söndag 27 september 2009

Nytt aktieslag i depån

Eftersom jag bestämde mig för att delta fullt ut i Swedbanks pågående nyemission består min aktiedepå numera även av 105 st Swedbank BTA A. Mina Betalda Tecknade Aktier kostade 4 095 kronor. När nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket omvandlas BTA automatiskt till vanliga A-aktier, vilket beräknas ske omkring den 14 oktober.

Inga kommentarer: