torsdag 22 juli 2010

Kinneviks utdelningsexplosion?

I år har Kinneviks aktieägare fått en utdelning på 3 kronor per aktie. Det var en höjning med hela 50 procent från föregående år då utdelningen stannade på 2 kronor per aktie.

Den utdelning aktieägarna får beror framförallt på vilken utdelning investmentbolaget i sin tur mottagit från sina företag föregående år, eftersom den utdelning som slussas vidare till aktieägarna är skattefri. Det finns vissa möjligheter att över- respektive underutdela för investmentbolaget och om investmentbolaget tidigare överutdelat kan bolaget ett år underutdela utan att utlösa beskattning på de mottagna utdelningarna, om jag har förstått saken rätt. Rätta mig gärna.

Kinneviks utdelningspolicy syftar till att dela ut en hög andel av de ordinarie utdelningarna från de noterade portföljbolagen.

Under 2009 mottog Kinnevik dryga miljarden i utdelning från de noterade portföljbolagen men endast halvmiljarden var ordinarie utdelningar. Kinnevik slussade vidare 277*3 miljoner kronor till aktieägarna i år vilket alltså var ungefär 1,7 ggr den ordinarie mottagna utdelningen föregående år.

2010 har Kinnevik hittills mottagit 2 685 miljoner kronor i utdelning från sina noterade kärninnehav varav den ordinarie utdelningen anses vara 1 020 miljoner kronor.

Om Kinnevik nästa år väljer att slussa vidare hela sin mottagna utdelningssumma motsvarar det 2 685/277 = 9,7 kronor per aktie. Om endast de ordinarie utdelningarna skickas vidare motsvarar det 3,7 kronor per aktie. Om andelen ordinarie utdelningar som skickas vidare är lika stor som föregående år motsvarar det 6,3 kronor per aktie.

Det ser alltså ut som om Kinneviks aktieägare nästa år har att se fram emot en stor utdelningshöjning. En utdelning på 6 kronor per aktie motsvarar med gårdagens stängningskurs en direktavkastning på cirka 4,7 procent.

Kinnevik som tidigare har varit ett lågutdelande investmentbolag kan nu börja dela ut skapliga summor till aktieägarna. Innehavsbolagens tid som snabbväxande företag kanske har gått mot sitt slut och istället pumpar de ut pengar till Kinnevik. Avgör själv om detta är positivt.

Inga kommentarer: