tisdag 21 juli 2009

Volvos kapitalisering svag helt i onödan

AB Volvo har under den senaste 5-årsperioden delat ut mer pengar till aktieägarna än vad bolaget har tjänat. Det är framförallt finansmannen Christer Gardell som har utövat påtryckningar för att få denna kapitalutarming av Volvo till stånd. Christer Gardell menar att bolag inte skall ha mer kapital än de för stunden behöver och att det är fel att "samla i ladorna" för sämre tider. Aktieägarna skall istället skjuta till mer kapital om bolaget behöver detta, är tesen Gardell driver.

När AB Volvo idag redovisade ett resultat för andra kvartalet på minus 7,7 miljarder kronor sade i och för sig vd Leif Johansson att någon nyemission inte behövs. Man kan dock inte komma ifrån att även om kassaflödet var positivt under andra kvartalet rann 12,2 miljarder ut ur bolaget i det första. Inte ens Volvo klarar förluster i storleksordningen 30 miljarder per år hur länge som helst.

Med facit i hand är det naturligtvis enkelt att säga att det var fel att genomföra så extremt stora extrautdelningar till aktieägarna som skedde de senaste fem åren. Att en kraftig nedgång på Volvos marknader skulle komma kan knappast ha kommit som en överraskning efter en lång period med mycket positiv utveckling. Volvo skulle ha haft stor nytta av dessa pengar i dagens läge, om inte för att täcka förluster så för att ha möjlighet att köpa upp konkurrenter i kris till en billig penning.

Vi får väl se om Christer Gardell lever upp till sina fina ord och är beredd att bidra med pengar i en eventuell framtida nyemission. Kan man plocka ut pengar ur ett bolag med motiveringen att aktieägarna skall skjuta till pengar när så behövs måste man naturligtvis göra det i en krissituation, annars är man en lurendrejare. Jag tvivlar på att Christer Gardell när det väl gäller är beredd att låta kapitalströmmen gå i motsatt riktning, då är det istället andra, mer ansvarsfulla ägare som får träda fram. För somliga är pengar det enda som räknas och framtiden och de anställda av mindre betydelse. Förhoppningsvis har vi lärt oss en sak av denna kris och det är att män som Christer Gardell alltid visar sig när det går bra, beredda att mjölka maximalt med pengar ur varje bolag de ger sig in i, helt utan att tänka på framtiden. Och när vi nu vet det gäller det att nästa gång säga: här har du ingenting att hämta!

2 kommentarer:

Peter sa...

Bolagen ska dela ut så mycket pengar som möjligt till oss aktieägarna. Det är våra pengar.

Vid eventuella likviditets/soliditetsproblem i bolaget ställer vi frågan: Har företaget en framtid?
Fine, då skjuter vi till de nödvändiga medlen. Annars så investerar vi där vi får bäst avkastning. Det är därför vi är aktieägare - för att få avkastning på vårt investerade kapital. Punkt.

Gustav sa...

Peter:

Bolaget skall dela ut så mycket pengar som möjligt till oss aktieägare UTAN ATT ÄVENTYRA BOLAGETS ÖVERLEVNADSFÖRMÅGA OCH FRAMTIDA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER. Vi är alltså bara överens till hälften ungefär.

Aktieägarna är för övrigt bara en intressent bolaget har att ta hänsyn till. Bolagets kapitalisering måste även ta hänsyn till att de anställda skall behandlas schysst samt att bolaget är en positiv aktör i samhället i stort.

I fallet Volvo är det högst troligt att aktieägarna hade mått bättre utan de senaste årens enorma utdelningar. Med en rejäl krigskassa hade Volvo då i den senaste tidens bistra företagsklimat kunnat dra nytta av sin krigskassa genom att köpa upp konkurrenter och därmed skapa mervärde åt aktieägarna. Detta är nu inte möjligt på grund av oansvariga utdelningar.