onsdag 15 juli 2009

Tjänstepension och efterlevandeskydd

Utöver mitt privata sparande har jag även möjlighet att bestämma vilka fonder min premiepension skall placeras i samt valet att låta tjänstepensionen förvaltas i en fondförsäkring istället för som nu i en traditionell försäkring.

Jag har beslutat mig för att bli aktiv vad gäller PPM men att i nuläget inte göra något åt tjänstepensionen. Jag har helt enkelt varken vilja eller ork att på egen hand placera även tjänstepensionspengarna. Dessutom kan det av riskspridningsskäl vara bra att inte utsätta allt för stora delar av den framtida pensionen för min eventuella inkompetens.

Jag vet påpekar dock att det är viktigt att vara aktiv när det gäller efterlevandeskyddet, åtminstone för de som har familj. Det har han helt rätt i.

Inga kommentarer: