torsdag 5 augusti 2010

Kapitalförstöring i mångmiljardklassen

Valet närmar sig. De politiska partierna positionerar sig för att försöka maximera väljartillflödet och som ett resultat av det går det numera inte en dag utan diverse politiska utspel av skiftande kvalitet.

Centerpartiet vill sälja ut Vattenfalls tillgångar i Tyskland och Polen. Det har jag inget emot. Vad som oroar mig är istället hur utförsäljningen motiveras samt vad pengarna skall användas till. Enligt Centerpartiet skall Vattenfall inte ägna sig åt energiproduktion baserad på kol. Det spelar däremot mindre roll för Centerpartiet att denna miljöskadliga verksamhet kommer att fortsätta oavsett om det är Vattenfall och Sverige som är ägare eller inte. Jag vill gå så långt som att säga att Centerpartiets inställning är kontraproduktiv. Med en ansvarsfull ägare som Vattenfall vet vi ju att allt görs för att minimera de negativa konsekvenserna av att elda kol för att framställa el.

Centerpartiet vill sälja Vattenfalls tillgångar på kontinenten och använda pengarna för att satsa på förnybar energiproduktion i Sverige. Det handlar naturligtvis om kapitalförstöring av gigantisk omfattning. Sälj vinstdrivande verksamheter och satsa pengarna på vindkraft som går med mycket stora förluster så länge den inte subventioneras. Kapitalförstöring i mångmiljardklassen. Med dina och mina pengar.

Inga kommentarer: