tisdag 6 juli 2010

Ekonomisk ställning 30 juni 2010

Räntesparande: 105 093 kr.
Hedgefonder: 40 037 kr.
Aktiefonder: 121 370 kr.
Aktier:117 930 kr.

Summa tillgångar och skulder: 384 430 kr.

Under juni ökade sparkapitalet i värde med 17 538 kr (4,8 procent).

Jag har sedan den senaste sammanställningen köpt och sålt Pare (med förlust), ökat i Labrusca och minskat i Avanza Zero och Skagen Global. Jag har dessutom ökat mitt innehav i Investor, som många säkert betraktar som en gubbaktie men vars stora satsningsar inom hälsosektorn enligt mig framstår som mycket vettiga.

Inga kommentarer: