lördag 1 maj 2010

Ekonomisk ställning 30 april 2010

Räntesparande: 78 363 kr.
Hedgefonder: 40 185 kr.
Aktiefonder: 131 462 kr.
Aktier: 125 499 kr.

Summa tillgångar och skulder: 375 509 kr.

Under april ökade sparkapitalet i värde med 10 869 kr (3 procent).

Köp: Brummer Multi-Strategy 2XL (stor affär) och JPM Global Natural Resources (liten ökning).
Försäljningar: Avanza Zero (liten minskning) och Skagen Global (liten minskning).
Mottagna utdelningar: Investor och Lundbergföretagen.

Hela månadens värdeökning kan hänföras till stigande aktie- och fondkurser. Utgifterna översteg inkomsterna och sparandet var alltså negativt i april.

Det finns inte längre någon "överskottslikviditet" på mina konton och jag har därför inte möjlighet att köpa något utan att först sälja något annat (även om jag naturligtvis kan utnyttja belåningsmöjligheten i kapitalförsäkringen för att överbrygga gapet mellan in- och utbetalningar vid sådana sälj/köp).

Inga kommentarer: