fredag 22 januari 2010

Google = FRA XXL

Det här är ingen ny information men eftersom upprepning är all kunskaps moder tar även jag upp Googles möjligheter att övervaka vad som sker på Internet och gör samtidigt en koppling till FRA-motståndet.

Debattens vågor gick höga kring den lagstiftning som formaliserade och i viss mån även utökade FRA:s befogenheter rörande signalspaning till gagn för rikets säkerhet. Kritikerna hävdade att den personliga integriteten hotades på ett oacceptabelt sätt om FRA fick möjlighet att efter domstolsprövning läsa vissa personers E-post, avlyssna dess telefonsamtal samt analysera personens trafikmönster.

Väldigt många högljudda FRA-kritiker skriver med hjälp av Blogger, skickar epost med Gmail, är anslutna till Adsense och använder Googles sökmotor. Den information om användaren som Google därmed får tillgång till kan FRA knappast ens drömma om. Google-användarna ger frivilligt Google möjlighet att övervaka allt dom gör. Hur kan en människa med vettet i behåll rikta kritik mot att en parlamentariskt övervakad svensk myndighet får tillgång till viss trafikinformation samtidigt som vederbörande skänker bort all information till Google, och därmed även till den amerikanska signalspaningsmyndigheten NSA?

Affärsvärlden ger i senaste numret en rad exempel på den information Google samlar in:

"Googles mål är att samla in ALL information"

"Företaget har i princip raderat ordet delete. Även det som användaren själv slänger kan sparas, till exempel kopior av alla html-sidor som företaget indexerar. [...] Detsamma gäller alla mejl i Gmail." "Man bör utgå från att även raderade mejl sparas"

"I Sverige rasar debatten om FRA:s informationsinsamling och Ipred-lagarna. Men där styrs användandet av informationen av domstolar som godkänner utlämnandet av information. I fallet Google regleras hantering av information i praktiken av Google (och NSA, egen anmärkning)".

"Professor Hermann Maurer vid det tekniska universitetet i Graz i Österrike hävdar i en rapport att Google grovt bryter mot privaltlivets helgd och att företaget idag vet mer om personer, företag och organisationer än någon annan institution i historien och att Google inte styrs av den befintliga datalagstiftningen. -Google har blivit den största och kraftfullaste underrättelsetjänst som världen någonsin har skådat."

"För Googles avancerade program är det inga problem att lägga pussel över enskilda användare och dra långtgående slutsatser. [...] När en dator väl hittat ett mönster för en individ är det lätt att följa individen vidare även om denne byter dator, IP-nummer eller till och med operatör. Den digitala signaturen är lika unik som fingeravtryck. Om Google bestämmer sig för att kartlägga en person så är möjligheterna inte begränsade till utnyttjandet av Googles egna tjänster. Varje gång en besökare går in på en sida som har en Google-annons, skickas trafik till Google med bland annat IP-numret. Det gör att Google kan följa en persons surfande på en stor del av nätet"

"Gmail ger bolaget access till alla användarens mejl [...] Google kan katalogisera de större och viktigare relationerna mellan världens internetanvändare i ett gigantiskt register för vem känner vem? Detta är möjligt enbart genom att göra relationssökningar på alla mejl som skickas via Gmail och katalogisera alla som ingår i adressfälten."

"Med Google Voice kan alla telefonnummer man har samordnas. Om någon ringer till den fasta telefonen i sommarstugan så kan den programmeras så att alla ens telefoner ringer samtidigt. Och det är inget som hindrar Google att spara alla telefonsamtal som går över Google Vocie. "

Googles vd Eric Schmidt får sista ordet:

"Om du har något att dölja, är det kanske något som du inte borde ha gjort från första början. Det är bara smutsiga människor som har något att dölja."

2 kommentarer:

Herr K sa...

Det var ett intressant, och skrämmande inlägg...

Vissa saker kan jag ha överseende med när det gäller stora, stora storföretag, men citatet sist i inlägget tycker jag säger en hel del om vd:ns inställning till övervakning och datasamlande...man känner sig inte lugnad av uttalandet precis.

Skrämmande.

Gustav sa...

Herr K:

Jag har ingenting emot Google så länge det inte har konstaterats att de använder sin insamlade information på ett sätt som skadar användaren. Jag blir bara så trött på personer som nu slentrianmässigt i flera år har anklagat systemet kring FRA för att kränka deras rättigheter på ett för dem olidligt vis samtidigt som de är kunder hos Google, har Epost hos Google, sparar sina dokument hos Google, låter Google spåra all deras surfning och sedan även förser Google med adress- och kontoinformation genom Adsense och därmed i förlängningen ger amerikansk underrättelsetjänst tillgång till all information de är så rädda att svensk underrättelsetjänst efter domstolsprövning kan få tillgång till. Att svensk och amerikansk underrättelsetjänst samarbetar och att Sverige därmed kan få tillgång till den information rörande svenskar som NSA sitter på (svenskar är ju som utlänningar inte skyddade av amerikansk lagstiftning) tycks inte bekomma dem...