lördag 29 augusti 2009

Nytt styre i Göteborg, undantagslagstiftning införs

Eftersom problematiken med jihad i Göteborg hela tiden förvärras samtidigt som ansvariga makthavare och poliser grovt sviker sitt uppdrag tar jag härmed makten i Göteborg. Undantagslagstiftning genomförs enligt nedan och alla i kommunen tjänstgörande polismän och soldater är härmed underställda mitt befäl.

1. Utegångsförbud införs från och med 29 augusti för alla under 18 år mellan klockan 2000 och 0600.

2. Hemvärnets Göteborgsbataljon inkallas för patrullering i de drabbade stadsdelarna.

3. Alla som bryter mot utegångsförbudet grips och förs till ett för ändamålet iordningsställt läger i gamla AMF 4:s lokaler.

4. Stenkastning eller andra angrepp mot polis, brandkår eller annan yrkesgrupp besvaras med verkanseld.

5. Personer som bryter mot utegångsförbudet eller som kan kopplas till upploppsverksamhet eller annan samhällsomstörtande verksamhet utvisas omgående tillsammans med sina familjer till det forna hemlandet. Eventuella svenska medborgarskap dras in. Lägret på AMF 4 får även tjänstgöra som tillfälligt uppsamlingsläger för de som skall deporteras.

5. Av erfarenhet från andra länder med liknande problematik vet vi att den stenkastande ungdomen ofta hetsas av vuxna, exempelvis imamer, kriminella gängledare eller släktens klanledare. När sådan hets kan befaras skall omedelbar utvisning även tillämpas mot den som hetsar, samt alla andra som på något sätt understödjer, kan befaras understödja eller på annat sätt hjälper eller underlåter att ingripa mot upploppsmakarna.

6. Beslut om utvisning eller internering av upprorsmakare fattas av lokalt polisbefäl, eller, om sådant befäl underlåtit att fatta beslut och upprorsmakaren redan befinner sig i läger, av ansvarigt militärt befäl.

7. Alla fritidsgårdar i områden med jihadliknande aktiviteter är härmed stängda. De ekonomiska resurser som därmed frigörs överförs till säkerhetsfrämjande åtgärder.

8. Göteborgs-Postens publiceringsbeslut underställs en särskild granskningsman för att hindra fortsatt hetspropaganda.

9. All lagstiftning är fortfarande giltig så länge den inte bryter mot detta dekret eller framtida dekret.

// Gustav, styresman i Göteborg

GP1 2 3 SvD DN

23 kommentarer:

Anonym sa...

så blir det efter SD jordskredsseger

Gustav sa...

Det finns inte något behov av politiska partier så länge jag har befälet.

Anonym sa...

Punkt 8 och 9 känns inte så klockrena.

Gustav sa...

8. Göteborgs-Posten får verka under särskild uppsyn. Om inställningen inte ändras stängs tidningen naturligtvis ner.

9. Lagstiftningen kommer tids nog att genomgå stora förändringar men att helt sonika upplösa en hel lagstiftning utan att ha en ny på plats är inte att ta ansvar för land och folk. Domstolarnas tillämpning av aktuell lag faller för övrigt under den nye styresmannens jurisdiktion.

Niclas sa...

Klockrent.

Peter sa...

Klockrent! Dags o ta i med hårdhandskarna

Anonym sa...

Hur gamla är ni?Väx upp!

Anonym sa...

Bästa jag läst i mitt liv. Lös det.

Anonym sa...

Ge alla som vill var sitt bollträ och straffrihet, så skall vi nog snar få slut på dessa problem.

Illwill sa...

Du kan utöka 8:an till samtliga större tidningar och TV-kanaler i detta land.

Men vore det inte enklare att bara skicka in militären, samla ihop samtliga berikare, och sedan utvisa dem i grupp? Skulle de öppna eld mot vår militär, så svarar vi på samma sätt Israel hade gjort. De skjuter på oss, vi lägger en bombmatta över Rosengård. Funkar för mig.

Sedan ta hand om förrädarna i riksdagspartierna...

Gustav sa...

Kära undersåtar. Det gläder mig att stödet för maktövertagandet är stort. Tillsammans är vi starka och tillsammans gör vi skillnad.

Anonym 12:16

Jag utfärdar härmed ett dekret som sanktionerar bildandet av frikårer.

Illwill:

Jag har bara tagit över makten i Göteborg och eftersom det råder mediemonopol här i stan är det fullt tillräckligt att dra åt tumskruvarna på femtekolonnarna vid Stampen.

Calle sa...

Detta är åtgärder som skulle ge effekt, istället för dagens styrandes dalt med kulturberikarna. Detta är ett språk som dom kanske skulle förstå, det vi "gör" idag funkar ju inte.Samtidigt skulle gränserna stängas för import av fler Sverigefientliga.

Anonym sa...

På din punk skicka hem dom till sitt hemland lr att svenska pass konfiskeras gäller det även för svenskar???

dom 2 som utförde är svenska från önnered

Gustav sa...

Calle:

Göteborgs stadsgränser håller i detta nu på att befästas och giltiga resehandlingar kommer att krävas för såväl in- som utpassage.

Anonym 13:49

Om det mot förmodan skulle påträffas en upprorsmakare som inte kan förpassas ur riket kommer denne att interneras på obestämd tid och släppas ut i samhället igen först när denne har kunskap om hur man beter sig i ett civiliserat samhälle och inte utgör något hot för omgivningen.

Du bör dessutom passa din tunga. Illojalt beteende och femtekolonnare accepteras inte längre.

Esteban sa...

Punkt 1 till 4 skulle fungera utmärkt. Skulle dock bryta mot flera allvarliga principer. Man kan ju pröva de mindre "bössorna" först innan man tar fram storsläggan...

Anonym sa...

Grymt bra!

Det är fan det enda som skulle lösa problemen.
För övrigt tycker jag att deporteringsreglerna börde gälla alla kriminella handlingar som kan ge upphov till fängelse. Och inte bara i göteborg, hela landet ska det gälla!

Anonym sa...

Betr punkt 5: till vilket land skulle jag utvisas? (min familj kan spåras till 1600-talet, som svensk). Har detta land uppgivit att dom vill ta emot mig?

Gustav sa...

Anonym 17:26

Internering, straffarbete och kastrering för att hindra spridning av dumgenen är också alternativ som kan komma på fråga.

Anonym sa...

Till anonym ovan med anor från 1600-talet. Jag vill med stor säkerhet hävda att du inte är ute och kastar sten på räddningstjänsten, alltså de män och kvinnor som vi räknar med ska hjälpa oss om vi råkar illa ut, och därmed är din fråga besvarad. Det finns ingen anledning att krångla till det med politisk korrekthet när verkligheten stirrar dig rakt i ansiktet.

Dan sa...

Sjukt. Det är vid dessa tillfällen jag mår dåligt över att vara svensk. Är det verkligen möjligt att jag har gått i samma skola, läst samma tidningar och trampat på samma gator som folk som ni?

Gustav sa...

Dan:

Jag tvivlar också. I mitt Sverige är det inte positivt med stenkastning mot polis, gruppvåldtäkter av 12-åriga flickor eller misshandelspandemier. I mitt Sverige är det något man tar avstånd ifrån, ja rent av äcklas över. Du skiter i brottsoffren. Du skiter i lidandet. Men huvudsaken är väl att du får känna dig god nånstans där inne i dimman.

Anonym sa...

Vafan, gillade din blogg fram tills nu. Så trist att du visade dig vara stollig. För övrigt så du förstår försvarar jag inga massvåldtäkter eller allmänna våldsyttringar. :(

Hoppas du mognar med åren.
/Anna

Gustav sa...

Anna:

Du borde veta bättre än att argumentera mot, och rentav även förolämpa, din ledare. Du är ju helt stollig. Vet hut!

För övrigt borde det vara väl känt vid det här laget att nonsensinlägg som ditt och Dans inte hör hemma på den här bloggen. Argumentera med fakta, eller låt bli. Formulera din åsikt och förklara varför den är så mycket bättre än exempelvis min, eller tig. Det här känslomässiga snömoset du och Dan ägnar er åt är slöseri med tid.