fredag 6 augusti 2010

Sverige toppar våldtäktsstatistiken

Norska NRK rapporterar att Sverige ligger tvåa i den internationella våldtäktsstatistiken, endast slagna av Lesotho, enligt en FN-rapport. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik anmäls det ungefär 6 000 våldtäkter varje år i Sverige. Givet att det föds cirka 50 000 flickebarn i detta land varje år ligger det nära till hands att dra slutsatsen att ungefär 12 procent av alla kvinnor kommer att våldtas någon gång i sitt liv.

Med tanke på hur lite uppmärksamhet våra kära regerings- eller vänsterkartellpolitiker ger våldtäktsepidemin får man väl tro att de inte tycker det är så noga om några tusen kvinnor hit eller dit blir våldtagna varje år.

Norge intar en inte särskilt smickrande tiondeplats i samma våldtäktstabell. Norska medier uppmärksammar ändå FN-rapporten vilket är mer än man kan säga om svenska medier, som kanske inte anser att väljarna skall uppröras så här nära inpå ett val. Vill man läsa om våldtäktsepidemins orsaker är det för övrigt en god idé att vända sig just till norska medier. Där kan man hitta en del intressant statistik som förmodligen kommer få en och annan politiskt korrekt läsare som ännu inte har blivit ivägskrämd från bloggen att sätta kaffet i vrångstrupen.

Tabellen visar antalet anmälningar om våldtäkt per 100 000 invånare för de 30 stater som toppar statistiken. Källa: NRK.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Svag analys. De flesta våldtäkter begås i hemmet och anmäls oftast inte, men anmälningsbenägenheten varierar mycket mellan olika länder. En hög tendens att anmäla skulle kunna vara ett tecken på ett jämställt samhälle där kvinor vågar anmäla våldtäkt.

Definitionerna av vad som är våldtäkt varierar dessutom så mycket mellan olika lagstiftningar varierar dessutom så mycket att en jämförelse är så gott som meningslös. Sverige har en betydligt bredare definition av våldtäkt än de flesta andra länder.

Överfallsvåldtäkter anmäls i betydligt större utsträckning i de flesta länder och definitionerna liknar varandra mer så en jämförelse av dessa skulle vara intressantare. Har du sett någon sådan och var placerar sig i så fall Sverige där?

Gustav sa...

Anonym:

Hur vet du att de flesta våldtäkter begås i hemmet om de inte anmäls?

Är inte 6000 anmälda våldtäkter per år 6000 våldtäkter för mycket? Jag tycker åtminstone det. Våldtäkterna kan motverkas genom skärpta straff, obligatorisk utvisning, minskad riskinvandring, utökad rätt till självförsvar, hårdare tag mot felaktiv kvinnosyn i t ex skolan osv. Men de flesta partier väljer att inget göra. De accepterar därmed våltäkterna.

Anonym sa...

Håller helt med anonym ovan, det är ju faktiskt "anmälda våldtäkter" som anges och inget annat. Behöver inte upprepa dennes resonemang som stämmer väl överens med vad vetenskapen hittills säger oss.

Men visst är varje våldtäkt en för mycket, finns väl få som anser något annat?

Gustav sa...

Anonym2:

Om man istället för att gå efter anmälda våldtäkter väljer att gå efter våldtäkter som medfört dom i domstol får vi en situation där polisens kompetens avgör hur landet står sig i våldtäktsstatistiken...Sverige skulle helt klart klara sig bra i ett sådant sammanhang. Väljer man istället att granska anmälningsstatistiken, som inte kan myglas bort av politiskt korrekta tyckare, får man dock en mer rättvisande bild av brottsläget.