lördag 1 juli 2017

Ekonomisk ställning 30 juni 2017

Aktier: 1 145 305 kr.
Fonder: 129 410 kr.
Övriga tillgångar: 353 480 kr.

Summa tillgångar: 1 628 195 kr.

Ett nytt ATH för tillgångarna får runda av första halvåret 2017. Tillgångarna har under året ökat i värde med 265 815 kr (19,5 procent).

Alla mina värdepapper finns hos Avanza och använder man deras avkastningsverktyg blir avkastningen totalt för mina värdepapper 17,27 procent i år, vilket ger en helt okej överavkastning jämfört med SIX30 Return Index.

Nedan syns alla mina aktier och fonder (gult) sorterade i storleksordning per den 30 juni.


-->
Investor B645406261 870,00 kr
Industrivärden C919202185 638,00 kr
Swedbank A788205,3161 776,40 kr
Hansa Medical726215,5156 453,00 kr
Kinnevik B442257,9113 991,80 kr
Lundbergföretagen B153665101 745,00 kr
Sampo133431,74 kr57 421,86 kr
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad indexnära449,3147126,5456 856,28 kr
Sobi30013039 000,00 kr
SKAGEN Global SEK23,32911 599,3737 311,86 kr
Immunicum75821,316 145,40 kr
Camurus115137,7515 841,25 kr
Latour B128105,613 516,80 kr
Spiltan Globalfond Investmentbolag112,7096110,6012 465,68 kr
Didner&Gerge Small&Microcap65,0345177,8611 567,04 kr
Didner&Gerge Småbolag15,1773738,5311 208,89 kr
Oncopeptides105767 980,00 kr
Svolder26213,55 551,00 kr
Cereno Scientific7005,84 060,00 kr
Immunovia30112,753 382,50 kr
Isofol4023,3932,00 kr