparken för bristande grupplojalitet om något liknande hade inträffat. Som aktieägare i Kinnevik känner jag mig något oroad. Är allt på väg att falla samman?

torsdag 3 oktober 2013

Portföljförändringar

Cirka 80 procent av pengarna från försäljningen av Svolder återinvesterades tämligen omgående i några av mina befintliga innehav, nämligen Fortum, Lundbergföretagen, Investor och Industrivärden. Resultatet av alla dessa transaktioner är dels att sparportföljens aktieandel minskat, dels att aktieportföljens förväntade direktavkastning ökat i både absoluta och relativa tal.

onsdag 2 oktober 2013

Hej då Svolder!

Investmentbolaget Svolder är ett innehav som följt mig länge. Genom Svolder har jag erhållit viss exponering mot småbolag och utdelningen har varit hög. Det som talat emot Svolder har hela tiden varit de höga förvaltningskostnaderna och att effekten av utdelningspolicyn om fem procent av substansvärdet blivit att innehav har måst säljas av för att finansiera utdelningen. Bolaget har därför haft svårt att öka substansen och därigenom även minska förvaltningskostnadens relativa andel.

Svolder har nu antagit en ny utdelningspolicy och resultatet av den är att utdelningen sänks från föregående års 3,30 kr per aktie till 2,10 kr per aktie. Utdelningen kan hädanefter alltså betraktas som medioker i en jämförelse med andra investmentbolag. För alla mina innehav gäller att jag helst ser att innehavet är så stort att årets utdelning kan återinvesteras i aktien utan att courtagekostnaden för detta blir groteskt hög. I fallet Svolder innebär utdelningssänkningen att jag inte längre är ens nära att nå den nivån på utdelningar. Detta i kombination med att jag dels befarar att den sänkta utdelningsambitionen kommer resultera i stigande investmentbolagsrabatt och dels är neutralt inställd till innehavsbolagen medförde att jag idag sålde alla aktier i bolaget.

tisdag 1 oktober 2013

Ekonomisk ställning 30 september 2013

Räntesparande:  294 137  kr.
Hedgefonder: 91 836 kr.
Aktiefonder: 89 868 kr.
Aktier: 388 374 kr.

Summa tillgångar: 864 215 kr.

Andel räntesparande 34,0%
Andel hedgefonder 10,6%
Andel aktiesparande 55,3%
Andel aktier Sverige 71,1%

Utveckling per månad
januari: 32 399 kr
februari: 23 102 kr
mars: 16 740 kr
april: 24 623 kr
maj: 16 391 kr
juni: 484 kr
juli: 25 513 kr
augusti: 472 kr
september: 27 850 kr

Under september har sparkapitalet ökat i värde med 27 850 kr (3,3 procent). Alla tillgångsslag utvecklades positivt och inga portföljförändringar har genomförts.