lördag 31 juli 2010

Ekonomisk ställning 31 juli 2010

Räntesparande: 101 952 kr.
Hedgefonder: 39 454 kr.
Aktiefonder: 117 824 kr.
Aktier: 139 741 kr.

Summa tillgångar: 398 971 kr.

Under juli ökade sparkapitalet i värde med 14 541 kr (3,8 procent).

Aktierna har under månaden utvecklats mycket starkt. Samtliga aktier utom Svolder har utvecklats klart bättre än index. Aktiefonderna har däremot utvecklats betydligt svagare, några har gett en svagt positiv avkastning och några en svagt negativ avkastning. 2010 har hittills varit de svenska aktiernas år - för de utländska aktiefonderna har det gått betydligt sämre. Sånt där jämnar dock ofta ut sig. Nästa år är det kanske utländska aktiefonder som går bättre än svenska aktier. I nuläget svarar svenska aktier plus fonden Avanza Zero för 63 procent av sparportföljens aktieandel.

Brummers hedgefondifond började utvecklats dåligt ungefär samtidigt som jag placerade pengar i den. Typiskt.

Under månaden har jag ökat på innehavet i Swedbank med 100 aktier. I övrigt inga förändringar vad gäller aktierna.

När det gäller fonderna bör nämnas att jag har kickat ut Kinafonden helt. Pengarna har istället placerats i den bredare tillväxtmarknadsfonden Danske Invest Global Emerging Markets. Skagen Kon-tiki har ett förvaltat kapital på 40 miljarder. Danskes fond har ett förvaltat kapital på 4 miljarder. Jag anser att det finns en viss risk för att Skagen Kon-tiki nu har blivit så stor och trögrörlig att det riskerar att drabba avkastningen negativt. Istället för att öka i Skagen Kon-tiki när jag bestämde mig för att avyttra Kinafonden tar jag istället in ytterligare en tillväxtmarknadsfond som komplement. En mindre summa har också placerats i Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap. Det nysparande som slussas vidare till utländska aktiefonder kommer huvudsakligen att placeras i dessa både Danskefonder en tid framöver (samt kanske desutom lite även i Roburryssen).

Ha en fortsatt trevlig sommar!

onsdag 28 juli 2010

Kossor

Jag gillar kor. Bävern, med sin oerhörda flit och arbetskapacitet, är mitt favoritdjur men kon kommer inte långt efter. Grisen är också populär. Idag när jag var ute och letade efter bävrar såg jag dessa kor som betade löv utefter åstranden. Mobilbilden gör inte kossorna rättvisa men det handlade om tre mycket trevliga kossor. Jag skulle inte ha något emot att stå och käka löv längs stranden hela dagarna. Jag hittade tyvärr inga bävrar men kor är nästan lika bra.

söndag 25 juli 2010

Bankerna, igen

Nu när alla banker har rapporterat sina siffror för Q2 kan vi göra om jämförelsen vad gäller värdering i förhållande till eget kapital.

Efter Q1 utföll jämförelsen så här:

Handelsbanken 1,51 ggr EK
Nordea 1,35 ggr EK
SEB 1,07 ggr EK
Swedbank 1,07 ggr EK

Efter Q2 ser vi att alla banker numera går med vinst (vilket gör att det kan vara intressant att granska även räntabiliteten på eget kapital, men mer om det senare). Här följer först värderingen i förhållande till eget kapital efter Q2 (stängningskurs 23 juli):

Handelsbanken 1,51 ggr EK
Nordea 1,31 ggr EK
SEB 1,07 ggr EK
Swedbank 1,01 ggr EK

Jämfört med Q1 handlas Swedbank nu betydligt lägre i förhållande till Eget kapital. Annars inga större skillnader

För aktieägarna är det intressant att veta hur väl bankerna förvaltar det egna kapitalet. Under Q2 uppnådde bankerna följande räntabilitet på eget kapital:

Handelsbanken 12,0 procent
Nordea 9,5 procent
SEB 8,1 procent
Swedbank 7,0 procent

Ingen av bankernas nuvarande lönsamhet imponerar. Aktier köper man dock på en förhoppning om framtida vinster, inte historiska. Vi gör därför en logisk kullerbytta och jämför bankernas historiska(!) lönsamhetsnivåer. Vi kan nämligen inte komma ifrån att SEB och Swedbank det senaste året har lidit hårt av sin närvaro i Baltikum och att lönsamhetsjämförelser som inkluderar katastrofåret 2009 och konsekvenserna av det inte säger så mycket om lönsamhetsläget i en normaliserad situation.

Genomsnittlig räntabilitet på eget kapital 2005-2008:

Handelsbanken 19,6 procent
Swedbank 19,5 procent
Nordea 19,0 procent
SEB 17,3 procent

Sveriges lönsammaste banker de senaste åren, före finanskrisen, är alltså Handelsbanken och Swedbank. Nordea hamnar något bakom och SEB är klart sämst lönsamhetsmässigt.

torsdag 22 juli 2010

Kinneviks utdelningsexplosion?

I år har Kinneviks aktieägare fått en utdelning på 3 kronor per aktie. Det var en höjning med hela 50 procent från föregående år då utdelningen stannade på 2 kronor per aktie.

Den utdelning aktieägarna får beror framförallt på vilken utdelning investmentbolaget i sin tur mottagit från sina företag föregående år, eftersom den utdelning som slussas vidare till aktieägarna är skattefri. Det finns vissa möjligheter att över- respektive underutdela för investmentbolaget och om investmentbolaget tidigare överutdelat kan bolaget ett år underutdela utan att utlösa beskattning på de mottagna utdelningarna, om jag har förstått saken rätt. Rätta mig gärna.

Kinneviks utdelningspolicy syftar till att dela ut en hög andel av de ordinarie utdelningarna från de noterade portföljbolagen.

Under 2009 mottog Kinnevik dryga miljarden i utdelning från de noterade portföljbolagen men endast halvmiljarden var ordinarie utdelningar. Kinnevik slussade vidare 277*3 miljoner kronor till aktieägarna i år vilket alltså var ungefär 1,7 ggr den ordinarie mottagna utdelningen föregående år.

2010 har Kinnevik hittills mottagit 2 685 miljoner kronor i utdelning från sina noterade kärninnehav varav den ordinarie utdelningen anses vara 1 020 miljoner kronor.

Om Kinnevik nästa år väljer att slussa vidare hela sin mottagna utdelningssumma motsvarar det 2 685/277 = 9,7 kronor per aktie. Om endast de ordinarie utdelningarna skickas vidare motsvarar det 3,7 kronor per aktie. Om andelen ordinarie utdelningar som skickas vidare är lika stor som föregående år motsvarar det 6,3 kronor per aktie.

Det ser alltså ut som om Kinneviks aktieägare nästa år har att se fram emot en stor utdelningshöjning. En utdelning på 6 kronor per aktie motsvarar med gårdagens stängningskurs en direktavkastning på cirka 4,7 procent.

Kinnevik som tidigare har varit ett lågutdelande investmentbolag kan nu börja dela ut skapliga summor till aktieägarna. Innehavsbolagens tid som snabbväxande företag kanske har gått mot sitt slut och istället pumpar de ut pengar till Kinnevik. Avgör själv om detta är positivt.

måndag 19 juli 2010

Pinsamt Avanza

Avanzas kundtjänstmedarbetare i inlägg på Swedroid (Sveriges största forum för Android):

Hej,

Jag heter Emilie Chawala och arbetar på Avanza Banks kundsupport. För er som har följt diskussionen vill jag nu meddela att Avanza Bank har skickat in en iPhone-applikation för granskning av Apple. Förhoppningen är att applikationen skall bli godkänd och användbar för våra kunder inom kort.

Avanza Bank önskar även fortsättningsvis komma i kontakt med personer som vill medverka i kundpanel kring iPhone och nya mobila tjänster. För intresseanmälan är ni välkomna att kontakta oss på följande epostadress: iphone@avanzabank.se.

Med vänliga hälsningar,

Emilie Chawala
Kundsupport
Avanza bank

Avanza har i motsats till konkurrenten Nordnet ännu inte lyckats lansera en klient för Android Market. För att lugna Android-användarna skriver Avanzas kundtjänst då ett inlägg på ett Android-forum där det meddelas att en app för iPhone(!) snart kommer att lanseras. Inkompetensen finner tydligen inga gränser hos Avanza. Nu förstår jag dock varför det inte arbetas på någon Androidapp hos Avanza - Avanza tror att en app för iPhone går lika bra...

söndag 18 juli 2010

Miljöpartiet vill använda tunnelbanan för godstransporter

Miljöpartiets Ywonne Ruwaida vill använda Stockholms tunnelbana för godstransporter. Hon vill även använda färjor för godstransporter mellan Stockholms norra och södra delar. På en fråga i en debatt på Stockholm Green Festival om hur butiker i Stockholms innerstad skall hantera leveranser när trafiken står stilla på grund av tät biltrafik svarade Ruwaida att butikerna kan lösa sina transportbehov genom att frakta gods i tunnelbanan nattetid.

När vi nu ändå är inne på vänsterkartellens transportlösningar får vi inte glömma vänsterpartiets luftskepp!

Jag tänker mig en lösning på transportproblemen i Stockholm ungefär så här när vänsterkartellen får makten: luftskeppet anländer till ICAs centrallager i Västerås. Där hissas pallarna ombord på luftskeppet en i taget vilket tar kanske tio ggr så lång tid som att lasta en lastbil. Luftskeppet beger sig sedan i sakta mak till tunnelbanans centrallager där pallarna lossas. Pallarna transporteras sedan ner till själva tunnelbanan med hjälp av de godshissar vi har varit tvungna att bygga för att överhuvudtaget få ner godset i tunnelbanan. Transporten ner till tunnelbanan måste ske nattetid mellan 02 och 04 eftersom detta är den enda tid som inga persontåg trafikerar spåren (underhållsarbete blir därmed omöjligt men vi får väl stänga systemet helt några veckor per år istället). När pallarna befinner sig på perrongen, några andra lagringsutrymmen existerar ju inte, är det bara att invänta det ombyggda tunnelbanegodstågets ankomst. In med pallarna i detta tåg. Iväg till destinationen. Ut med pallarna. In med pallarna i den specialbyggda godshissen. Upp med pallarna ovan jord och in med pallarna i tunnelbanans tillfälliga lager där vi måste vänta på att hästdroskorna som skall tansportera iväg godset till butiken anländer. Hästen tar tyvärr inte pallar så godset måste packas om för att passa ekipaget. När ekipaget sedan anländer till butiken tar nattstäderskan hand om inleveransen och packar om godset på pallar igen.

Vi sammanfattar miljöpartiets och vänsterpartiets förslag på transportlösning till i Stockholm belägen ICA-butik: centrallager, lastning luftskep, tunnelbanans centrallager, lossning luftskepp, transport ner i tunnelbana mha nybyggd godshiss, mellanlagring på perrong, lastning på tunnelbanegodståg, lossning på annan tunnelbaneperrong, transport upp till markplan med hiss, mellanlagring på markplan i väntan på hästtransportens ankomst, ompackning från pall, ankomst till butik, ompackning till pall. Yes, mycket enklare och effektivare än att köra med lastbil direkt till butik.

tisdag 13 juli 2010

Banker: Eget kapital/aktiekurs

Bankerna gick starkt på börsen idag och till någon liten del berodde det kanske på att SEB, som var först ut med att halvårsrapportera, överraskade positivt resultatmässigt.

Jag äger själv lite aktier i Swedbank men har även exponering mot Handelsbanken via Industrivärden, SEB via Investor och Nordea via staten.

Man kan räkna lite grann hur man vill när det gäller aktier. Banker relativvärderas ofta mot varandra genom att väga det egna kapitalet mot aktiekursen. Gör vi samma sak med storbankerna får vi följande siffror (EK = Avanzas siffror för Q1):

Handelsbanken A 207,80 kr (stängningskurs), 136,89 kr (eget kapital per aktie), 1,51 ggr (aktiekurs genom eget kapital per aktie). (+2, + 42) (kursutveckling årsskifte, kursutveckling 12 månader)

Nordea 72,50 kr, 53,75 kr, 1,35 ggr. (-1, +22)

SEB A 48,75 kr, 45,36 kr, 1,07 ggr. (+10, +46 )

Swedbank A 82,25 kr, 77, 12 kr, 1, 07 ggr. (+16, +123)

Handelsbanken och Nordea värderas alltså betydligt högre än SEB och Swedbank om man enbart ser till det egna kapitalet per aktie. Så har dessa banker också klarat sig igenom finanskrisen utan de massiva kreditförluster som SEB och Swedbank drog på sig. Värderingsskillnaden har dock minskat kraftigt på bara något år och i takt med att risken för enorma kreditförluster och ytterligare nyemissoner minskat har aktiekursen i främst Swedbank ökat kraftigt, upp hela 123 procent på ett år.

SEBs halvårsrapport visade att kreditförlusterna minskar snabbare än väntat och Swedbank lär rapportera liknande siffror. I takt med att kreditförlusterna försvinner har placerarna att värdera bankerna utifrån deras ordinarie intjäningsförmåga. Därmed är det rimligt att anta att skillnaden i värderingen av eget kapital mellan Handelsbanken och Swedbank inte kommer uppgå till nästan 50 procent i all evighet.

Jag förutsätter att vi har sett det värsta av finanskrisen och att Swedbank överlever som bank utan att ytterligare aktieägartillskott blir nödvändiga. Om Swedbank återvänder till något i närheten av sin historiska lönsamhet (banken var innan finanskrisen bland de bättre i klassen rent lönsamhetsmässigt) bör värderingsgapet gentemot Nordea och Handelsbanken minska och bara ett minskat värderingsglapp skulle motivera en kurs runt hundralappen. Jag behåller mina aktier ett tag till.

Investors direktörer missar trots öppet mål

Investors substansvärde står och stampar på samma ställe och det verkar inte hjälpa hur mycket bonus vd Börje Ekholm öser ut över sina direktörer (eller tar emot själv). Trots att substansrabatten nu uppgår till 36 procent tycker Börje Ekholm det är en bättre affär att handla bolag av sig själv (och därmed bidra till EQT-direktörernas bonus) än att köpa tillbaka den egna aktien. Börje Ekholm får gärna visa oss aktieägare de kalkyler som berättar att köpet av Aleris eller aktier i Saab är en bättre affär än att köpa den egna aktien till 36 procents rabatt och sedan makulera den. Med tanke på att Börje Ekholm historiskt inte har förmått att skapa aktieägarvärde är det märkligt att han försitter en sådan straffspark mot öppet mål som att köpa den egna aktien.

söndag 11 juli 2010

Aftonbladetjournalisten Mattias Carlssons tvivelaktiga förflutna

Mattias Carlsson är den journalist på Aftonbladet som utan bevis anklagade arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin för att ha köpt sex av en prostituerad kvinna. Det är ännu inte helt utrett om Mattias Carlsson själv har köpt sex av den prostituerade kvinnan men det faktum att hon vände sig till just Mattias Carlsson istället för någon annan journalist gör att vi inte kan utesluta att så har varit fallet.

Renmördaren Mattias Carlsson

Aftonbladetjournalisten Mattias Carlsson dödade 2008 11 renar när han befann sig i Gällivaretrakten för att rapportera om Caroline Stenvalls försvinnande. Mattias Carlsson färdades i en av marknadens säkraste bilar, en Volvo XC 70, och kunde därför utan egen risk använda tjänstebilen för att döda de elva renarna snarare än att slå ihjäl renarna med knölpåk, vilket också hade varit ett alternativ. Mattias Carlsson fick inte sparken efter renmassakern, som därmed kan sägas ha haft Aftonbladets stöd.

Jägaren som tillkallades för att röja upp och minska lidandet hos överlevande renar sade att det var det värsta han någonsin sett när det gäller viltolyckor: "ett moln av renhår blåste omkring när han kom till platsen".

Var befann sig Mattias Carlsson när 14 kor igår dödades i Västerbotten? Varken Aftonbladets chefredaktör eller Mattias Carlsson har ännu uttalat sig om komassakern i Norrland.

Mattias Carlsson i slagsmål med polisen i samband med vänsterextrem manifestation

När det vänsterextrema nätverket Reclaim the streets - nära kopplat till terrorrörelsen AFA - 2003 höll en icke-tillståndsgiven manifestation i Stockholm som sedan urartade i gatukravaller fanns Aftonbladetjournalisten Mattias Carlsson på plats. En polisman upplevde Mattias Carlssons närvaro som så hotfull att han slog honom med batong. Även Mattias Carlssons Aftonbladetkollega uppträdde så hotfullt att polisen var tvungen att slå honom i huvudet med en batong.

Polisen hävdar att Mattias Carlsson var den så kallade nakenmannen vid Solliden

Aftonbladets journalist Daniel Nyhlén skrev 2005 en artikel om att en naken man med något stort i handen trängt sig in på kungafamiljens sommarparadis Solliden. Enligt Ölandsbladet var den nakne mannen dock ingen annan än Aftonbladets egen fotograf. I Aftonbladets artikel anges Mattias Carlsson som fotograf så det får väl antas att han är den fotograf Daniel Nyhlén skrev sin artikel om.

Ölandsbladet skriver:

Polisen i Borgholm fnyser åt historien. Den man som trotsade algblomning och
förbudszoner var, enligt polisen, Aftonbladets egen fotograf.
– Visst var det så. Och den där stora saken han höll i sin hand var teleobjektiv, säger Bo Johansson. Polismännen Bo Johansson och Thomas Lönnqvist utgjorde den patrull som på ”stort allvar” deltog i jakten på den nakne mannen.

– På Strandvägen, vid platsen för nakenbadet intill Solliden och där fordonstrafik är
förbjuden, träffade vi på en parkerad bil det inkommit klagomål om, den hade
stått där ett tag. Bilen visade sig vara registrerad på Aftonbladet. Medan vi
står där kommer bilägaren gående från nakenbadet, en kille med ett stort
teleobjektiv i händerna, och vi förklarade vårt ärende: dels bilen, dels att vi
letade efter en naken karl.
”Det kan väl inte vara du?”, frågade jag och fick ”nä, nä” till svar. Vi påpekade att han inte fick stå där med bilen och han svarade att bilen skulle ha hämtats av en kollega, men att det uppstått ett missförstånd.

Polismännen vandrade vidare ner till nakenbadet där de
träffade på ytterligare två personer och de förklarade återigen anledningen till
besöket, att en naken man setts mellan nakenbadet och Sollidens staket.

– Då svarade en kille att ”Det var därborta” och pekade mot Solliden
till. ”Det var han som just gick härifrån, en man med ett eller två stora
teleobjektiv som tog sig ut till stenen därborta och sen satt han och tittade i
teleobjektiven mot land”, berättade killen för oss.
Inga andra fanns på nakenbadet när polisen anlände och Bo Johansson är säker på sin sak. – Då har fotografen - enligt uppgift naken, det säger bland annat personalen på säkerhetsbåten - tagit sig ut till stenen och därifrån spanat mot kungens brygga
och badplats. Det var han som var den nakne mannen! Och han simmade aldrig, det
fanns det heller aldrig några uppgifter om.

Så Aftonbladet skrev om sin
egen fotograf? – Det är exakt vad de gjorde, reportern skrev om sin egen
paparazzifotograf! Det är jag helt säker på.

Vem är egentligen Mattias Carlsson? Vilket förhållande har han till den prostituerade kvinnan? Varför dödade han de där renarna och var befann han sig när komassakern ägde rum? Vad gjorde han på den vänsterextrema demonstrationen för att reta upp polisen så till den milda grad att polisen tog till våld? Är Mattias Carlsson nakenmannen på Solliden?

lördag 10 juli 2010

Maktelitens prioriteringar

Att Sven Otto Littorin tvingas avgå på grund av ostyrkta anklagelser om brott mot moralkoden genom sexköp säger en del om maktelitens prioriteringar; han kunde ju sitta kvar trots att han avslöjades med att ha ljugit väljarna rakt upp i ansiktet med hjälp av en köpt mastersexamen. Historiska brott mot moralkoden är tydligen betydligt allvarligare än att ljuga för väljarna.

tisdag 6 juli 2010

Ekonomisk ställning 30 juni 2010

Räntesparande: 105 093 kr.
Hedgefonder: 40 037 kr.
Aktiefonder: 121 370 kr.
Aktier:117 930 kr.

Summa tillgångar och skulder: 384 430 kr.

Under juni ökade sparkapitalet i värde med 17 538 kr (4,8 procent).

Jag har sedan den senaste sammanställningen köpt och sålt Pare (med förlust), ökat i Labrusca och minskat i Avanza Zero och Skagen Global. Jag har dessutom ökat mitt innehav i Investor, som många säkert betraktar som en gubbaktie men vars stora satsningsar inom hälsosektorn enligt mig framstår som mycket vettiga.

torsdag 1 juli 2010

Suck

Som tidigare nämnts köpte jag alltså för en tid sedan en blygsam post i PA Resources, som verkade hyfsat prisvärd. Det händer ibland att jag köper lite aktier på spekulation även om jag sällan skriver om det här i bloggen. Väl medveten om hur usla dessa affärer oftast brukar bli är jag dock duktig på att koppla på en stop-loss för att åtminstone undvika att förlora allt. För några dagar sedan utlöstes stop-lossen och mina PARE såldes för 5,25 efter att ha blivit köpta för 5,75. Ha! Inte ens tio procent i förlust ju...

Jag noterar också att Brummer Multi Strategi har presterat ovanligt uselt sedan jag bestämde mig för att köpa denna hedgefondifond. Tydligen klagar förvaltarna på att det inte finns några tydliga trender på någon marknad just nu. Hmm...om det finns en tydlig trend behöver man väl inga överbetalda hedgefondsförvaltare för att tjäna pengar? Det är väl just i frånvaron av tydliga trender man vill ha lite hjälp?

Jag spinner vidare lite på fondfronten: Skagen Global presterar inte särskilt bra i år och det kan kanske ha att göra med Weintraubs avhopp. Weintraubs nya fond Labrusca har sedan starten gått något bättre än Skagen Global - skillnaden är särskilt tydlig senaste veckan (3,5 procentenheter i Labruscas favör). Jag väljer att vikta ner Skagen Global och vikta upp Labrusca (lite grand bara). Labruscas friare placeringsregler gör det förmodligen lättare att klara börsens kraftiga svängningar just nu. Jag tittar också på att ta in en tredje globalfond. Skagen Global kan vara på väg att tappa greppet. Se upp!