tisdag 13 juli 2010

Banker: Eget kapital/aktiekurs

Bankerna gick starkt på börsen idag och till någon liten del berodde det kanske på att SEB, som var först ut med att halvårsrapportera, överraskade positivt resultatmässigt.

Jag äger själv lite aktier i Swedbank men har även exponering mot Handelsbanken via Industrivärden, SEB via Investor och Nordea via staten.

Man kan räkna lite grann hur man vill när det gäller aktier. Banker relativvärderas ofta mot varandra genom att väga det egna kapitalet mot aktiekursen. Gör vi samma sak med storbankerna får vi följande siffror (EK = Avanzas siffror för Q1):

Handelsbanken A 207,80 kr (stängningskurs), 136,89 kr (eget kapital per aktie), 1,51 ggr (aktiekurs genom eget kapital per aktie). (+2, + 42) (kursutveckling årsskifte, kursutveckling 12 månader)

Nordea 72,50 kr, 53,75 kr, 1,35 ggr. (-1, +22)

SEB A 48,75 kr, 45,36 kr, 1,07 ggr. (+10, +46 )

Swedbank A 82,25 kr, 77, 12 kr, 1, 07 ggr. (+16, +123)

Handelsbanken och Nordea värderas alltså betydligt högre än SEB och Swedbank om man enbart ser till det egna kapitalet per aktie. Så har dessa banker också klarat sig igenom finanskrisen utan de massiva kreditförluster som SEB och Swedbank drog på sig. Värderingsskillnaden har dock minskat kraftigt på bara något år och i takt med att risken för enorma kreditförluster och ytterligare nyemissoner minskat har aktiekursen i främst Swedbank ökat kraftigt, upp hela 123 procent på ett år.

SEBs halvårsrapport visade att kreditförlusterna minskar snabbare än väntat och Swedbank lär rapportera liknande siffror. I takt med att kreditförlusterna försvinner har placerarna att värdera bankerna utifrån deras ordinarie intjäningsförmåga. Därmed är det rimligt att anta att skillnaden i värderingen av eget kapital mellan Handelsbanken och Swedbank inte kommer uppgå till nästan 50 procent i all evighet.

Jag förutsätter att vi har sett det värsta av finanskrisen och att Swedbank överlever som bank utan att ytterligare aktieägartillskott blir nödvändiga. Om Swedbank återvänder till något i närheten av sin historiska lönsamhet (banken var innan finanskrisen bland de bättre i klassen rent lönsamhetsmässigt) bör värderingsgapet gentemot Nordea och Handelsbanken minska och bara ett minskat värderingsglapp skulle motivera en kurs runt hundralappen. Jag behåller mina aktier ett tag till.

5 kommentarer:

Cristoffer sa...

Det som också bör beaktas är bankens räntabilitet av det egna kapitalet.

Under det första kvartalet så förräntade Handelsbanken sitt kaptal med knappt 14% ränta på helårsbasis (dvs eget kapital växer med 14% minus ev. utdelning).

SEB förräntade Q1 med ung. +1% och dagens "vinstchock" skickar upp avkastningen till 8% på helårsbasis dvs fortsatt hälften så bra lönsamhet som Handelsbanken.

Sedan finns det ju miljoner andra aspekter att beakta.

Gustav sa...

Cristoffer:

Självklart finns det om inte miljoner andra aspekter att beakta så åtminstone fler än en. Nuvärdesanalyser av bankernas framtida kassaflöden tror jag inte ens du klarar av att göra med någon större säkerhet. :)

Cristoffer sa...

Så sant så.
Men vad jag ville påpeka var det faktum att Handelsbankens värdering i form av pris/eget kapital sjunker i klart snabbare takt (vid oförändrad aktiekurs) än de andra bankerna tack vare den goda lönsamheten.

Gustav sa...

Så är det. Handelsbanken är helt klart den bästa banken. Om jag inte minns helt fel (jag kan minnas fel) var dock Swedbanks lönsamhet i Handelsbanksklass strax innan finanskrisen...

Gustav sa...

Kollade upp historisk räntabilitet: -12,5 15,2 18.9 19.3 24.6 för åren 2009-2005 för Swedbank. 12,6 16,2 23,3 20,9 17,9 för Handelsbanken. Bortser vi från finanskrisen verkar Swedbank ha en minst lika stark underliggande lönsamhetsförmåga som Handelsbanken.