söndag 30 september 2018

Ekonomisk ställning 30 september 2018

Aktier: 1 313 454 kr.
Aktiefonder: 150 875 kr.
Övriga tillgångar: 375 921 kr.

Summa tillgångar: 1 840 250 kr.

Under 2018 har sparportföljen ökat i värde med 262 651 kr och även i september kunde ett nytt ATH noteras, denna gång i mycket beroende på en kraftfull aktieuppgång i Hansa Medical efter att positiva pivotala resultat presenterats i veckan. Efter den kraftiga uppgången i bolaget på senare tid bestämde jag mig för att hyvla ner innehavet något, inte för att jag ändrat inställning till bolaget utan helt enkelt för att jag inte kände mig bekväm med dess stora vikt i portföljen.Hansa Medical utgör i nuläget drygt 15 procent av mina aktierelaterade innehav.

lördag 1 september 2018

Ekonomisk ställning 31 augusti 2018

Aktier: 1 259 061 kr
Fonder: 153 851 kr
Övriga tillgångar: 355 289 kr
Summa tillgångar: 1 768 202 kr

Under 2018 har sparportföljen ökat i värde med 155 856 kr och jag kunde således vid denna månadsavstämning notera ett nytt ATH.