måndag 31 augusti 2009

Ekonomisk ställning 31 augusti 2009

Tillgångar och skulder 31 augusti 2009

Räntesparande: 103 675 kr.
Aktiefonder: 82 521 kr.
Aktier: 95 013 kr.

Summa tillgångar och skulder: 281 209 kr.

Andel aktiesparande: 63 procent.
Andel räntesparande: 37 procent.

Jämfört med föregående månad har tillgångarna ökat i värde med 11 371 kr (4,2 procent). Sparandet uppgick till dryga 4 000 kr. Aktierna har ökat i värde med 8 085 kr (9,3 procent). Det är framförallt Swedbank, som stigit med över 30 procent, och Industrivärden som ligger bakom denna uppgång. Fonderna har utvecklats desto sämre. Rensat för fondköp är värdeminskningen runt tusenlappen. Kronförstärkningen har bidragit till den negativa utvecklingen för utlandsfonderna. Bland tillväxtmarknaderna har Kina utvecklats svagt, vilket slår mot flera av mina fonder.

Sparandet är fortsatt lågt. Förhoppningsvis blir det enklare att hålla i slantarna i takt med att solen försvinner och regn och rusk åter intar sin rättmätiga plats som Göteborgs härskare.


lördag 29 augusti 2009

Nytt styre i Göteborg, undantagslagstiftning införs

Eftersom problematiken med jihad i Göteborg hela tiden förvärras samtidigt som ansvariga makthavare och poliser grovt sviker sitt uppdrag tar jag härmed makten i Göteborg. Undantagslagstiftning genomförs enligt nedan och alla i kommunen tjänstgörande polismän och soldater är härmed underställda mitt befäl.

1. Utegångsförbud införs från och med 29 augusti för alla under 18 år mellan klockan 2000 och 0600.

2. Hemvärnets Göteborgsbataljon inkallas för patrullering i de drabbade stadsdelarna.

3. Alla som bryter mot utegångsförbudet grips och förs till ett för ändamålet iordningsställt läger i gamla AMF 4:s lokaler.

4. Stenkastning eller andra angrepp mot polis, brandkår eller annan yrkesgrupp besvaras med verkanseld.

5. Personer som bryter mot utegångsförbudet eller som kan kopplas till upploppsverksamhet eller annan samhällsomstörtande verksamhet utvisas omgående tillsammans med sina familjer till det forna hemlandet. Eventuella svenska medborgarskap dras in. Lägret på AMF 4 får även tjänstgöra som tillfälligt uppsamlingsläger för de som skall deporteras.

5. Av erfarenhet från andra länder med liknande problematik vet vi att den stenkastande ungdomen ofta hetsas av vuxna, exempelvis imamer, kriminella gängledare eller släktens klanledare. När sådan hets kan befaras skall omedelbar utvisning även tillämpas mot den som hetsar, samt alla andra som på något sätt understödjer, kan befaras understödja eller på annat sätt hjälper eller underlåter att ingripa mot upploppsmakarna.

6. Beslut om utvisning eller internering av upprorsmakare fattas av lokalt polisbefäl, eller, om sådant befäl underlåtit att fatta beslut och upprorsmakaren redan befinner sig i läger, av ansvarigt militärt befäl.

7. Alla fritidsgårdar i områden med jihadliknande aktiviteter är härmed stängda. De ekonomiska resurser som därmed frigörs överförs till säkerhetsfrämjande åtgärder.

8. Göteborgs-Postens publiceringsbeslut underställs en särskild granskningsman för att hindra fortsatt hetspropaganda.

9. All lagstiftning är fortfarande giltig så länge den inte bryter mot detta dekret eller framtida dekret.

// Gustav, styresman i Göteborg

GP1 2 3 SvD DN

fredag 28 augusti 2009

I leksaksaffären

När jag idag besökte leksaksaffären för att handla leksaker upplevde jag inte alls den där pirriga känslan som brukar infinna sig när man skall handla leksaker i leksaksaffären. Kanske berodde det på att leksakerna var till någon annan. Kanske berodde det på att leksaker nuförtiden håller lägre klass än på min tid (som barn). Kanske är jag trots allt tvungen att köpa mig ett XBOX för att se om det fortfarande finns åtminstone någon liten leklust kvar i kroppen.

Vilka leksaker köpte jag? Jag vill inte nämna några detaljer men grundregeln är alltid att köpa leksaker som kräver maximalt föräldradeltagande och har maximal irritationspotential (hos föräldern).

tisdag 25 augusti 2009

Jag kanske skulle börja röka...

Enligt Folkhälsoinstitutet stjäl en genomsnittlig rökare 30 minuter från sin arbetsgivare varje dag. På ett år uppgår kostnaden för denna "röktid" till i genomsnitt 31 300 kr per rökare. En rökare har dessutom i genomsnitt åtta fler sjukdagar än icke-rökaren, vilka beräknas kosta arbetsgivaren 13 700 kronor per rökare och år. Totalt blir arbetsgivarens kostnad per rökare och år därmed 45 000 kr.

De arbetsgivare som trots tillgång till denna information inte sänker rökarnas löner alternativt höjer icke-rökarnas löner förtjänar följande bemötande från sina icke-rökande anställda:

1. Utöka rasttiden med 30 minuter. Om någon frågar vad du sysslar med svarar du att du tar din godisrast.

2. Sno ihop 45 000 kr från varulagret eller kontorsförrådet. Om någon frågar vad du håller på med svarar du att du snor lite grejer eftersom du inte röker.

3. Börja röka.

En kombination av 1, 2 och 3 går förmodligen också bra. Den som inte gillar raster, stöld eller rökning kan alltid gnälla runt lite. Sånt brukar uppskattas.

måndag 24 augusti 2009

Bojkotten av IKEA - bra val av israelerna

Att just IKEA bojkottas av besvikna israeler är lite märkligt. Symbolvärdet är i och för sig stort då IKEA uppfattas som det svenskaste som finns, men ekonomiskt lär Sverige inte drabbas alls av en bojkott av IKEA. Vinsterna från den israeliska möbelförsäljningen hamnar ju överhuvudtaget aldrig i Sverige, möblerna tillverkas inte i Sverige och de personer på olika ledningsfunktioner som råkar befinna sig i Sverige har nog kvar jobben ändå, även om försäljningen på det enda IKEA-varuhuset i Israel minskar något. Nej, det finns bättre företag att bojkotta om man vill skada Sverige ekonomiskt.

När jag får tid över kommer jag förresten att ta mitt ansvar som svensk och både fördöma och be om ursäkt för den gamla nazistkramartidningen Aftonbladets antisemitiska artikel.

Lite om valutaeffekten

Den senaste tidens kronförstärkning slår hårt mot utlandsfonderna. När dessutom tillväxtmarknadsfonderna visat svaghet efter att ha startat året urstarkt blir effekten dubbel. Valutaeffekter är dock svåra att hantera. Tillväxtmarknadsfonderna har i år överlag gått urstarkt trots att kronan nu har stärkts kraftigt. Det var alltså ett misstag att avstå tillväxtmarknadsfonder i början av året om man förväntade sig en kronförstärkning. Jag vet inte riktigt hur jag ställer mig till att försöka tajma valutarörelser. Jag tänker åtminstone på problemet, vilket är mer än vissa andra gör. Jag har nämligen noterat en hel del personer som gladeligen investerar långsiktigt i amerikanska företag utan att ens resonera kring valutans roll. Dollarn anses ju av många vara extremt övervärderad och kanske skall tryckas ner mot 3-4 kronor på några års sikt. Med sådana valutarörelser vill det till att de amerikanska aktierna stiger kraftigt för att inte hela placeringen skall sjunka ner i dyn.

söndag 23 augusti 2009

Wal-Mart: The high cost of low price

Igår visades dokumentären Wal-Mart: The high cost of low price på Silver. Den kommer säkert att repriseras ett flertal gånger de närmaste dagarna så passa på att se den. Dokumentären är starkt partisk och tar enbart upp nackdelar med Wal-Mart. Att Wal-Mart erbjuder kunderna starka incitament att handla där är annars uppenbart med tanke på företagets starka expansion. Företag som Wal-Mart lär dock få svårare att lyckas i Sverige och Västeuropa eftersom fackföreningar och arbetsrättslagstiftning inte gör det lika lätt att lönedumpa och behandla personalen som skit här.

Sluta klaga, så svårt är det inte...

Västtrafiks nya betalsystem där man måste checka in och ut när man reser över flera zoner har orsakat en mindre folkstorm i Västra Götaland. Men så svårt är det faktiskt inte att använda det nya systemet. Låt mig ge ett exempel:

Om du t ex är ute och reser med dina barn, låt säga från Mölndal till Göteborg, och skall betala med pengar från ditt konto gör du så här: Använd de gula apparaterna. (När de blå apparaterna köptes in tänkte man inte på att flera personer kunde resa tillsammans, exempelvis en familj, och man tvingades därför köpa in en särskild apparat för att hantera dessa resor. Använd därför den gula apparaten.) Tryck först på knappen +. Tryck sedan in antalet vuxna, knappen V och antalet skolungdomar, knappen S och avsluta med att trycka på knappen K. Därefter gör du check in och eftersom det handlar om en flerzonsresa senare även check ut.

Det var väl lätt? Vi repeterar: Gul apparat, knappen +, knappen V, knappen S, knappen K, check in, check ut. Nu är det bara att ge sig ut och resa!

En sak till. Om du har en områdesladdning på ditt kort som du vill använda för att betala resan inom Mölndal och vill betala för dina barn med en kontantladdning på samma kort, samt för dig själv när du reser över zongränsen går detta inte. Då måste du skaffa (minst) ett kort till. Fråga inte föraren om du är osäker.

Kan ett system bli enklare? Jag tror inte det. Att helt enkelt stämpla det antal kuponger som krävs är för simpelt och erbjuder inte samma intellektuella stimulans som det nya systemet.

Några bilder:


Kommer S samarbeta med SD för att fälla regeringen?

Enligt dagens opinionsundersökning från Sifo får varken regeringen eller oppositionen egen majoritet. Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen och blir vågmästare mellan blocken.

Om det parlamentariska läget står sig innebär detta rimligen att regeringen sitter kvar. Grundlagen är nämligen mycket tydlig: en absolut majoritet i riksdagen måste rösta för en misstroendeförklaring för att regeringen skall tvingas att avgå. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har ingen egen absolut majoritet och måste därför samarbeta med Sverigedemokraterna för att få bort regeringen.

Fredrik Reinfeldt tvingas avgå som statsminister lika lite som Göran Persson gjorde det efter valet 2002 när miljöpartiet blev vågmästare och inledde förhandlingar med de borgerliga. Endast om vänsterkartellen lierar sig med Sverigedemokraterna kan Fredrik Reinfeldt tvingas bort som statsminister. Frågan är nu om Mona Sahlin är beredd att ta hjälp av Jimmie Åkesson för att själv bli statsminister? Väljarna kräver besked i god tid före valet.

lördag 22 augusti 2009

Ramadan och lyckönskningar, Dante och Mohammed

Sparsamt leverne är inte en blogg för alla. Sparsamt leverne gillar dock att fira och eftersom den enda fest som pågår just nu heter Ramadan står bloggen beredd med gratulationer och lyckönskningar till alla tappra muhammedaner som under en månad lever det liv vi alla alltid borde leva; ett liv i frid, stilla bön, goda gärningar och familjegemenskap.

Mina lyckönskningar går till alla muhammedanska trosbekännare, men eftersom jag själv har svårt att i egna ord uttrycka mina hyllningar lånar jag några rader av en av världslitteraturens giganter, Dante Alighieri, som i sitt storslagna epos Den gudomliga komedin även låter religionsstiftaren Mohammed inta en liten roll.

Ur Helvetet, Sång XXVIII (Ingvar Björkesons översättning.)

Vem skulle någonsin, om än på prosa
han gång på gång försökte, kunna skildra
de sår och allt det blod jag nu fick skåda?
Där skulle säkerligen varje tunga
komma till korta, ty att innehålla
så mycket mäktar ej vårt språk och minne.
Om än man förde samman allt det folket
som i Apuliens ödesdigra trakter
nedgjordes av trojaner, och förblödde
under det långa krig då enligt Livius
som ej tar miste, fienderna erhöll
ett så ofantligt byte utav ringar,
med dem som utstod alla huggens smärtor
när mot Robert Guiscard de förde kampen,
och dem vars ben och knotor ännu ligger
i Ceperán, där alla från Apulien
begick ett svek, och dem vid Tagliacozzo
där gamle Alardo vann förutom vapen,
och sina sår de visade, en stympad,
en annan genomborrad, vore ändå
de intet emot dem i denna sänka.
En tunna som mist botten eller laggar
rämnar ej så som en jag där blev varse,
kluven från hakan ner dit där man fjärtar.
Hans tarmar hängde ned emellan benen;
inälvor såg man, och den unkna påsen
som gör till träck allt det som mänskan slukar.
Medan ivrigt jag tittade på honom
såg han på mig och slet med sina händer
upp bröstet, sägande: "Se mig, Mohammed,
så vanställd nu! Se hur jag själv mig styckar!
Där framme går Ali i tårar, uppfläkt
i ansiktet från luggen ner till hakan.
Och samtliga du ser i denna klyfta
utsådde split och tvedräkt när de levde;
för den skull är de kluvna på det viset.
En djävul finns här bakom, som så blodigt
tilltygar oss; och envar i vår skara
blir huggen av hans svärd så snart han vandrat
ett nytt varv runt på denna väg av smärtor;
ty alla sår vi tillfogats blir läkta
innan vi åter träder inför honom.
Men vem är du på bron som står och kikar,
jag gissar för att uppskjuta den straffdom
till vilken din bekännelse har dömt dig?"
Och mästaren: "Han har ej nåtts av döden
och kommer inte hit att gälda skulder;
jag som är död blev ombedd leda denne
igenom alla kretsar i Inferno
för att på så sätt han må vinna kunskap;
och det är lika sant som att jag talar."
Minst hundra andar stannade i häpnad
nere i klyftan när de hörde detta
och glömde kvalen för att titta på mig.
"Du som i så fall kanske snart ser solen,
säg fra Dolcino, om han ej vill följa
mig inom kort, att han rejält förser sig
med proviant, så att ej ymnigt snöfall
skänker åt novaresaren en seger
som inte lätt kan vinnas annorlunda."
Mohammed, vilken redan lyft på foten
till uppbrott när han sade mig de orden,
satte nu ner den helt och gick ifrån oss.

Vi bryter där och önskar Mohammed lycka till på sin vandring.

fredag 21 augusti 2009

torsdag 20 augusti 2009

Pigg, kry och godisfri

Jag känner mig mer utvilad och pigg än jag har gjort på mycket länge. Delvis beror detta på att jag i år tog ut all semester på en och samma gång, men delvis tror jag även att det hänger samman med att jag försöker vara mer positiv, att jag försöker undvika att reta upp mig på småsaker samt helt enkelt försöker flyta fram i tillvaron. Det jag framförallt uppskattar med att vara pigg och utvilad är att ett sådant sinnestillstånd markant ökar min läslust. Jag läser just nu snabbare än grabbarna på Adlibris hinner leverera böckerna och tvingas därför allt som oftast köpa mina böcker på stan, vilket är betydligt dyrare än att handla på Internet. Ur privatekonomisk synvinkel är det alltså bättre att vara lite deppig och nere. Å andra sidan orkar mitt nya pigga jag äta ordentlig mat och min godiskonsumtion har därför antagit mera normala proportioner. Jag äter en glass nån gång ibland men annars har jag faktiskt slutat köpa godis helt och hållet. De senaste månaderna har varit mina mest godisbefriade i livet (sen jag fick tänder). Kan det möjligtvis vara så att godis och sötsaker inte piggar upp utan istället har motsatt effekt?

tisdag 18 augusti 2009

Swedbanks nyemission

Swedbanks beslut att ta in ytterligare 15 miljarder kronor i en nyemission innebär att varje aktieägare för att behålla sin ägarandel i företaget måste betala in cirka 19,40 kronor per aktie (det finns drygt 773 miljoner aktier i Swedbank fördelat på stam- och preferensaktier).

Om jag vill behålla min ägarandel i Swedbank måste jag bidra med knappt 4 100 kr i den kommande nyemissionen.

Swedbankaktien reagerade positivt på nyheten och handlas nu långt över 70 kr.

Kommer jag att delta i nyemissionen? Naturligtvis. Jag vägrar att ge upp. Inhoppet i Swedbank skall bli ordentligt lönsamt innan jag säljer och än så länge går allt precis enligt plan. Det finns ingen anledning till oro.

Uppdatering: Jag har skrivit om hela inlägget eftersom gårdagens siffror var felaktiga. Man bör aldrig lita på Internetkällor men det gjorde jag. Antalet aktier i Swedbank är inte 710 miljoner utan 773 miljoner, vilket jag upptäckte när jag i morse läste bankens kallelse till extra bolagsstämma. Med tanke på hur nyheten om nyemissionen har tagits emot av marknaden är det snart så att den ur ett aktieägarperspektiv har betalat sig själv.

söndag 16 augusti 2009

Dagens Holstein-citat

"Jag är trött på att höra att nu har vi nått toppen, nu kommer lågkonjunkturen. Det gör den inte alls. Det kommer inte att bli någon krasch."

Johan Stael von Holstein i Metro i maj 2007.

lördag 15 augusti 2009

Låt Volvo PV bli folkaktie för oss som vill Sveriges väl

Ett svenskt konsortium uppges vara intresserat av att köpa Volvo PV från Ford. Konsortiet skall finansieras bland annat av AB Volvo samt de anställda på Volvo PV.

Jag har ingen anknytning till Volvo PV annat än att jag råkar bo i Göteborg. Jag är trots det beredd att som privatperson skjuta till 20 000 kr om det sker inom ramen för en bred folklig uppslutning för att rädda kvar Volvo PV i Sverige. Jag förutsätter då att ett sådant folkinitiativ får brett politiskt stöd och att även regeringens medlemmar deltar, var och en utifrån sina egna ekonomiska förutsättningar.

Telias börsintroduktion visade att det går att sälja aktier i folkkära företag till hundratusentals svenskar. Jag är helt övertygad om att väldigt många svenskar inser Volvos betydelse för Sverige och är beredda att riskera en del av sina tillgångar för att rädda bolaget kvar i Sverige, till nytta för Sverige och till nytta för våra barn.

Ett brett folkligt aktieägande i Volvo PV skulle dessutom fungera som en utmärkt försäljningsplattform i Sverige. Myglande politiker skulle få svårt att förklara varför de köper in bilar från Tyskland för skattepengar när det finns lika bra svenska alternativ. Regeringens medlemmar skulle inte kunna komma undan med att de vägrar att köpa svenskt utan istället åker omkring i tyska eller franska bilar samtidigt som jobben försvinner ur Sverige. Ett brett folkligt aktieägande skulle även fungera som ett moraliskt stöd för alla Volvoanställda. Jag förutsätter för övrigt också att samtliga anställda deltar i ett eventuellt köp av Volvo, inte bara med två månadslöner utan med minst sex månadslöner (de som saknar likvider kan låna pengarna i bank och betala tillbaka med löneavdrag). Ett stort personligt ekonomiskt engagemang i sin arbetsgivare bör fungera som en utmärkt morot att arbeta hårdare.

Småsparare kan av förklarliga skäl bara stå för en mindre del av de uppskattningsvis 15 miljarder kronor ett köp av majoriteten av aktierna i Volvo PV skulle kosta. Den psykologiska effekten av en bred folklig förankring skall dock inte underskattas.

onsdag 12 augusti 2009

Erin Burnett (finanskvinnan) är (om möjligt) vackrare än vanligt ikväll

Begåvade Erin Burnett på CNBC känner väl alla till? Att hon ikväll verkar extra attraktiv kan eventuellt ha något med hennes hår att göra. Det var ett tag sedan jag senast spanade in CNBC så jag har inte riktigt hängt med i hennes modemässiga utveckling. Ikväll har hon liksom halva håret framåt på sidan och den andra halvan bakåt, som kvinnor brukar ha sitt hår.

Det klagas ibland på att kvinnor inte får chansen i affärslivet. Det stämmer inte. Sätt på CNBC en kväll och kolla själv. Det finns hur många snygga och unga programledarinnor som helst på CNBC och de verkar alla mycket kompetenta. Vadå inte får chansen? Om något är de unga kvinnorna överrepresenterade på CNBC vilket skulle kunna innebära att medelålders män är underrepresenterade. Hur ofta hör man medelålders män klaga över att de är underrepresenterade som programledare i CNBC? Just det, aldrig. Så sluta klaga på att kvinnor diskrimineras i affärslivet när det är så uppenbart att det inte stämmer.

tisdag 11 augusti 2009

Är det bara jag som känner mig lite snopen idag?

Att prinsessan Madeleine och Herr Jonas Bergström skall ingå äktenskap med varandra är ju trevligt, på sätt och vis. När nyheten idag kom krossades samtidigt många drömmar om att få gifta in sig i kungafamiljen. Jag känner mig faktiskt lite snopen. Jag har ingen Plan B.

söndag 9 augusti 2009

Investmentbolag, del 4 - Lite säkerhet

Ett sätt att försöka uppnå god avkastning är genom att identifiera och haka på långsiktiga och omvälvande samhällstrender. Investor fokuserar till exempel mycket på läkemedel och hälsovård eftersom man tror att dessa sektorer i takt med en åldrande och rikare befolkning i världen kommer att utgöra en större och större del av den ekonomiska kakan. En annan trend handlar om att komma ifrån oljeberoendet vilket bör gynna företag inom alternativ energi. Industrivärden motiverade sitt inhopp i AB Volvo med att behovet av lastbilstransporter kommer att öka markant på lite sikt.

En trend, som dock bara inkluderar Västeuropa och Nordamerika, är satsningen på mångkultur. Politikerna har kommit fram till att det nuvarande befolkningsunderlaget i Västeuropa och Nordamerika är bristfälligt och därför skall förstärkas med hjälp av massinvandring från mellanöstern och Afrika vilket leder oss in på vår fjärde trend - och ämnet för dagen - nämligen behovet av säkerhet. Satsningen på mångkultur har redan resulterat i att kriminaliteten har exploderat i alla västerländska samhällen som omfamnat idén. Statens resurser är knappa och det finns därför ett stort utrymme för privata säkerhetsaktörer.

Den moderata partistyrelseledamoten och Greven Gustaf Archibald Siegwart Douglas har gjort sig en förmögenhet på bolag inom säkerhetsbranschen - Securitas och Assa Abloy är numera globala jättar inom sina respektive områden. Avknoppningar har medfört att grevens säkerhetsportfölj nu även omfattar ett antal mindre bolag, exempelvis Loomis och Niscayah.

Han är smart den där greven. Som ej folkvald politiker och största finansiär av Moderaterna kan han vara med och forma politiken på ett sätt som gynnar hans ansenliga förmögenhet. Den som vill följa greven kan köpa aktier i förvaltningsbolaget SäkI som nästan enbart äger säkerhetsrelaterade företag (Securitas, Niscayah, Loomis och Assa Abloy), men även lite Fagerhult och Academic Work. SäkI-aktien är ofta dyr i förhållande till substansen och man kan lika gärna köpa portföljbolagen över börsen.

Grevens största investmentbolag heter Latour och är i likhet med sitt lilla syskon SäkI också fokuserat på säkerhet genom att äga Securitas, Niscayah, Loomis och Assa Abloy. Sweco är ett annat stort innehav. Utöver den börsnoterade portföljen heläger även Latour ett 50-tal industri- och handelsföretag av det mindre formatet, med en sammanlagd omsättning på cirka 7 miljarder kr. Latours portfölj kan på grund av den helägda rörelsen därmed inte helt kopieras genom att innehaven köps på börsen istället.

Jag kommer aldrig någonsin att köpa aktier i vare sig SäkI eller Latour. Detta beror inte på att jag har gjort ingående kalkyler och kommit fram till att aktierna är dåliga placeringar (tvärtom tror jag ju på ett ökat behov av säkerhet i framtiden). Nej, jag vill helt enkelt aldrig mer ha något att göra med Gustaf Douglas eller dennes bolag. För länge sedan var jag i tre dagar anställd i ett av grevens säkerhetsbolag och detta kan mycket väl vara mitt livs tre värsta dagar. Det enda positiva jag fick med mig därifrån var ett kvitto på att jag inte var psykopat (alla nyanställda testades för psykopati), en känsla för hur smutsiga pengar kan vara samt att långa resor till jobbet aldrig är bra. Jag var mycket lättad efter att ha ringt och sagt upp mig.

Än är det för tidigt att skjuta av dem alla

Att barn är odrägliga och tonåringar ännu värre är väl känt för alla som inte har egna barn. Dagens tonåringar är bara skräp, men häromdan hörde jag några killar i 15-årsåldern snacka på bussen. "Vad drack du?" frågade en finnig snorunge. "Jag dricker aldrig", svarade en välfriserad tjejtjusare. "Varför inte?". "Äh du vet, ger mig inget". Någon kom sedan in på tv-spel varpå killen som inte dricker sa "Jag sitter aldrig vid datorn".

Det var en snygg och uppenbart populär kille det handlade om. Vi har en hel generation tonåringar vars enda nöjen är att supa sig redlöst berusade och spela dataspel. En förlorad generation som bara blir dummare för varje dag som går. De borde skjutas allihop, om det inte vore för att det trots allt ändå finns några vackra undantag som skänker hopp om framtiden. Vi får hoppas att han håller ut.

söndag 2 augusti 2009

Ekonomisk ställning 31 juli 2009

Tillgångar och skulder 31 juli 2009

Räntesparande: 103 812 kr.
Aktiefonder: 79 098 kr.
Aktier: 86 928 kr.

Summa tillgångar och skulder: 269 838 kr.

Andel aktiesparande: 62 procent.
Andel räntesparande: 38 procent.

Jag har bytt namn på posten "Pengar" till "Räntesparande". Jag har dessutom slopat posten "Kortkredit" och istället dragit av denna summa från "Pengar/Räntesparande". Posten "Räntesparande" omfattar fortsättningsvis nettot av räntesparande och korta skulder. "Räntesparande" inkluderar kontanter, bankkonton, räntefonder samt i framtiden kanske även andra tillgångsslag med låg och begränsad (fastställd) risk.

Jämfört med föregående månad har tillgångarna ökat i värde med 15 399 kr (6,1 procent). Sparandet uppgick till dyga tusenlappen, en blygsam summa kan tyckas, men det har varit sommar och då håller jag inte lika hårt i plånboken. Aktierna ökade i värde med knappt 13 procent. Fonderna ökade i värde med cirka 6 procent.