söndag 25 juli 2010

Bankerna, igen

Nu när alla banker har rapporterat sina siffror för Q2 kan vi göra om jämförelsen vad gäller värdering i förhållande till eget kapital.

Efter Q1 utföll jämförelsen så här:

Handelsbanken 1,51 ggr EK
Nordea 1,35 ggr EK
SEB 1,07 ggr EK
Swedbank 1,07 ggr EK

Efter Q2 ser vi att alla banker numera går med vinst (vilket gör att det kan vara intressant att granska även räntabiliteten på eget kapital, men mer om det senare). Här följer först värderingen i förhållande till eget kapital efter Q2 (stängningskurs 23 juli):

Handelsbanken 1,51 ggr EK
Nordea 1,31 ggr EK
SEB 1,07 ggr EK
Swedbank 1,01 ggr EK

Jämfört med Q1 handlas Swedbank nu betydligt lägre i förhållande till Eget kapital. Annars inga större skillnader

För aktieägarna är det intressant att veta hur väl bankerna förvaltar det egna kapitalet. Under Q2 uppnådde bankerna följande räntabilitet på eget kapital:

Handelsbanken 12,0 procent
Nordea 9,5 procent
SEB 8,1 procent
Swedbank 7,0 procent

Ingen av bankernas nuvarande lönsamhet imponerar. Aktier köper man dock på en förhoppning om framtida vinster, inte historiska. Vi gör därför en logisk kullerbytta och jämför bankernas historiska(!) lönsamhetsnivåer. Vi kan nämligen inte komma ifrån att SEB och Swedbank det senaste året har lidit hårt av sin närvaro i Baltikum och att lönsamhetsjämförelser som inkluderar katastrofåret 2009 och konsekvenserna av det inte säger så mycket om lönsamhetsläget i en normaliserad situation.

Genomsnittlig räntabilitet på eget kapital 2005-2008:

Handelsbanken 19,6 procent
Swedbank 19,5 procent
Nordea 19,0 procent
SEB 17,3 procent

Sveriges lönsammaste banker de senaste åren, före finanskrisen, är alltså Handelsbanken och Swedbank. Nordea hamnar något bakom och SEB är klart sämst lönsamhetsmässigt.

Inga kommentarer: