söndag 31 januari 2010

Kapitalförsäkringen lönsam så här långt

Avkastningsskatten (0,84 procent) har nu dragits från den kapitalförsäkring jag tecknade i början av 2009. Kapitalförsäkringen har varit lönsam det första året, och det är ju bra. Försäkringsinstituten började dock hårdlansera sparformen redan 2007 och av de kunder som tecknade 2007 och 2008 ligger förmodligen många fortfarande på minus (i jämförelse med en vanlig depå), trots stora börsuppgångar 2009. Det lär krävas ytterligare någon tids börsuppgång för att kompensera för två års avkastningsskatt på tillgångar som minskar i värde samt förlustavdrag som ej kunnat användas, i relation till vanlig depå vill säga. Notera frånvaron av kalkyler som stöder detta inlägg.

4 kommentarer:

Emilez sa...

Ja förra året var ett väldigt bra år att ha enn kapitalförsäkring. Året dessförinnan mindre bra. De som bytte till kapitalförsäkring i årsskiftet 2007/2008 hade riktigt usel timing.

Om räntan börjar gå upp kan det dock bli dyrare att ha kapitalförsäkring.

Får hoppas att det införs ett vettigt system att direktäga aktier. Det är ju på gång men om det blir regeringsskifte vet man aldrig vad som händer.

Gustav sa...

Emil:

Jag tycker nuvarande system att direktäga aktier är ganska vettigt. Kapitalbeskattningen är låg i jämförelse med beskattningen av arbete och jag föredrar helt klart att skatten på arbete sänks iställer för skatten på kapital.

Det vore dock önskvärt om skattesystemet på något sätt kunde skilja på kortsiktig spekulation och långsiktiga ansvarstagande placeringar där skatten är högre för kortsiktiga placeringar och lägre för långsiktiga.

Bea sa...

Hmm råkade läsa den sista delen i din kommentar och jag vill minnas att du väldigt många gånger sagt att personer som gör kortsiktiga placeringar oftare går mer minus än plus. Så varför tycker du dom personerna ska betala mer skatt än andra?

Eller har du måhända ändrat uppfattning om vinstmöjligheterna i kortsiktigt investerande?

Gustav sa...

Bea:

Att daytraders ofta förlorar allt är förvisso sant. Men daytraders styr ju inte hur man bygger upp kapitalbeskattningen.

Att låta längre innehav vara skattemässigt gynnade har egentligen inte alls något med dig och mig eller andra småsparare att göra. Det handlar helt enkelt om att gynna långsiktigt ansvarstagande entreprenörer, ägare och investorer på de kortsiktiga klipparnas bekostnad. Resultatet blir förhoppningsvis bättre tillväxt och fler jobb (låter bra).