lördag 30 januari 2010

Kvinnor och män: opinionsundersökning förklarar löneskillnader

Enligt Synovates senaste opinionsmätning vill Sveriges kvinnor att socialistkartellen skall styra Sverige efter höstens val. Om männen däremot får bestämma blir det fortsatt borgerligt styre. Jag är ingen stark anhängare av någotdera block men skulle inte ens under pistolhot få för mig att välja en socialistregering framför en alliansregering. Så länge Sveriges kvinnor inte inser vad som är bra vare sig för landet eller deras eget bästa kan vi nog inte förvänta oss att löneskillnaderna mellan könen försvinner.

Inga kommentarer: