onsdag 1 juli 2009

Ekonomisk ställning 30 juni 2009

Tillgångar och skulder 30 juni 2009

Pengar: 110 046 kr.
Aktiefonder: 74 552 kr.
Aktier: 77 162 kr.

Kortkredit: 7 321 kr.

Summa tillgångar och skulder: 254 439 kr.

Andel aktiesparande: 60 procent.
Andel räntesparande: 40 procent.
Andel sparande i kapitalförsäkring: 15 procent.

Jämfört med föregående månad har nettotillgångarna ökat i värde med 8 301 kr (3,4 procent). Då månadens sparande uppgår till drygt 10 000 kr medför detta att avkastningen på tillgångarna under juni har varit negativ. Aktierna har sjunkit i värde med cirka 2 700 kr och fonderna har ökat i värde med runt 600 kr (efter avdrag för aktie- och fondköp under juni).

Periodens köp: 10 aktier i Lundbergs och fonder för 3 100 kr.

På utgiftssidan hittar vi bland annat en ny tv. I år har alltså både datorn och tvn lämnat mig. Det är i sådana här lägen jag är glad att jag inte äger någon bil.

Jag noterar att andelen aktier respektive räntor nu för tredje månaden i rad är 60/40. Jag har inte något uttalat mål om just denna fördelning mellan tillgångsslagen utan det har helt enkelt bara blivit så.

Inga kommentarer: