torsdag 31 januari 2013

Ekonomisk ställning 31 januari 2013

Räntesparande:  235 652  kr.
Hedgefonder: 86 204 kr.
Aktiefonder: 91 787 kr.
Aktier: 315 397 kr.

Summa tillgångar: 729 040 kr.


Andel räntesparande 32,3%
Andel hedgefonder 11,8%
Andel aktiesparande 55,9%
Andel aktier Sverige 70,0%


Under januari ökade sparkapitalet i värde med 32 399 kr (4,7 procent) och milstolpen sjuhundratusen kronor passerades därmed för första gången, vilket är anledningen till att jag månadsrapporterar istället för att vänta till kvartalsrapporten.

Swedbanks utdelningsöverraskning gav aktieportföljen en rejäl skjuts uppåt. På månadens sista dag köpte jag ytterligare 40 aktier i Fortum efter att bolaget levererat ett stabilt resultat och även meddelat att utdelningen ligger kvar på höga 1 euro per aktie. I övrigt ser jag inte några direkta köplägen på aktiemarknaden och med tanke på att aktieandelen ökat en del på sistone i takt med att börserna stigit lär ränte- och hedgefondsparandet prioriteras en tid framåt. Hedgefondandelen är för närvarande lite lägre än tänkt och i februari kommer jag därför med stor sannolikhet köpa ytterligare en post BMS á 20 000 kr.

onsdag 30 januari 2013

Utdelning 2013 - Swedbank och Investor

Utdelningsåret 2013 har börjat mycket bra. Igår lät Investor meddela att utdelningen höjs till 7 kronor, vilket är några ören mer än förväntat och ger mig 1855 kr. Idag fortsatte sedan Swedbank genom att presentera en riktig kanonutdelningsöverraskning - utdelningsandelen höjs från 50 procent av resultatet till 75 procent och aktieägarna får därmed 9,90 kronor per aktie kastade rakt i ansiktet (5742 kr ner i min plånbok, att värdet på mina Swedbankaktier idag ökade med 8178 kr skadar ju inte heller).

Jag är mycket nöjd med att Swedbanks styrelse struntar i Anders Borgs förmaningar och istället belönar sina aktieägare för lång och trogen tjänst. Förhoppningsvis tolkar Anders Borg utdelningen på 9,90 kr per aktie som ett stort finger rakt i ansiktet. Direktavkastningen på dagens slutkurs är för övrigt även efter den kraftiga uppgången hela 6,6 procent, vilket låter mycket, och förmodligen kommer kursen fortsätta stiga ytterligare lite för att hamna i balans med den höga utdelningen.

lördag 5 januari 2013

Nordax - upp som en sol, ned som en pannkaka

När Nordax blev ny samarbetspartner till Avanza erbjöd man direkt den högsta räntan. Så här i efterhand vet vi att det enbart var för att attrahera nya kunder. Den höga räntan bestod nämligen inte många veckor. Nu har Nordax i flera omgångar sänkt räntan ner till 2,10 procent och hamnar därmed på samma nivå som GE Money Bank. Sparkonto+Collector ligger istället i täten med 2,2 procent.

Jag avvaktar utvecklingen några dagar men kommer sedan att omplacera allt räntesparande till den aktör som erbjuder högst ränta. Min visit hos Nordax lär därför ha varit av det mera kortvariga slaget.

tisdag 1 januari 2013

Utdelningsprognos

Snart är det dags för företagen att redovisa sina årsbokslut för 2012 och då får vi även veta hur mycket pengar som skall delas ut till oss hårt prövade aktieägare.

Tittar man på de utdelningsprognoser som 4-traders redovisar blir det följande utdelningar i år (föregående års utdelningar inom parentes):

Swedbank 580x6,23 (5,3) = 3613 kr
Industrivärden 550x4,78 (4,5) = 2629 kr
Kinnevik 400x6 (5,5) = 2400 kr
Investor 265x6,69 (6) = 1773 kr
Svolder 325x3,3 (3,3) = 1073 kr
Fortum 110x0,99EUR (1) = 938 kr
Lundbergs 100x4,28 (4) = 428 kr.

Totalt 12 854 kr i utdelning på aktieportföljen som den ser ut just nu, vilket ger en direktavkastning på 4,5 procent. Prognoser är dock bara gissningar och jag skulle själv inte bli förvånad om Fortum sänker utdelningen eller om Swedbank lyder Anders Borgs förmaningar och inte höjer utdelningen över 6 kronor.