lördag 2 februari 2008

Ekonomisk ställning 31 januari 2008

Tillgångar och skulder 31 januari 2008

Pengar: 78 878 kr.
Aktiefonder: 72 170 kr.
Aktier: 28 580 kr.

Kortkredit: -5 810 kr.

Summa tillgångar och skulder: 173 818 kr.

Jämfört med föregående månad har nettotillgångarna minskat i värde med 10 893 kr (5,9 procent). Sparandet uppgick under månaden till 7 684 kr.

Uppföljning sparmål:

Enligt årsbudget: 6 000 kr per månad.
Utfall januari: 7 684 kr.

Uppföljning förmögenhetsökning:

Enligt årsbudget: 7 250 kr per månad
Utfall januari: -10 893.

Den darriga januaribörsen har alltså medfört att jag, för att nå målet att komma upp i 270 000 kr i nettotillgångar 2008, måste spara 8 744 kr per månad i fortsättningen om börsen är oförändrad.

Sammanfattningsvis kan sägas att jag är mycket nöjd med månadens sparande och mindre nöjd med utvecklingen för aktier och fonder. Med tanke på börsklimatet är det också tur att jag har en förhållandevis stor del av mina pengar placerade på bankkonton.

Även om januari månads utveckling har varit katastrofal har jag fortfarande lika stora tillgångar nu som jag hade 31 oktober 2007, alltså för bara 3 månader sedan. Någon privatekonomisk katastrof är det alltså inte tal om.

Inga kommentarer: