måndag 21 september 2009

Swedbanks information om nyemissionen är tydlig och värnar småspararna

Jag fick idag mitt inbetalningskort för eventuellt deltagande i Swedbanks nyemission samt en broschyr som redogör för bakgrunden till nyemissionen.

Det har tidigare uttryckts farhågor för att Swedbanks emissionsupplägg riskerar att kosta småsparare stora pengar. Bland annat Avanza har hävdat att småsparare ofta inte har tillräckligt mycket pengar för att kunna delta samt för lite kunskap för att förstå att de då istället måste sälja sina teckningsrätter.

Swedbanks information är dock på denna punkt så tydlig som den överhuvudtaget kan vara. Redan på omslaget står följande: "Teckna nya aktier i Swedbank senast den 6 oktober 2009, eller avstå från att teckna nya aktier i Swedbank och sälj istället dina teckningsrätter senast den 1 oktober 2009." "Det är viktigt att du gör ett aktivt val, annars riskerar du att förlora värde."

Budskapet om vikten att göra ett aktivt val upprepas sedan flera gånger, i flera stycken och under flera rubriker på sidan 1 samt även på sidan 2, 3 och 4. På broschyrens baksida, slutligen, står endast budskapet "Bestäm dig senast den 1 oktober 2009, annars riskerar du att förlora värde!" i en orange cirkel mot svart bakgrund.

De aktieägare som trots denna övertydlighet från Swedbanks sida ändå inte gör ett aktivt val får faktiskt skylla sig själva.

1 kommentar:

Herr K sa...

Jag är inte själv aktieägare längre i Swedbank, men håller med dig helt och hållet. Man får ju ändå klart och tydligt ett brev hem, läser man inte det så kan man inte komma och klaga sedan. Sina räkningar öppnar man ju och betalar, eller?

Nä, är man så passiv som aktieägare att man missar en nyemission kanske man hellre bör spara i fonder, alternativt på sparkonto.