onsdag 28 februari 2018

Ekonomisk ställning 28 februari 2018

Aktier: 1 131 750 kr
Fonder: 145 896 kr
Övriga tillgångar: 334 700 kr

Summa tillgångar: 1 612 346 kr.

Under årets två första månader har värdet av mina tillgångar ökat med 34 747 kr (2,2 procent).

Aktie- och fondportföljen har utvecklats marginellt bättre än SIX30RX men jag börjar känna mig lite orolig för aktiemarknaden och har på marginalen ökat ränteandelen genom att låta en större del av månadssparandet än brukligt gå till räntesparande. Mina tillgångar består till 79 procent av aktier och 21 procent räntesparande.
söndag 25 februari 2018

Betala med kreditkortet och använd prisgarantin vid sänkt pris inom 90 dagar

En finess med många kreditkort är att det medföljer en prisgaranti vid gjorda köp. Prisgarantin innebär att du får tillbaka mellanskillnaden om du hittar motsvarande vara till ett lägre ordinarie pris.

För Swedbank Mastercard gäller:

Både den vara du köpt och den vara du hittar till ett lägre pris måste vara köpt och säljas i en affär i Sverige eller av ett svenskregistrerat företag på internet. Den produkt som köpts och ska jämföras, ska jämföras med en produkt som kan köpas på samma sätt. Exempelvis kan affär inte jämföras med internet eller postorder.

Kreditkortets prisgaranti är mycket mer omfattande än den som gäller hos t ex Elgiganten i och med att den gäller i 90 dagar istället för 30 dagar.

Jag köper numera alltid dyra elektronikvaror som datorer och mobiltelefoner med kreditkort istället för debetkort. Det går nämligen nästan alltid att hitta motsvarande vara till ett lägre pris i någon butik på Internet inom 90 dagar. Prisutvecklingen scannar man lätt av genom tjänster som Prisjakt.

Min erfarenhet av att använda köpförsäkringen är god och jag tycker det går riktigt smidigt att bifoga bevis i form av skärmdumpar från Prisjakt och aktuell prissänkande butik, skärmdump på kvitto samt skärmdump på betalning från Internetbanken.

Det bästa spartipset är så klart att inte köpa några dyra varor överhuvudtaget men om man nu har gjort det och sedan ser priset på mobiltelefonen sänkas med 1500 kr efter ett par månader är det trevligt att kunna få tillbaka mellanskillnaden.

tisdag 20 februari 2018

PangPang-rapport från portföljbolaget Devport

Teknikkonsultbolaget Devport, som ingår i aktieportföljen sedan börsnoteringen i december, kom idag med sin första rapport som noterat bolag. Omsättningen steg organiskt med 53 procent till 235  miljoner kr och EBITA exkl kostnader för noteringen ökade med 187 procent till 21,5 miljoner kr.

EBITA-marginalen hamnade för helåret på 9,1 procent men ser man till sista kvartalet hamnade den på 14,1 procent, mot 5,8 procent föregående år. 

Vid årsskiftet sysselsatte Devport 300 konsulter och underkonsulter. Varje sysselsatt konsult resulterar i en fakturering på cirka 1 miljon kr per år. Utan någon tillväxt alls i konsultorganisationen 2018 kan vi således förvänta oss en omsättning på 300 miljoner kr, eller en tillväxt på 28 procent. Men bolaget anställer hela tiden och letar dessutom aktivt efter företag att förvärva. Jag står därför fast vid min tidigare bedömning att Devport under 2018 kommer omsätta minst 350 miljoner kr, vilket motsvarar en tillväxt på närmare 50 procent.

Resultatmässigt innebär en kraftig omsättningstillväxt att Devports marginal stiger i och med att lednings- och administrationsresurser är dimensionerade för att Devport skall kunna omsätta halvmiljarden.

Devports andel av aktieportföljen är i nuläget 1,2 procent.