lördag 10 maj 2008

Noterat

De analytiker som idag framhärdar i sin syn att en styckning av SCA skulle skapa aktieägarvärde är samma analytiker som hade orsakat förluster för aktieägarna i storleksordningen 10-tals miljarder kronor om de fått igenom sin vilja att skogen, såväl som kraften (samt i princip alla andra verksamheter också då de inte ser trädet som en viktig del i SCA:s verksamhet) i SCA skulle säljas av, för 5 år sen, 10 år sen och 15 år sen. När värdet på skog- och krafttillgångar nu har flerdubblats fortsätter de med sitt förvirrade prat (i fallet Stora Enso följde ledningen analytikernas råd och sålde av, med katastrofalt resultat). Det är viktigt att komma ihåg att ALLA analytiker som uttalar sig om hur bolag skall styras har fått sin utbildning på Handelshögskolan och ALDRIG haft ett jobb utanför finanssektorn. Det är lika absurt att se dessa finansvalpar uttala sig om Volvos eller SCAs strategi som det skulle vara om de uttalade sig om en kirurgs teknik vid en hjärtoperation.
All heder åt de företagsledningar som formulerar en egen strategi baserad på erfarenhet och kompetens och skakar av sig alla goda råd från analytikerna som en hund skakar av sig sina loppor.

5 kommentarer:

David sa...

Förvisso stämmer detta i många fall, att analytiker skulle ha dålig verklighetsförankring. Tro det eller ej, det finns dock riktigt kapabelt folk från dessa skolor också, folk som faktiskt har skolat sig även utanför finanssektorn.

Bara för att man gör en styckning, behöver inte resultatet vara att man betalar fantasisummor för förlustbringande fabriker över Atlanten o. dyl. Stora Kopparbergs, och sedermera Stora Enso, har ju haft en tradition av att göra dåliga affärer.

Jag noterar även med viss nyfikenhet din antydan om att hela ekonomkåren skulle vara korrumperad/inkompetent. Är inte något av dina kärninnehav just ett investmentbolag som verkligen styrs av den gamla maktskolan?

Mvh David

Jeppe sa...

Här får du nog ta och läsa på din läxa. Ett av SCA:s stora misstag var just att de sålde sina krafttillgångar i samband med avregleringen på el-marknaden.

Det går att notera flera bra styckningar på företag. Se exempelvis Securitas som delade ut Assa Abloy till sina ägare. Det är alltid svårt att avgöra, huvudsaken måste alltid vara att skapa största möjliga värde åt aktieägarna. De stora konglemegaten ex. SCA och Volvo får nog räkna med denna typ av debatt. SCA:s nya VD i kombination med att HQ köper allt mer i bolaget kanske kommer att göra att något händer? Löf förefaller vara den stora motståndaren till sådant och jag undrar om hans makt i SHB-sfären inte har stärkts på senare tid.

Gustav sa...

David:

Jag inkompetensförklarar inte ekonomkåren som sådan. Det jag vänder mig emot är att analytiker som aldrig varit verksamma i rörelsedrivande företag ger goda råd till företagsledningar om hur de skall förbättra resultaten i verksamheten. Ekonomer som arbetar ute i företagen har jag naturligtvis inte något emot. Man kan aldrig läsa sig till sådan kunskap som krävs för att styra gigantiska företag som Volvo och det är rent löjeväckande att höra 25-åriga snorvalpar sitta bakom sina datorskärmar i Stockholm och ge Leif Johansson goda råd.

När det gäller din kommentar om Industrivärden anser jag att du har fel. Handelsbanks/Industrivärdensfären styrs av personer som gjort karriär inom sfärens olika företag, främst då Handelsbanken och SCA. Detta är personer som väl känner verksamheten. Jämförelsen med finansvalparna anser jag därför vara felaktig, även om de i något fall har liknande utbildningsbakgrund.

Gustav sa...

Jeppe:

Jag var helt riktigt mycket otydlig när det gäller SCA:s krafttillgångar (eventuellt är texten ändrad när du läser denna kommentar). Poängen var att analytikerna förespråkade utförsäljning och renodling av inte bara kraften utan även skogen, pappersverksamheten, hygiendelen osv. SCA har nu insett att tillgång till egen energiproduktion är vital och har t ex nu igångsatt ett vindkraftprojekt med Statkraft.

Att sälja kraften visade sig vara fel. Att SCA behöll skogen visade sig vara helt rätt, mot bakgrund av kraftigt stigande priser på skog. Analytikerna har mig veterligt inte tvingats ta ansvar för sina inkompetenta råd som har resulterat i mångmiljardförluster.

Analytiker kan ha rätt ibland, precis som en blind höna ibland hittar ett korn. Men du inser väl det galna i att 25-åriga ekonomer utan någon erfarenhet av industriell verksamhet sitter och ger Leif Johansson råd om hur Volvo bäst skall utvecklas?

plupp sa...

Problemet är väl inte direkt att inkompetenta personer ger råd. Alla har rätt till en åsikt. Även 25-åriga finanssnorvalpar ... tyvärr ;-). Problemet är om det finns inkompetenta lyssnare, som agerar efter råden. Med kompetenta företagsledningar minskar den risken.

Sen är det alltid lätt att vara efterklok. Och fö är det värre att politiker som aldrig satt sin fot på en riktig arbetsplats, faktiskt har viss makt att styra över arbetslivets lagar. Osv. Men ... det är väl vi väljare som är inkompetenta då och väljer dessa personer. Ursäkta att kommentaren gick från ämnet ..