fredag 2 januari 2009

Lite om mål

Den framtida förmögenhetsutvecklingen är avhängig två faktorer; nivån på sparandet samt avkastningen på sparkapitalet. Det är relativt enkelt att sätta ett mål för sparnivån men betydligt svårare att påverka kapitalavkastningen, särskilt då i tider av börsras. Jag tänker avstå från att sätta upp några avkastningsmål 2009. Målsättningen för sparandet är att detta i genomsnitt skall uppnå till minst 5 000 kr per månad, dvs 60 000 kr för helåret.

När det gäller sparkapitalets sammansättning vill jag även fortsättningsvis ha cirka en tredjedel i räntesparande och min buffert (alltid lätt tillgänglig på ett bankkonto) skall aldrig understiga 75 000 kr.

Alla mina aktiefonder är i nuläget av typen utland och samtliga aktier är svenska. Med tanke på hur tillbakapressad kronan för tillfället är förefaller det vara en mindre bra idé att i nuläget öka ytterligare i utlandsfonder, eftersom en kommande kronförstärkning i sådant fall äter upp en hel del av avkastningen. Detta förutsatt då så klart, att kronan i nuläget är undervärderad och på några års sikt kommer att stärkas mot både dollar och euro, vilket är en åsikt som framförs av många kunniga personer (dock inte samma typ av kunniga personer som misslyckades med att förutspå börskraschen hoppas jag).

Sammanfattningsvis kan sparfilosofin beskrivas så här: spara en hel del, undvik att slösa, men försök samtidigt att leva. Placeringsfilosofin: Försök att undvika att förlora ett helt års sparande genom dåliga aktie- och fondval.

Ja just det, uppföljningen av målen för 2008 lämnar vi därhän. Jag tycker det blir bäst så.

Inga kommentarer: