onsdag 7 januari 2009

Staten sparkar tjänsteman som stöder Israel

Migrationsverket, en statlig myndighet under regeringen, har avskedat enhetschefen Lennart Eriksson, eftersom denne i sin blogg ställt sig på Israels sida i konflikten med terroristorganisationen Hamas. Tjänstemän på Migrationsverket måste alltså likställa den demokratiska staten Israel med den antisemitiska och islamistiska terrororganisationen Hamas om de vill ha kvar jobbet, alternativt hålla inne med sina demokratiska åsikter. De måste vara neutrala. Jag finner inte ord. I ett mer utvecklat demokratiskt land hade ett sådant här förfarande ofrånkomligen lett till att ansvarigt statsråd fått sparken. I Sverige kommer ingenting att hända.

DN.se

4 kommentarer:

Sven B sa...

Dumheter.

Statsråd styr inte myndigheter, det gör generaldirektörer. Läs på.

Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, handlar om statens relation till medborgarna, inte arbetsgivarens till arbetstagarens.

Migrationsverket är inte bara i sin fulla rätt att avskeda någon som inte kan skilja på sina roller: karln tar ju för sjutton ställning i en konflikt samtidigt som han som chef skall styra en verksamhet som skall pröva asylärenden som kan häröra från samma konflikt! Vilken rättssäkerhet blir det för de asylsökande med en sådan ordning?

Gustav sa...

Sven B: Att Sverige inte tillämpar ministerstyre har inte med saken att göra. Det snarast förstärker medborgarnas och tjänstemännens bristande yttrandefrihet eftersom det blir svårare att utkräva ansvar direkt av politikerna. Att medborgarna inte på något sätt kan utkräva ansvar av en myndighets generaldirektör är ganska självklart. Att då även ansvariga politiker skall kunna gömma sig bakom bestämmelser om ministerstyre visar bara hur demokratiskt handikappat Sverige som land är.

Jag upprepar: i vilket annat land som helst med en utvecklad demokrati hade detta rättsövergrepp resulterat i att ansvarigt statsråd fått sparken. I Sverige händer ingenting och det tycker du uppenbarligen är bra.

Jag förutsätter alla alla tjänstemän i staten omfamnar demokratin som ideologi och ansluter sig till de mänskliga fri- och rättigheterna. Sådana tjänstemän kan knappast vara neutrala i en konflikt mellan islamistiska bödlar och terrorister i Hamas och en demokratisk stat som Israel.

De asylsökandes rättssäkerhet påverkas inte av vilken politisk uppfattning en enskild tjänsteman har. Jag har fullt förtroende för att svenska tjänstemän klarar att skilja på sina egna åsikter och vad lagen föreskriver. Om en asylsökande som tillhör det fascistiska hamas känner sig kränkt om hans ärende behandlas av den aktuella enhetschefen råder jag denne att ompröva sitt val att åka sig till Sverige och istället välja ett land som bättre överensstämmer med hans åsikter, Tyskland 1933-1945 förefaller vara ett bra val.

Jag vet sa...

Sven B.

Det finns exempel på motsatsen, alltså offentligt propalestinska tjänstemän på Migrationsverket som kunnat verka där utan att få sparken.

Och som, liksom Lennart Eriksson, skött sitt jobb prickfritt.

Gustav sa...

Jag Vet: Logik biter inte på antisemiter. Dessa drivs av sitt intensiva judehat och har redan sin världsbild klar och färdig och allt är judens fel.