lördag 24 augusti 2013

Den skattefinansierade tokstollen slår till igen

Jag har tidigare skrivit om den skattefinansierade tokstollen Fatima Doubakil (gift med en annan skattefinansierad tokstolle, Etembwa Esisombe Sabuni, tillhörig den skattefinansierade i huvudsak tokstolliga klanen Sabuni, som fram till nyligen även var representerad i regeringen). Läs mer om henne i inlägget Den skattefinansierade tokstollen.

Nu är Fatima Doubakil i farten igen som initiativtagare bakom det så kallade Hijabuppropet. Hijabuppropet är följden av ett påhittat överfall mot en kvinna klädd i lakan varpå den sedan tidigare klara kampanjen kunde sjösättas redan samma dag. Med "påhittat överfall" menar jag även att även om ett överfall faktiskt har ägt rum (vilket är långt i från säkert) är den troliga gärningsmannen i så fall en person i kvinnans närhet snarare än en svensk rasist, och hela grunden för Hijabuppropet faller därmed. Fatima Doubakil känner förmodligen inte till att överfallet är påhittat (eller "modifierat") utan passar i sedvanlig tokstolleordning på att dra igång en kampanj mot det svenska och för muslimsk makt och sharialagar i Sverige. Dåraktiga svenska politiker hakar naturligtvis på direkt för när det verkligen gäller är kvinnans ställning alltid underordnad den islamofascistiska rörelsens krav.

Läs förresten gärna ett ovanligt klarsynt inlägg från islamkramaren Cornucopia om Slöjupproret.

onsdag 14 augusti 2013

Gränsen skall dras här och nu

Det får vara nog nu. Hit men inte längre. Gränsen är dragen. Nu skall precis alla lurviga smittspridare inom fem mils radie från stora städer vid älvutlopp på Västkusten skjutas. Alla fritt springande rådjur, älgar, grisar, hamstrar, hundar med flera pälsbärare och fästingspridare får välja mellan att bege sig österut eller att skjutas på plats. En ansvarig skall utses. Folk skall uppbådas. Vapen delas ut. Kommunikationer ordnas. Sen börjar jakten. Välj själv. Stannar du här skall du dö. Beger du dig österut kommer ingen sakna dig. Jävla pälsbärare.

Änggårdsbergen skall efter fullföljd sanering genomgå totalförnyelse, dvs brännas ner. Jag tror inte det räcker med pälsdjursevakuering i just det fallet. Det krävs mer drastiska åtgärder där.

måndag 5 augusti 2013

Bankomatuttag kostar snart pengar

Storbankerna slår nu samman sina verksamheter för uttagsautomater till det nya bolaget Bankomat AB. Bankkunderna har därmed att se fram emot införandet av avgifter för kontantuttag i bankomaterna. Bankerna har velat införa sådana avgifter länge men har alltid hindrats av starka kundprotester. Genom att monopolisera marknaden lämnas fältet fritt för införandet av uttagsavgifter. Bankerna kan framöver helt enkelt skylla de nya avgifterna på Bankomat AB och kunderna kan inte längre spela ut de olika bankerna mot varandra. Snygg lösning! Som bankkund är jag mycket missnöjd, som bankaktieägare är jag mycket nöjd.

fredag 2 augusti 2013

Ekonomisk ställning 31 juli 2013

Räntesparande:  282 711  kr.
Hedgefonder: 88 114 kr.
Aktiefonder: 89 195 kr.
Aktier: 375 873 kr.

Summa tillgångar: 835 893 kr.

Andel räntesparande 33,82%
Andel hedgefonder 10,5%
Andel aktiesparande 55,6%
Andel aktier Sverige 72,7%

Utveckling per månad
januari: 32 399 kr
februari: 23 102 kr
mars: 16 740 kr
april: 24 623 kr
maj: 16 391 kr
juni: 484 kr
juli: 25 513 kr

Under juli har sparkapitalet ökat i värde med 25 513 kr (3,1 procent). Börsen har tagit igen det tapp som påverkade föregående månads sparutveckling. Sparkapitalet kunde ha ökat än mer om det inte vore för vissa oförutsedda utgifter i juli.