lördag 31 juli 2010

Ekonomisk ställning 31 juli 2010

Räntesparande: 101 952 kr.
Hedgefonder: 39 454 kr.
Aktiefonder: 117 824 kr.
Aktier: 139 741 kr.

Summa tillgångar: 398 971 kr.

Under juli ökade sparkapitalet i värde med 14 541 kr (3,8 procent).

Aktierna har under månaden utvecklats mycket starkt. Samtliga aktier utom Svolder har utvecklats klart bättre än index. Aktiefonderna har däremot utvecklats betydligt svagare, några har gett en svagt positiv avkastning och några en svagt negativ avkastning. 2010 har hittills varit de svenska aktiernas år - för de utländska aktiefonderna har det gått betydligt sämre. Sånt där jämnar dock ofta ut sig. Nästa år är det kanske utländska aktiefonder som går bättre än svenska aktier. I nuläget svarar svenska aktier plus fonden Avanza Zero för 63 procent av sparportföljens aktieandel.

Brummers hedgefondifond började utvecklats dåligt ungefär samtidigt som jag placerade pengar i den. Typiskt.

Under månaden har jag ökat på innehavet i Swedbank med 100 aktier. I övrigt inga förändringar vad gäller aktierna.

När det gäller fonderna bör nämnas att jag har kickat ut Kinafonden helt. Pengarna har istället placerats i den bredare tillväxtmarknadsfonden Danske Invest Global Emerging Markets. Skagen Kon-tiki har ett förvaltat kapital på 40 miljarder. Danskes fond har ett förvaltat kapital på 4 miljarder. Jag anser att det finns en viss risk för att Skagen Kon-tiki nu har blivit så stor och trögrörlig att det riskerar att drabba avkastningen negativt. Istället för att öka i Skagen Kon-tiki när jag bestämde mig för att avyttra Kinafonden tar jag istället in ytterligare en tillväxtmarknadsfond som komplement. En mindre summa har också placerats i Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap. Det nysparande som slussas vidare till utländska aktiefonder kommer huvudsakligen att placeras i dessa både Danskefonder en tid framöver (samt kanske desutom lite även i Roburryssen).

Ha en fortsatt trevlig sommar!

Inga kommentarer: