fredag 1 januari 2010

Sammanfattning av mitt fondår 2009

Av de fonder jag ägde vid årets början fanns endast tre kvar vid årets slut:

HSBC Indian Equity, +109 procent.

Robur Kinafond, +49,7 procent.

Robur Ryssland, +139 procent.

Att döma av den procentuella utvecklingen för dessa fonder var det ett korrekt beslut att behålla dem i portföljen.

De fonder jag sålde av under årets inledningsskifte har utvecklats så här under 2009:

Blackrock New Energy Fund, +9,23 procent. Fonden såldes ungefär till årsskifteskursen och jag har därmed "gått miste" om cirka 10 procent i avkastning.

Robur Balkanfond, +60,5 procent. Fonden såldes ungefär till årsskifteskursen och jag har därmed gått miste om cirka 60 procent i avkastning.

Robur Brict, +86,9 procent. Fonden såldes sent under året och jag har endast gått miste om några enstaka procent i avkastning.

Robur Småbolag Europa, +36,4 procent. Fonden såldes unegfär till årsskifteskursen och jag har därmed gått miste om cirka 36 procent i avkastning.

Carnegie Worldwide, +14,1 procent. Fonden såldes under andra halvåret och jag har gått miste om kanske 5 procentenheter av avkastningen på 14 procent.

De likvider som erhållits vid försäljningarna ovan har omplacerats i andra fonder. Huruvida försäljningarna har varit lyckade eller inte beror därför på hur de andra fonderna har utvecklats. Helt klart är dock att det var ett korrekt beslut att sälja Carnegie Worldwide (som var den pengamässigt största fonden av de sålda, övriga fondinnehav var relativt blygsamma) och Blackrock New Energy Fund. Småbolagsfonden har haft en hyfsad utveckling medan Brict och Balkanfonden gått riktigt bra (helt utan några jämförelser med aktuella index). Brictfonden såldes dock sent och jag drog därmed nytta av den fina utvecklingen. Med tanke på att fondförsäljningslikviderna har omplacerats i andra fonder (som gett fin avkastning) är det bara försäljningen av Robur Balkan som ur ett avkastningsperspektiv kan ifrågasättas.

De fonder som är nya för året är följande (i storleksordning):

Avanza Zero

Skagen Global

Skagen Kon-Tiki

JPM Global Natural Resources

Köpen i ovanstående fonder har skett i omgångar och utspritt över året. Köpen i Avanza Zero har till exempel skett till kurser mellan 64 och 107 (dvs avkastningen varierar mellan några procent minus till över 60 procent plus). Även köpen i Global och Kon-Tiki är utspridda över året. Skagen Kon-Tiki har klarat sig ungefär som genomsnittet av mina övriga tillväxtmarknadsfonder. Skagen Global har utklassat Carnegies globalfond, som jag sålde. JPM GNR köptes i slutet av året och har gett en avkastning på cirka 5 procent (den steg som kraftigast under första halvåret).

Jag kan väl sammanfatta fondåret med att jag inte har gjort några jättestora misstag men att det hade funnits utrymme för ytterligare värdeökning med ett än mer aggressivt förhållningssätt till både risk och fondbyten.


Inga kommentarer: