måndag 4 januari 2010

Antal vargar i Sverige och andra europeiska länder

Antal vargar i Sverige: 220 st. Konsekvenser: oerhörda lidanden enligt vargmotståndarna. I princip omöjligt att hålla tamboskap, barnen får inte gå utomhus, hundarna måste vara kopplade, allt enligt vargmotståndarna.

Sverige är ett av Europas till ytan absolut största länder och härbärgerar 220 vargar, vilket alltså enligt somliga är för mycket.

Hur många vargar finns det i andra europeiska länder?

Estland: 500 st.
Lettland: 750 st.
Litauen: 600 st.

Hmm, lilleputtländerna i Baltikum har alltså nästan 10 gånger fler vargar än Sverige. Bor alla i städer där eller? Så måste vara fallet, för med 2000 vargar kan väl ingen vistas utomhus på landsbygden?

Polen: 700st.
Slovakien: 400st.
Serbien: 500 st.
Italien: 500 st.
Bulgarien: 1000 st.
Ukraina: 2000 st.
Spanien: 2500 st.

Tolka siffrorna som ni vill. Sveriges politiker bör fortsättningsvis dock låta bli att kommentera hur utvecklingsländer behandlar sina stora däggdjur. Om Svenskarna inte klarar av 200 vargar (fredliga djur som i princip är helt ofarliga för människan) kan vi inte begära att afrikanerna skall klara av lejon, tigrar, noshörningar och elefanter som ju faktiskt dödar människor ganska ofta.

Källa

5 kommentarer:

Anonym sa...

Kan villigt erkänna att jag inte vet hur stora problem varg förorsakar för människor i andra länder.

Det jag däremot vet är vilka problem de gett upphov till i min hembygd. Jag var själv med och rensade upp efter ett angrepp hos min granne. Angreppet resulterade i 3 döda får och 4 skadade. De 4 skadade avlivade vi på plats för att stoppa lidandet. Ingen trevlig upplevelse.
Men välkommen att kliva ut från Göteborgs gator till verkligheten där vargarna finns. Där behövs hjälp med att sätta upp vargstängsel och hjälp med att sommartid hålla dem rena från växtlighet. Det kan också vid tillfälle behövas hjälp med bortfraktning av kadaver och avlivning. Så tipset är oömma kläder och mycket energi. Det är exempel på konkreta insatser som behövs för att Sverige ska kunna bevara sina efterlängtade vargar.
(Eftersom detta är en ekonomiblogg så kanske någon vill gissa kostanden för ett normalstort vargstängsel? Ange svaret i antal månadslöner för en sjuksköterska (medel 2008: 23 730kr). Vissa fårägare är ju lyckligt lottade att få statligt bidrag.)

Gustav sa...

Anonym:

Att svenska bönder inte längre kan hålla djur fritt i skogen ser jag inte som något problem. Bönder som inte vill skaffa stängsel får i så fall bli herdar, alternativt besöka närmsta flyktingförläggning för att hyra in en. Vargen är en del av den svenska faunan sedan urminnes tider och om bondens ekonomiska kalkyler inte tillåter kostnaden för inhägnad får bonden lägga ner sin verksamhet. Problemet med svenska bönder är att de på grund av hetsjakten på vargar blivit så vana vid att vargen inte finns till att de inte tar hänsyn till vargen. Men människa och varg har i alla tider tvingats anpassa sig till varandra och det är så det går till i övriga europeiska länder.

Sveriges största skadedjur är älgen, som orsakar skogsindustrin förluster i storleksordningen miljarder kronor varje år. Älgen dödar dessutom människor varje år. Men eftersom älgen är eftertraktat villebråd för landets ägare finns ingen jägarlobby som kräver att älgen utrotas, trots att skogsindustrin skulle tjäna oerhörda summor samtidigt som vi skulle spara in människoliv både i form av minskade trafikolyckor och direkta angrepp.

Anonym sa...

De allra flesta fåren går inom fårstängsel på ängsmark och inte lösa i skogen. Däremot är det färre som går inom vargstängsel. Konceptet med ett fårstängsel är att får ska hållas inom ett begränsat område utan behov av kontinuerlig tillsyn av människor. De flesta ser det som ett utvecklingssteg jämfört med herdetiden. Ett vargstängsel ska utöver det också motstå vargar från utsidan. Eftersom vargar är stora (mankhöjd upp mot 90cm och vikt 50kg) men atletiska krävs rejält skydd. Fem elektriska trådar rekommenderas som också måste hållas fria från gräs. (Tänk att det finns folk som klagar på att klippa några kvadratmeter gräs i trädgården.) De flesta fårägare har sina får som hobby. Fåren håller markerna öppna och med det bibehålls den biologiska mångfalden med t ex insekter, fåglar och blommor. Att det inte går att få ekonomisk vinning i små jordbruk har varit känt i ett halvt sekel, men många gör det ändå som en hobby. När man då inte får freda sin egendom så väljer många att sluta istället för att riskera att se sina djur lida.
Det är den lilla människan som får ge vika. Storfarmarna lever av sin drift och har större resurser att klara sig och enklare att få bidrag.

Angående älgresonemanget; I min bygd (sorry att jag refererar till en konkret del av verkligheten utanför Linnegatan) är skogsägarna och jägarna samma personer. På samma mark man sköter sin skog jagar man också på.
Hur skogsbolagen hanterar sin egen skog för att maximera vinsten är upp till dem.
Det är värt att skilja på vinstdrivande företag (storfarmare & skogsbolag) och småbrukare (fårägare/skogsägare/jägare).

Kaj D sa...

Man får statligt bidrag till vargstängsel, de som inte får det har inte skött sin verksamhet seriöst och har ingenting i djuruppfödning att göra.

Lars Jonsson sa...

Herregud!

Enligt den sammanställningen som Rovdjursföreningen gjort så dödar hundar (och då främst jakthundar) mer tamdjur än vad alla våra 5 stora rovdjur gör gemensamt. Dessutom så skadeskjuter jägarna själva (enligt statistik från Agria) nästintill lika många hundar som tas av vargar.

Med andra ord, ni varghatare, ni borde inrikta er på att begränsa jakten istället, och allt den för med sig.

Ett annat exempel, på varg och samspel med människa och tamdjur, är svenskbyggden Minnesota, som trots att det är stort som några län, trots att det är mer tätbefolkat, har 3000 vargar.

Lars Jonsson, Göteborg.

PS! Du som ovan klagade på den förra göteborgaren som skrev. Här har du i alla fall en kille som vuxit upp på landet och också har erfarenhet av slagna djur. I det här fallat Lo och så många som 18 lamm som dödades/försvann. Och jag hatar inte Lodjuret för det.