torsdag 20 maj 2010

Filip Weintraubs nya fond Labrusca Global

Nu vet vi varför Filip Weintraub lämnade Skagen Fonder. Han har startat ett nytt fondbolag - Labrusca Family Office - där han skall förvalta fonden Labrusca Global. Fonden skall vara fokuserad och endast innehålla 30-40 aktier men skall även kunna använda sig av derivat, blankning och obligationer.

Det som talar för fonden är kanske framförallt att Filip Weintraub placerar sin egen förmögenhet i fonden, att han har en mycket lång placeringshorisont och att placeringsfilosofin liknar den som så framgångsrikt användes när Weintraub förvaltade Skagen Global.

Det som talar emot fonden är att den är dyr, mycket dyr. Förvaltningsavgiften uppgår till 1,5 procent men dessutom tas en prestationsbaserad avgift på 20 procent av avkastningen som överstiger euribor ut, med ett treårigt High watermark. Valet av euribor känns lite märkligt. Varför skall en global aktiefond jämföras med riskfri ränta snarare än ett globalt aktieindex?

Det intressanta för en fondsparare är dock inte hur mycket avgifter man betalar utan hur stor avkastning man får efter att avgifterna är dragna. Jag betalar gärna mycket pengar till Filip Weintraub om hans fond ger mig god avkastning!

Det är mycket möjligt att jag ger Filip Weintraub och hans fond Labrusca Global en chans. I nuläget äger jag endast en globalfond och det är Skagen Global. Om jag bestämmer mig för att köpa Labrusca kommer jag att föra över en del kapital från Skagen Global till denna fond.

Inga kommentarer: