onsdag 23 september 2009

Min första fond - Spara Femman

Min första aktiefond hette Spara Femman. Bakom fonden stod Postbanken, som var ett samarbete mellan Posten och Nordbanken. Några av bloggens yngre läsare har kanske aldrig besökt ett riktigt postkontor, komplett med postkassörska och allt. Förr i tiden fanns det fullt med postkontor i hela Sverige och det var på ett sådant postkontor jag köpte min första aktiefond. Det var en trevlig postkassörsketant som öppnade fonden åt mig. På den tiden var jag fortfarande en ung student utan vare sig Internetbank eller möjlighet att girera pengar. Varje månad besökte jag därför personligen mitt postkontor för att med kontanta medel köpa ytterligare andelar i denna min första aktiefond.

Postbanken erbjöd 3 olika fonder. Spara Ettan var en räntefond för de som sparade på 1 års sikt. Spara Trean var en blandfond för de som sparade på tre års sikt. Spara Femman var en renodlad aktiefond för de som sparade på minst fem års sikt.

Jag vet inte exakt när jag startade mitt sparande i Spara Femman. Den första anteckning som nämner fonden är daterad sista december 1998. Eventuellt startade sparandet i fonden något eller några år dessförinnan. Fondens andelsvärde uppgick vid detta datum till 156,84. Ett år senare var andelsvärdet 230,13 vilket motsvarar en ökning på nästan 47 procent. Det var tider det!

Samarbetet mellan Posten och Nordea avvecklades så småningom. Spara Femman bytte namn till Spektra och Nordbanken bytte namn till Nordea. Postkontoren lades ner. Jag sålde mina sista andelar i Spektra 2005. Andelsvärdet var vid slutförsäljningen 352,8803. På sju år hade fonden alltså ökat i värde med 125 procent. Det är inte dåligt för en globalfond, särskilt inte med tanke på att vi under denna tid genomgick den så kallade IT-kraschen.

Inga kommentarer: