onsdag 18 augusti 2010

Fastighetsskatt är en utmärkt skatt

Fastighetsskatten debatteras flitigt så här i valtider. Utgångspunkten är dock ofta helt felaktig och baseras på huruvida enskilda betalar för mycket eller för lite i fastighetsskatt och det samhällsekonomiska perspektivet saknas helt.

Skatt på fastigheter är faktiskt en utmärkt skatt. Det är en av de bästa skatter man överhuvudtaget kan fundera ut. En fastighetsskatt är nämligen inte särskilt skadlig för ekonomin, åtminstone inte jämfört med nästan alla andra skatter, och urholkar därmed inte skattebasen genom sin blotta existens.

Skatt på arbete (skatt på lön) minskar incitamentet att arbeta och är därmed klart skadlig för samhällsekonomin (även om den förmodligen är nödvändig eftersom det offentliga trots allt behöver skatteintäkter).

Skatt på varor och tjänster (moms) gör dessa varor och tjänster dyrare för konsumenter vilket i sin tur minskar konsumtionen och därmed minskar även samhällsekonomin i stort. Allt annat lika förstås.

Löneskatter, bolagsskatter och kapitalskatter måste även betraktas ur en internationell synvinkel. Länder konkurrerar med varandra och för höga skatter på bolag riskerar att tvinga bolagen ur landet, för höga skatter på löner gör det förmånligare att ta arbete i ett annat land, med lägre skatter, osv.

Fastighetsskatten är en mycket stabil skattebas eftersom fastigheterna aldrig kan lämna landet.

Fastighetsskatten är en utmärkt skatt också eftersom den inte är särskilt skadlig för ekonomin. Den gör det inte mindre viktigt att arbeta, den minskar varken produktion eller transaktioner.

Ur ett skattebetalarperspektiv är en fastighetsskatt utmärkt eftersom den är frivillig. Ingen är ju tvingad att bo i ett dyrt och högbeskattat hus. Vill man inte betala så mycket i fastighetsskatt går det bra att byta boende. Men hur gör jag om jag inte vill betala så mycket i skatt på min lön?

Jag föreslår en skatteväxling. Sänk skatten på arbete, kapital och bolag. Höj skatten på fastigheter. Resultatet blir en vitalare och internationellt mer konkurrenskraftig ekonomi. Det fåtal låginkomsttagare som bor i mycket fina och högbeskattade hus kan eventuellt kompenseras med en maxtaxa för fastighetsskatt.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Dumheter. Varför ska politikerna införa en Stockholmsskatt? En herrgård i Åsele blir mindre beskattad än ett utedass i Danderyd.

Gustav sa...

Anonym:

Om stockholmaren inte vill betala för att bo på sitt utedass går det bra att flytta till herrgård i Åsele eller att bosätta sig i hyresrätt.

Anonym sa...

Mycket bra artikel om fördelen att ha en skatt på Fastigheter.
Jag håller med om allt !