onsdag 9 september 2009

Blygsam fondomfördelning

Jag har minskat något i globalaktiefonden Carnegie World Wide och istället ökat i globalaktiefonden Skagen Global (Skagen ligger i kapitalförsäkringen, Carnegie utanför). Jag tror på Skagens strategi att leta efter undervärderade aktier varhelst på jorden de handlas snarare än att fokusera på att ligga rätt viktad i förhållande till olika världsindex (och därmed per automatik ha en stor del i nordamerika).

Jag funderar på att ta in en fond med ett bredare förvaltningsuppdrag. Alla mina aktiefonder är i nuläget renodlade aktiefonder, dvs de har inte mandat att lägga sig likvida eller handla med annat än aktier i någon större utsträckning. Swedbank lanserar i dagarna fonden Cross Markets, där basen utgörs av obligationer och toppen av warranter kopplade till aktier, räntor, valutor eller råvaror. Swedbanks fondförvaltare är överlag de främsta i Sverige. Banken är mycket baktalad och så även dess fondbolag, vilket inte är helt rättvist. Swedbanks fondförvaltare är nämligen mycket kompetenta och dess fonder presterar för det mesta väl. Cross Markets konceptet kan i rätt förvaltares händer ge god riskjusterad avkastning. Därmed inte sagt att jag köper just Cross Markets. Jag vill dock ha en fond av den typen - hittar jag rätt omplacerar jag förmodligen hela innehavet i Carnegie World Wide till denna nya fond.

2 kommentarer:

Herr K sa...

Aktier har jag fått ganska bra koll på, trots att jag började med att intressera mig för fonder. Vilka fonder som är lovande har jag dock mindre bra koll på, tack vare det enorma utbudet...

Vilka av Swedbanks egna fonder skulle du rekommendera? Funderar på att stuva om lite bland innehaven, alternativt sälja av en del och köpa aktier i stället...

Gustav sa...

Herr K:

Jag vill inte rekommendera några fonder. Det finns dom som tycker att storbankernas fonder per automatik är skräp men jag tycker att Swedbank överlag presterar väl och att det inte behöver vara fel att välja deras fonder. Swedbank Robur är Sveriges främsta förvaltare, mycket i kraft av sin storlek. De flesta av mina fonder förvaltas av andra än Swedbank, bl a Skagen, Carnegie och HSBC. Största fond är indexfonden Avanza Zero.