måndag 5 maj 2008

Tertial 1 - uppföljning

Mitt ekonomiska huvudmål för 2008 är att vid årets utgång ha nettotillgångar värda 270 000 kr. Ingångsvärdet uppgick till 184 711 kr. När tertial 1 nu är avslutat kan vi konstatera att nettotillgångarna ökat i värde med 14 612 kr ( 7,9 procent). Därmed återstår en ökning av tillgångsmassan med 70 677 kr, eller 8 835 kr per återstående månad, för att nå målet. Det blir svårt.

Rimligare är istället att tänka sig ett månadssparande på 6 000 kr året ut. Detta ger sammantaget 48 000 kr (månadssparandet sätts här lägre än utfallet hittills under året eftersom jag vill ha en marginal för stora inköp). Utöver månadssparandet tillkommer lite räntor mot årets slut och vi kommer därmed upp i sammanlagt cirka 250 000 kr. Om börsen inte ger ett positivt bidrag under resten av året kommer jag alltså inte att nå mitt mål. Mina aktietillgångar måste avkasta drygt 16 procent under återstoden av året för att bidra med de 20 000 kr som krävs för att nå 270 000 kr. Detta känns inte helt realistiskt.

Om målet skall nås krävs istället att månadssparandet överstiger 6 000 kr, att börsen ger positiv avkastning samt att jag satsar mer pengar i aktier och fonder för att kunna ta del av denna avkastning.

Inga kommentarer: