söndag 9 augusti 2009

Investmentbolag, del 4 - Lite säkerhet

Ett sätt att försöka uppnå god avkastning är genom att identifiera och haka på långsiktiga och omvälvande samhällstrender. Investor fokuserar till exempel mycket på läkemedel och hälsovård eftersom man tror att dessa sektorer i takt med en åldrande och rikare befolkning i världen kommer att utgöra en större och större del av den ekonomiska kakan. En annan trend handlar om att komma ifrån oljeberoendet vilket bör gynna företag inom alternativ energi. Industrivärden motiverade sitt inhopp i AB Volvo med att behovet av lastbilstransporter kommer att öka markant på lite sikt.

En trend, som dock bara inkluderar Västeuropa och Nordamerika, är satsningen på mångkultur. Politikerna har kommit fram till att det nuvarande befolkningsunderlaget i Västeuropa och Nordamerika är bristfälligt och därför skall förstärkas med hjälp av massinvandring från mellanöstern och Afrika vilket leder oss in på vår fjärde trend - och ämnet för dagen - nämligen behovet av säkerhet. Satsningen på mångkultur har redan resulterat i att kriminaliteten har exploderat i alla västerländska samhällen som omfamnat idén. Statens resurser är knappa och det finns därför ett stort utrymme för privata säkerhetsaktörer.

Den moderata partistyrelseledamoten och Greven Gustaf Archibald Siegwart Douglas har gjort sig en förmögenhet på bolag inom säkerhetsbranschen - Securitas och Assa Abloy är numera globala jättar inom sina respektive områden. Avknoppningar har medfört att grevens säkerhetsportfölj nu även omfattar ett antal mindre bolag, exempelvis Loomis och Niscayah.

Han är smart den där greven. Som ej folkvald politiker och största finansiär av Moderaterna kan han vara med och forma politiken på ett sätt som gynnar hans ansenliga förmögenhet. Den som vill följa greven kan köpa aktier i förvaltningsbolaget SäkI som nästan enbart äger säkerhetsrelaterade företag (Securitas, Niscayah, Loomis och Assa Abloy), men även lite Fagerhult och Academic Work. SäkI-aktien är ofta dyr i förhållande till substansen och man kan lika gärna köpa portföljbolagen över börsen.

Grevens största investmentbolag heter Latour och är i likhet med sitt lilla syskon SäkI också fokuserat på säkerhet genom att äga Securitas, Niscayah, Loomis och Assa Abloy. Sweco är ett annat stort innehav. Utöver den börsnoterade portföljen heläger även Latour ett 50-tal industri- och handelsföretag av det mindre formatet, med en sammanlagd omsättning på cirka 7 miljarder kr. Latours portfölj kan på grund av den helägda rörelsen därmed inte helt kopieras genom att innehaven köps på börsen istället.

Jag kommer aldrig någonsin att köpa aktier i vare sig SäkI eller Latour. Detta beror inte på att jag har gjort ingående kalkyler och kommit fram till att aktierna är dåliga placeringar (tvärtom tror jag ju på ett ökat behov av säkerhet i framtiden). Nej, jag vill helt enkelt aldrig mer ha något att göra med Gustaf Douglas eller dennes bolag. För länge sedan var jag i tre dagar anställd i ett av grevens säkerhetsbolag och detta kan mycket väl vara mitt livs tre värsta dagar. Det enda positiva jag fick med mig därifrån var ett kvitto på att jag inte var psykopat (alla nyanställda testades för psykopati), en känsla för hur smutsiga pengar kan vara samt att långa resor till jobbet aldrig är bra. Jag var mycket lättad efter att ha ringt och sagt upp mig.

2 kommentarer:

Olli sa...

Tur att du inte har arbetat på fler arbetsplatser. Då hade du inte kunnat investera i något investmentbolag :)

Min tro är att alla bolag har arbetsplatser i varierad kvalitet.

Gustav sa...

Olli:

Du vet inte hur min svarta lista ser ut. :)