lördag 2 januari 2010

Ekonomisk ställning 31 december 2009

Summa tillgångar och skulder 31 december 2009

Räntesparande*: 103 143 kr.
Aktiefonder: 120 578 kr.
Aktier: 101 024 kr.
*inklusive skulder

Summa tillgångar och skulder: 324 745 kr.

Andel aktiesparande: 68 procent.
Andel räntesparande: 32 procent.

Under december ökade sparkapitalet i värde med 11 184 kr(3,6 procent).

Under månaden har 2 000 kr placerats i Skagen Global och 500 kr i Avanza Zero.

Summering av 2009
Under 2009 har sparkapitalet ökat i värde med 141 490 kr (77,2 procent) eller 11 791 kr per månad. Därmed kan man säga att hela tappet från 2008 är återhämtat.

Hur aktierna har utvecklats kan ni läsa här.

Hur fonderna har utvecklats kan ni läsa här.

Inga kommentarer: